ห้องพักผู้ป่วย

ประเภทห้อง : Premium ward-Suite

ควบคุมทุกอย่างด้วย ipad


 • ห้อง : 12,000 THB
 • พยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 990 THB
 • Total : 16,990 THB

Empty section. Edit page to add content here.

ประเภทห้อง : Premium ward-panorama

ควบคุมทุกอย่างด้วย ipad


 • ห้อง : 7,780 THB
 • พยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1000 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 12,350 THB

 

Empty section. Edit page to add content here.

ประเภทห้อง : Premium ward-grand single

ควบคุมทุกอย่างด้วย ipad


 • ห้อง : 3,200 THB
 • พยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • Total : 7,050 THB

 

Empty section. Edit page to add content here.

ประเภทห้อง : Premium ward-single

ควบคุมทุกอย่างด้วย ipad


 • ห้อง : 2,800 THB
 • พยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • Total : 6,650 THB

Empty section. Edit page to add content here.

ประเภทห้อง : Suite

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 12,000 THB
 • พยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 990 THB
 • Total : 16,990 THB

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ประเภทห้อง : Royal Suite

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 13,500 THB
 • พยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 990 THB
 • Total : 18,490 THB

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

2 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ประเภทห้อง : Exclusive

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 7,500 THB
 • พยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 12,070 THB

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

1 เตียง

ประเภทห้อง : VIP

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 8,360 THB
 • พยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 12,930 THB

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

2 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ประเภทห้อง : Superior

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 5,800 THB
 • พยาบาล : 2,300 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • Total : 9,750 THB

 

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ประเภทห้อง : Delux

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 6,500 THB
 • พยาบาล : 2,300 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • Total : 10,450 THB

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ประเภทห้อง : Grand Single room

ราคาห้องพัก
 • ห้อง : 2,000 THB
 • พยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • Total : 5,850 THB

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ประเภทห้อง : JuniorSuite

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • ห้อง : 9,900 THB
 • พยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 770.00 THB
 • Total : 14,470 THB

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ประเภทห้อง : Exclusive (เด็ก)

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • ห้อง : 7,500 THB
 • พยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • Total : 12,070 THB

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

1 เตียง

ประเภทห้อง : Superior (เด็ก)

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • ห้อง : 5,800 THB
 • พยาบาล : 2,300 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล(ผู้ป่วยใน) : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • Total : 9,750 THB

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

Vejthani Hospital
Show PC ViewShow Mobile View