นัดหมายแพทย์ออนไลน์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +66(0)2-734-0000

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language