ห้องพักผู้ป่วย

ประเภทห้อง : Premium ward-Suite

ควบคุมทุกอย่างด้วย ipad


 • ห้อง : 11,000 THB
 • พยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 990 THB
 • Total : 15,990 THB

ประเภทห้อง : Premium ward-panorama

ควบคุมทุกอย่างด้วย ipad


 • ห้อง : 7,780 THB
 • พยาบาล : 2,750 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 700 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 12,000 THB

 

ประเภทห้อง : Premium ward-grand single

ควบคุมทุกอย่างด้วย ipad


 • ห้อง : 2,300 THB
 • พยาบาล : 1,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 300 THB
 • อาหาร : 550 THB
 • Total : 4,950 THB

 

ประเภทห้อง : Premium ward-single

ควบคุมทุกอย่างด้วย ipad


 • ห้อง : 1,800 THB
 • พยาบาล : 1,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 300 THB
 • อาหาร : 550 THB
 • Total : 4,450 THB

ประเภทห้อง : Suite

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 12,000 THB
 • พยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 990 THB
 • Total : 16,990 THB

ประเภทห้อง : Royal Suite

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

2 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 13,500 THB
 • พยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 990 THB
 • Total : 18,490 THB

ประเภทห้อง : Exclusive

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

1 เตียง

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 7,500 THB
 • พยาบาล : 2,750 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 700 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 11,720 THB

ประเภทห้อง : VIP

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

2 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 8,360 THB
 • พยาบาล : 2,750 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 700 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 12,580 THB

ประเภทห้อง : Superior

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 5,500 THB
 • พยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 500 THB
 • อาหาร : 605 THB
 • Total : 8,805 THB

 

ประเภทห้อง : Delux

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 6,160 THB
 • พยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 500 THB
 • อาหาร : 605 THB
 • Total : 9,465 THB

ประเภทห้อง : Grand Single room

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 1,800 THB
 • พยาบาล : 1,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 300 THB
 • อาหาร : 550 THB
 • Total : 4,450 THB

ประเภทห้อง : JuniorSuite

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • ห้อง : 9,900 THB
 • พยาบาล : 2,750 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 700 THB
 • อาหาร : 770.00 THB
 • Total : 14,120.00 THB

ประเภทห้อง : Exclusive (เด็ก)

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

1 เตียง

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • ห้อง : 7,500 THB
 • พยาบาล : 2,750 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 700 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 11,720 THB

ประเภทห้อง : Superior (เด็ก)

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • ห้อง : 5,500 THB
 • พยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 500 THB
 • อาหาร : 605 THB
 • Total : 8,805 THB

Vejthani Hospital
Show PC ViewShow Mobile View