Dịch vụ y tế

Bệnh viện Vejthani hướng tới việc cung cấp các dịch vụ y tế hoàn hảo dưới sự chăm sóc của các chuyên gia y tế lành nghề, cùng với các y tá và nhân viên trong từng lĩnh vực, những người không ngừng phát triển kiến thức và kỹ năng của họ

Trung tâm sức khỏe phụ nữ
The Women’s Health Center at Vejthani Hospital provides thorough medical consultation services and a full continuum of treatment for Ob/Gyn’s diseases by highly skilled specialists.
Gọi cho chúng tôi theo số
(+66)8-522 38888
Xin chọn ngôn ngữ của bạn