ห้องพักผู้ป่วย

ประเภทห้อง : Suite

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 12000.00 THB
 • Nursing Service : 3000.00 THB
 • Room Service : 1000.00 THB
 • Meal : 990.00 THB
 • Total : 16990.00 THB

ประเภทห้อง : Royal Suite

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

2 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 13500.00 THB
 • Nursing Service : 3000.00 THB
 • Room Service : 1000.00 THB
 • Meal : 990.00 THB
 • Total : 18490.00 THB

ประเภทห้อง : Exclusive

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

1 เตียง

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 7500.00 THB
 • Nursing Service : 2750.00 THB
 • Room Service : 700.00 THB
 • Meal : 770.00 THB
 • Total : 11720.00 THB

ประเภทห้อง : VIP

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

2 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 8360.00 THB
 • Nursing Service : 2750.00 THB
 • Room Service : 700.00 THB
 • Meal : 770.00 THB
 • Total : 12580.00 THB

ประเภทห้อง : Superior

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 5500.00 THB
 • Nursing Service : 2200.00 THB
 • Room Service : 500.00 THB
 • Meal : 605.00 THB
 • Total : 8805.00 THB

ประเภทห้อง : Delux

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 6160.00 THB
 • Nursing Service : 2200.00 THB
 • Room Service : 500.00 THB
 • Meal : 605.00 THB
 • Total : 9465.00 THB

ประเภทห้อง : Grand Single room

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
 • Room Only : 1800.00 THB
 • Nursing Service : 1300.00 THB
 • Room Service : 300.00 THB
 • Meal : 550.00 THB
 • Total : 3950.00 THB

ประเภทห้อง : JuniorSuite

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ห้องผู้ป่วย : เป็นสัดส่วน

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • Room Only : 9900.00 THB
 • Nursing Service : 2750.00 THB
 • Room Service : 700.00 THB
 • Meal : 770.00 THB
 • Total : 14120.00 THB

ประเภทห้อง : Exclusive (เด็ก)

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

1 เตียง

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • Room Only : 7500.00 THB
 • Nursing Service : 2750.00 THB
 • Room Service : 700.00 THB
 • Meal : 770.00 THB
 • Total : 11720.00 THB

ประเภทห้อง : Superior (เด็ก)

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์

1 โทรทัศน์

ตู้เสื้อผ้า

ตู้เย็น

เครื่องปรัปอากาศ

เตียงปรัปไฟฟ้า

กระติกน้ำร้อน

ราคาห้องพัก
รายการ บาท / วัน 24 ชม.
 • Room Only : 5500.00 THB
 • Nursing Service : 2200.00 THB
 • Room Service : 500.00 THB
 • Meal : 605.00 THB
 • Total : 8805.00 THB

Vejthani Hospital เวชธานี