บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรม

บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมที่จะให้การบริการที่...

ศูนย์สุขภาพสตรี

บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลสุขภาพสตรีทุกวัย ตลอดจนการวางแผนตั้งครรภ์ฝากครรภ์และการคลอด...

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางด้านศัลยกรรมโดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง...

ศูนย์สมองและระบบประสาท

ให้บริการระดับสากลด้วยมาตรฐาน JCI ครอบคลุมครบวงจรทางด้านสมองและระบบประสาท...

นัดหมายแพทย์ออนไลน์

This appointment service is not available for emergencies and same-day scheduling.

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

กรุณาใส่รายละเอียดทางการแพทย์ และประวัติทางการแพทย์ของท่านให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของเราให้คำปรึกษาได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลได้ที่ 02 734 0000