Chứng nhận và giải thưởng

Chứng nhận đạt chuẩn chăm sóc sức khỏe toàn cầu (GHA) cho du lịch y tế với điểm số tuyệt vời

Cải thiện chất lượng để giành được dịch vụ chăm sóc tốt hơn

2022

Joint Commission International (JCI) 2022 - 2025
 • Quality standards for patient care and organization management.
Best Hospital Of The Year - Thailand by Healthcare Asia Awards 2022
GBT Clinic (Guided Biofilm Therapy) 2022

2021

ISO 15189 : 2012 For Medical Laboratory
ISO 15190 : 2003 For Medical Laboratory Safety
CCPC for Lumbar Decompression and Fixation Program
 • 2nd Re-accreditation: March 2021

2019

Joint Commission International (JCI) 2019
 • 4th JCI Re-accreditation
CCPC for Hip Replacement Program and Knee Replacement Program
CCPC for Diabetes Mellitus Program
 • Re-accreditation
World's First CCPC for Infertility Program

2018

Global Healthcare Accreditation (GHA)

2017

CCPC for Lumbar Decompression and Fixation Program
 • 1st Accreditation: July 2017
CCPC for Hepatitis B Program
PRIME MINISTER'S EXPORT AWARD 2017 (Prime Minister Business Enterprise Award)
Best Service Enterprise Award (Health & Wellness) For Prime Minister's Export Award 2017
 • People's Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists : Medical & Wellness

2016

Joint Commission International (JCI) 2016
 • 3rd JCI Re-accreditation
CCPC for Heart Failure Program
 • Re-accreditation CCPC for Heart Failure Program
CCPC for Knee Replacement Program
 • Re-accreditation CCPC for Knee Replacement Program
CCPC for Diabetes Mellitus Program
 • Re-accreditation CCPC for Diabetes Mellitus Program
People's Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists : Medical & Wellness 2016
ISO 15189:2012 Medical Laboratory
ISO 15190:2003 Medical Laboratory Safety

2014

ISO 50001 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

2013

Joint Commission International (JCI) 2013
 • 2nd JCI Re-accreditation
CCPC for Heart Failure Program
CCPC for Knee Replacement Program
CCPC for Diabetes Mellitus Program
Thailand Trust Mark
ESQA

2012

ISO 15189
HACCP
BEST PRECISION AWARD 2012
 • Best Precision Award Architect chemistry family integrated chip technology (ICT)

2011

Best Service Provider For Prime Minister's Export Award 2011
ISO 14001

2010

Joint Commission International (JCI) 2010
 • 1st Accreditation

2007

THAILAND CONSUMERS CHOICE
HA THAILAND HOSPITAL ACCREDITATION 2007

1999

 • ISO 9001

Vejthani. Victory for Life

Gọi cho chúng tôi theo số
(+66)8-522 38888
Xin chọn ngôn ngữ của bạn