แพ็กเกจและโปรโมชัน

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์

Share:

2 เข็ม ราคา 5,900 บาท

(ปกติ 7,480 บาท)

  • ป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์  80.2% 
  • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล 90.4%
  • สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกโดยไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกัน

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. แพ็กเกจนี้เฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี เท่านั้น
  2. แพ็กเกจนี้นี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567
  3. แพ็กเกจนี้สำหรับ 2 เข็ม ต่อผู้รับบริการ 1 ท่าน 
  4. แพ็กเกจนี้รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  5. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนลดอื่นๆได้
  6. แพ็กเกจนี้สำหรับคนไทยหรือคนต่างชาติมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  7. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 1111, 1130