แพ็กเกจและโปรโมชัน

ขอมอบสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

Share:

ขอมอบสิทธิ สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
ตรวจสุขภาพ กับ โรงพยาบาลเวชธานี ราคา 6,600 บาท จากราคาปกติ 17,470 บาท

รายการตรวจชาย,หญิง
รายการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (P.E)
ตรวจวัดสัญญาณชีพ ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจหาน้ำตาลสะสม (HBA1c)
ตรวจนับความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ตรวจระดับไขมัน (Cholesterol)
ตรวจระดับไขมัน (Triglyceride )
ตรวจระดับไขมันชนิดดี ( HDL-Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL-Cholesterol)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT )
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine )
ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (U.A)
ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric acid)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (US Upper Abdomen)
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (US Lower Abdomen)
ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
ตรวจหลอดเลือดที่คอ Calotic
บุฟเฟต์อาหารเช้า
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
ราคาปกติ17,470
ราคาพิเศษ6,600

หมายเหตุ

  1. แสดงบัตรประกันหรือบัตรที่มี Logo FWD หรือสื่อประชาสัมพันธ์นี้เพื่อรับสิทธิ์
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-7340000 ต่อ 1111, 2608, 3605