PHÒNG BỆNH NHÂN

LOẠI PHÒNG : Suite

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 352.94 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 41.18 USD
 • Meal : 35.29 USD
 • Total : 517.65 USD

CƠ SỞ THIẾT BỊ

Điện thoại

1 Tivi

Tủ quần áo

Tủ lạnh

Điều hòa

Giường bệnh điều khiển bằng điện

Bình đựng nước nóng

Phòng riêng biệt

LOẠI PHÒNG : Royal Suite

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 397.06 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 41.18 USD
 • Meal : 35.29 USD
 • Total : 561.76 USD

CƠ SỞ THIẾT BỊ

Điện thoại

2 Tivi

Tủ quần áo

Tủ lạnh

Điều hòa

Giường bệnh điều khiển bằng điện

Bình đựng nước nóng

Phòng riêng biệt

LOẠI PHÒNG : Exclusive

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 220.5882 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 35.29 USD
 • Meal : 29.41 USD
 • Total : 373.5294 USD

CƠ SỞ THIẾT BỊ

Điện thoại

1 Tivi

Tủ quần áo

Tủ lạnh

Điều hòa

Giường bệnh điều khiển bằng điện

Bình đựng nước nóng

LOẠI PHÒNG : VIP

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 250.00 USD
 • Nursing Service : 88.24 USD
 • Room Service : 35.29 USD
 • Meal : 29.41 USD
 • Total : 402.94 USD

CƠ SỞ THIẾT BỊ

Điện thoại

2 Tivi

Tủ quần áo

Tủ lạnh

Điều hòa

Giường bệnh điều khiển bằng điện

Bình đựng nước nóng

Phòng riêng biệt

LOẠI PHÒNG : Superior

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 176.47 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 294.12 USD

CƠ SỞ THIẾT BỊ

Điện thoại

1 Tivi

Tủ quần áo

Tủ lạnh

Điều hòa

Giường bệnh điều khiển bằng điện

Bình đựng nước nóng

LOẠI PHÒNG : Delux

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 211.76 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 329.41 USD

CƠ SỞ THIẾT BỊ

Điện thoại

1 Tivi

Tủ quần áo

Tủ lạnh

Điều hòa

Giường bệnh điều khiển bằng điện

Bình đựng nước nóng

LOẠI PHÒNG : Grand Single room

Room Rate
USD (Exchange Rate 34 .00)
 • Room Only : 117.65 USD
 • Nursing Service : 64.71 USD
 • Room Service : 29.41 USD
 • Meal : 23.53 USD
 • Total : 235.29 USD

CƠ SỞ THIẾT BỊ

Điện thoại

1 Tivi

Tủ quần áo

Tủ lạnh

Điều hòa

Giường bệnh điều khiển bằng điện

Bình đựng nước nóng

Vejthani Hospital