Chứng nhận và giải thưởng - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

Chứng nhận và giải thưởng

Chứng nhận đạt chuẩn chăm sóc sức khỏe toàn cầu (GHA) cho du lịch y tế với điểm số tuyệt vời

Cải thiện chất lượng để giành được dịch vụ chăm sóc tốt hơn

2021

CCPC cho chương trình giải nén và cố định thắt lưng

 • Tái công nhận lần thứ 2: ngày 6 tháng 3 năm 2021 - tháng 3 năm 2024
 • Công nhận lần 1: 5 tháng 7 năm 2017 - 4 tháng 7 năm 2020

2019

 • Tái công nhận JCI lần thứ 4
 • CCPC tái công nhận cho Chương trình Đái tháo đường, Chương trình Thay khớp háng và Chương trình Thay khớp gối
 • CCPC đầu tiên trên thế giới dành cho chương trình vô sinh

2018

 • Chứng nhận chăm sóc sức khỏe toàn cầu (GHA)

2017

 • GIẢI THƯỞNG XUẤT KHẨU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 2017 (Giải thưởng Doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ)
 • Giải thưởng People's Choice Awards do Khách du lịch Trung Quốc bình chọn
 • CCPC cho Chương trình giải quyết và cố định thắt lưng, Chương trình viêm gan B

2016

 • Tái công nhận JCI lần thứ 3
 • Tái công nhận CCPC 3 lần thứ 2
 • Giải thưởng People 's Choice Awards Thái Lan do Khách du lịch Trung Quốc bình chọn
 • Phòng thí nghiệm y tế ISO 15189: 2012
 • ISO 15190: 2003 An toàn Phòng thí nghiệm Y tế

2014

 • ISO 50001

2013

 • JCI re-accreditation & CCPC for Heart Failure Program, Knee Replacement Program and Diabetes Mellitus Program
 • ESQA
 • Thailand Trust Mark

2012

 • ISO 15189
 • HACCP

2011

 • ISO 14001
 • Giải thưởng Doanh nghiệp Kinh doanh của Thủ tướng Chính phủ

Vejthani. Victory for Life

Gọi cho chúng tôi theo số
(+66)8-522 38888
Xin chọn ngôn ngữ của bạn