Packages and Programs

Gói kiểm tra sức khỏe cho trẻ em

Share:

Bệnh viện Vejthani mang đến cho bạn những chương trình kiểm tra sức khỏe toàn diện nhất cho con bạn vì chúng tôi biết bạn yêu thương và chăm sóc chúng nhiều như thế nào…

“Sức khỏe tốt bắt đầu từ một nền tảng tốt khi còn trẻ”.

Các điều khoản và điều kiện:

  • Các gói này bao gồm phí bác sĩ và phí dịch vụ bệnh viện.
  • Các gói này không thể được sử dụng với các chương trình giảm giá hoặc ưu đãi khác.
  • Trẻ em bị thừa cân nên tham gia Chương trình 2.