Dịch vụ y tế

Bệnh viện Vejthani hướng tới việc cung cấp các dịch vụ y tế hoàn hảo dưới sự chăm sóc của các chuyên gia y tế lành nghề, cùng với các y tá và nhân viên trong từng lĩnh vực, những người không ngừng phát triển kiến thức và kỹ năng của họ

Trung tâm chăm sóc sức khỏe tổng quát

Dịch vụ qui trình khép kín “Dịch vụ khép kín” là một dịch vụ kiểm tra...

Trung tâm nha khoa và cấy ghép nha khoa

Hãy tưởng tượng một trung tâm nha khoa trong một bệnh viện...

Trung tâm mắt

Trong thế giới ngày nay, xung quanh là màn hình và biển hiệu, đôi mắt của chúng...

Trung tâm tiêu hóa gan mật

Trung tâm Tiêu hóa và Gan mật cung cấp phương pháp tiếp cận toàn diện để ...

Đặt lịch khám chữa bệnh

This appointment service is not available for emergencies and same-day scheduling.

Trò chuyện cùng bác sĩ

Tell the Doctor's' Assistant what's going on so that she can find the best doctor for your situation.