บัตรเครดิต

Result 1 - of
เตรียมความพร้อมเพื่อลูกน้อย กับ บัตรเครดิต KTC
ช่องทาง SMS พิมพ์ BIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียนภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
สุขภาพดี ดูแลได้กับบัตรเครดิต KTC
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC: รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการเมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่โรงพยาบาลตามที่กำหนด
KTC VEJTHANI CREDIT CARD ฟรี ค่า ธรรมเนียม
KTC Vejthani Credit Card ฟรี ค่า ธรรมเนียม สิทธิประโยนช์ ส่วนลดเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน           ส่วนลดค่าห้องพัก ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ส่วนลด ค่ายา ค่าแลป ทันตกรรมขุด อุด ถอน วารสารเพื่อสุขภาพ 37 Health Vejthani International Lounge ชั้น 3 ที่จอดรถโซนพิเศษ
33