ห้องพักผู้ป่วย - โรงพยาบาลเวชธานี

ประเภทห้อง : Premium ward-Suite

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 7,800 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 1,000 THB
 • รวม : 12,800 THB

ประเภทห้อง : Premium ward-panorama

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 5,000 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 1,000 THB
 • รวม : 9,800 THB

ประเภทห้อง : Premium ward-grand single

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 3,200 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 800-1,000 THB
 • รวม : 7,200-7,400 THB

ประเภทห้อง : Premium ward-single

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 2,800 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 800-1,000 THB
 • รวม : 6,800-7,000 THB

ประเภทห้อง : MINI SUITE

 • ค่าห้อง : 4,200 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 800-1,000 THB
 • รวม : 8,200-8,400 THB

ประเภทห้อง : Single Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

 • ค่าห้อง : 2,250 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 400 THB
 • อาหาร : 800-1,000 THB
 • รวม : 5,650-5,850 THB

ประเภทห้อง : Grand Single Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

 • ค่าห้อง : 2,450 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,200 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 500 THB
 • อาหาร : 800-1,000 THB
 • รวม : 5,950-6,150 THB

ประเภทห้อง : Panorama Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

 • ค่าห้อง : 4,250 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,800 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 1,000 THB
 • รวม : 9,050 THB

ประเภทห้อง : Suite Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก)

 • ค่าห้อง : 5,800 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 3,000 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 1,000 THB
 • รวม : 10,800 THB
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language