ห้องพักผู้ป่วย

ประเภทห้อง : Suite

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 12,000 THB
 • Nursing Service : 3,000 THB
 • Room Service : 1,000 THB
 • Meal : 990 THB
 • Total : 16,990 THB

ประเภทห้อง : Royal Suite

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

2 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 13,500 THB
 • Nursing Service : 3,000 THB
 • Room Service : 1,000 THB
 • Meal : 990 THB
 • Total : 18,490 THB

ประเภทห้อง : Exclusive

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

1 เตียง

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 7,500 THB
 • Nursing Service : 2,750 THB
 • Room Service : 700 THB
 • Meal : 770 THB
 • Total : 11,720 THB

ประเภทห้อง : VIP

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

2 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 8,360 THB
 • Nursing Service : 2,750 THB
 • Room Service : 700 THB
 • Meal : 770 THB
 • Total : 12,580 THB

ประเภทห้อง : Superior

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 5,500 THB
 • Nursing Service : 2,200 THB
 • Room Service : 500 THB
 • Meal : 605 THB
 • Total : 8,805 THB

 

ประเภทห้อง : Delux

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 6,160 THB
 • Nursing Service : 2,200 THB
 • Room Service : 500 THB
 • Meal : 605 THB
 • Total : 9,465 THB

ประเภทห้อง : Grand Single room

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 1,800 THB
 • Nursing Service : 1,800 THB
 • Room Service : 300 THB
 • Meal : 550 THB
 • Total : 4,450 THB

ประเภทห้อง : JuniorSuite

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • Room Only : 9,900 THB
 • Nursing Service : 2,750 THB
 • Room Service : 700 THB
 • Meal : 770.00 THB
 • Total : 14,120.00 THB

ประเภทห้อง : Exclusive (เด็ก)

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

1 เตียง

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • Room Only : 7,500 THB
 • Nursing Service : 2,750 THB
 • Room Service : 700 THB
 • Meal : 770 THB
 • Total : 11,720 THB

ประเภทห้อง : Superior (เด็ก)

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • Room Only : 5,500 THB
 • Nursing Service : 2,200 THB
 • Room Service : 500 THB
 • Meal : 605 THB
 • Total : 8,805 THB

Vejthani Hospital เวชธานี