ข่าวสารและบริการ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
June 16, 2021
โรงพยาบาลเวชธานีขอแจ้งผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนในระบบ “หมอพร้อม” กับ “โรงพยาบาลเวชธานี” ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564
ประกาศ โรงพยาบาลเวชธานีขอแจ้งผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนในระบบ "หมอพร้อม" กับ "โรงพยาบาลเวชธานี" ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการส่ง SMS
June 12, 2021
ประกาศ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบกระจายวัคซีนของภาครัฐ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบกระจายวัคซีนของภาครัฐ ทำให้โรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนครบตามจำนวนและตามเวลานัดหมายในระบบหมอพร้อม
June 11, 2021
โรงพยาบาลเวชธานีได้รับ Certificate ISO 15189 และ ISO 15190
โรงพยาบาลเวชธานีได้รับ Certificate ISO 15189 และ ISO 15190 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความเชื่อมั่นและได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
June 7, 2021
วันแรก! เปิดศูนย์รับวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลเวชธานีเปิดศูนย์รับวัคซีน COVID-19 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคประจำตัวเรื้อรังที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม เข้ารับวัคซีน COVID-19 ซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19
May 25, 2021
ข้อมูลสำหรับการเข้ารับวัคซีนCOVID-19 ที่โรงพยาบาลเวชธานี
หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเข้ารับวัคซีน เนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจำนวนจำกัด ทางโรงพยาบาลได้จัดพื้นที่จอดรถสำหรับผู้เข้ารับวัคซีน COVID-19 ณ อาคารจอดรถ B และ ลานจอดรถด้านข้างตึก King of Bones ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเวชธานี
May 19, 2021
ขั้นตอนการเข้ารับวัคซีน COVID-19
รอลงทะเบียนตามรอบเวลาที่กำหนด เมื่อถึงรอบเวลายื่นบัตรประชาชน ที่จุดลงทะเบียน ที่อาคารSD ชั้น1 จุดคัดกรอง ซักประวัติ, ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดความดัน พร้อมเซ็นใบยินยอมรับวัคซีน
May 12, 2021
ย้ายศูนย์กระดูกไปตึก King of Bones
ทางโรงพยาบาลเวชธานีขอแจ้งให้ทราบว่า ศูนย์กระดูกสันหลัง , ศูนย์กระดูกและข้อ , ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม จะย้ายให้บริการที่อาคาร KING OF BONES ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
April 2, 2021
CCPC Lumbar Decompression and Fixation Program “โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง”
ด้วยความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังในปัจจุบันไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อน เนื่องจากศัลยแพทย์มีความชำนาญ และมีเทคนิคการผ่าตัดรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น
March 24, 2021
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศอนุมัติ ให้โรงพยาบาลเวชธานีเป็นสถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือน
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศอนุมัติ ให้โรงพยาบาลเวชธานีเป็นสถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language