ประเภทห้อง : Royal suite

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 16,000 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 3,300 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 2,000 THB
 • อาหาร : 1,000 THB
 • รวม : 22,300 THB

ประเภทห้อง : Premium ward-Suite

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 7,800 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 3,300 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 1,000 THB
 • รวม : 13,100 THB

ประเภทห้อง : Premium ward-panorama

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 5,000 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 3,100 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 1,000 THB
 • รวม : 10,100 THB

ประเภทห้อง : Premium ward-grand single

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 3,200 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,500 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 800-1,000 THB
 • รวม : 7,500-7,700 THB

ประเภทห้อง : Premium ward-single

ควบคุมทุกอย่างด้วย IPAD

 • ค่าห้อง : 2,800 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,500 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 800-1,000 THB
 • รวม : 7,100-7,300 THB

ประเภทห้อง : MINI SUITE

 • ค่าห้อง : 4,200 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,500 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 800-1,000 THB
 • รวม : 8,500-8,700 THB

ประเภทห้อง : Single Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

 • ค่าห้อง : 2,250 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,500 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 400 THB
 • อาหาร : 800-1,000 THB
 • รวม : 5,950-6,150 THB

ประเภทห้อง : Grand Single Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

 • ค่าห้อง : 2,450 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 2,500 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 500 THB
 • อาหาร : 800-1,000 THB
 • รวม : 6,250-6,450 THB

ประเภทห้อง : Panorama Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก )

 • ค่าห้อง : 4,250 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 3,100 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 1,000 THB
 • รวม : 9,350 THB

ประเภทห้อง : Suite Room (ห้องพักผู้ป่วยเด็ก)

 • ค่าห้อง : 5,800 THB
 • ค่าบริการพยาบาล : 3,300 THB
 • ค่าบริการโรงพยาบาล : 1,000 THB
 • อาหาร : 1,000 THB
 • รวม : 11,000 THB
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language