ห้องพักผู้ป่วย - โรงพยาบาลเวชธานี

ประเภทห้อง : Premium ward-Suite

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 9,010 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 990 THB
 • รวม : 14,000 THB

ประเภทห้อง : Premium ward-panorama

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 6,430 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 770 THB
 • รวม : 11,000 THB

ประเภทห้อง : Premium ward-grand single

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 3,200 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • รวม : 7,050 THB

ประเภทห้อง : Premium ward-single

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 2,800 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • รวม : 6,650 THB

ประเภทห้อง : Single Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

 • ค่าห้อง : 2250 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 400 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • รวม : 5500 THB

ประเภทห้อง : Grand Single Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

 • ค่าห้อง : 2450 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 500 THB
 • อาหาร : 650 THB
 • รวม : 5800 THB

ประเภทห้อง : Panorama Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

 • ค่าห้อง : 4230 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1000 THB
 • อาหาร : 700 THB
 • รวม : 8800 THB

ประเภทห้อง : Suite Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก)

 • ค่าห้อง : 5810 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 3000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1000 THB
 • อาหาร : 900 THB
 • รวม : 10800 THB
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language