วีดีโอสุขภาพ

Result 1 - of

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิดแบบองค์รวมและครอบคลุม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย หนึ่งในการรักษาที่เรามีความพร้อม คือ การปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow/Stem Cell Transplantation)

การปลูกถ่ายไขกระดูก มีทั้งการใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตัวเอง หรือของบุคคลที่มีความเข้ากันได้ของระบบภูมิคุ้มกัน ข้อมูลในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็นการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งระบบเลือดอื่น ๆ หรือมะเร็งเซลล์สืบพันธุ์บางชนิด

ทั้งนี้ การศึกษามะเร็งในปัจจุบันค่อนข้างกว้างขวาง นำไปสู่การรักษาโรคมะเร็งที่หลากหลายและบางกรณีการรักษาจำเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยการเลือกวิธีในการรักษา แพทย์จะพิจารณาจากชนิดของมะเร็ง ลักษณะของเซลล์ การแสดงออกทางระบบภูมิคุ้มกันวิทยา ระยะของโรค ตำแหน่งของโรค รวมถึงสุขภาพความแข็งแรงโดยรวมของผู้ป่วย เพื่อเลือกการรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการผ่าตัด การใช้เคมีบำบัด หรือยารักษามะเร็งก็ตาม โดยเป้าหมายคือให้การรักษาที่หวังผลได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับความพยายามให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Life Cancer Center โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0390 ต่อ 2200, 2204

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิดแบบองค์รวมและครอบคลุม 

การปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow/Stem Cell Transplantation)

การปลูกถ่ายไขกระดูก มีทั้งการใช้เซลล์ต้นกำเนิดของตัวเอง หรือของบุคคลที่มีความเข้ากันได้ของระบบภูมิคุ้มกัน ข้อมูลในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็นการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งระบบเลือดอื่น ๆ หรือมะเร็งเซลล์สืบพันธุ์บางชนิด

ทั้งนี้ การศึกษามะเร็งในปัจจุบันค่อนข้างกว้างขวาง นำไปสู่การรักษาโรคมะเร็งที่หลากหลายและบางกรณีการรักษาจำเป็นต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยการเลือกวิธีในการรักษา แพทย์จะพิจารณาจากชนิดของมะเร็ง ลักษณะของเซลล์ การแสดงออกทางระบบภูมิคุ้มกันวิทยา ระยะของโรค ตำแหน่งของโรค รวมถึงสุขภาพความแข็งแรงโดยรวมของผู้ป่วย เพื่อเลือกการรักษาโรคมะเร็งที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการผ่าตัด การใช้เคมีบำบัด หรือยารักษามะเร็งก็ตาม โดยเป้าหมายคือให้การรักษาที่หวังผลได้มากที่สุด ควบคู่ไปกับความพยายามให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Life Cancer Center โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0390 ต่อ 2200, 2204

การปลูกถ่ายไขกระดูก รักษาโรคมะเร็งเลือด

ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน สามารถพบได้หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยจากรายงานการวิจัยพบว่า หลังการฉีดวัคซีน 2 ชนิด Astrazeneca และ Johnson & Johnson จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน แต่ความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันจากวัคซีนมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย

ดูให้จบ! แล้วจะรู้ว่าทำไมถึงเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนโควิด

ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่อง Digital Breast Tomosynthesis (DBT) เป็นแบบ 3 มิติ ใช้เวลาถ่ายภาพเอกซเรย์เพียง 3.7 วินาทีต่อท่า สามารถแยกก้อนเนื้อในเต้านมที่แน่น (dense breast) ได้อย่างชัดเจน ลดการทับซ้อนของเนื้อและให้ภาพละเอียดมากขึ้น เป็นวิธีที่ดีกว่าเครื่องแมมโมแกรม 2 มิติในการค้นพบมะเร็งเต้านม

การทำอัลตราซาวดน์ช่วยในการวินิจฉัยโดยแสดงขนาดและขอบเขตของก้อนเนื้อหรือถุงน้ำ โดยทำได้ทันทีโดยไม่ต้องดมยาสลบ และสามารถเจาะชื้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมได้ทันที ด้วยขนาดแผลเล็ก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและไม่ต้องรับยาสลบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เต้านม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340000 ต่อ 2715, 2716

ศูนย์เต้านม

เข้าใจง่ายๆ เรื่องตรวจมะเร็งเต้านม

HPV เป็นต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูกที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย เป็นอันดับ 2 หลังมะเร็งเต้านม มีผู้ป่วยราว 10,000 ราย/ปี สาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก 90% คือการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ชนิดก่อมะเร็ง (Oncogenic HPV) หรือชนิดความเสี่ยงสูง (High-Risk) ซึ่งการติดเชื้อไวรัส HPV ส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อดังกล่าว แบบคงอยู่นาน (Persistent Infection) เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจ วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ คลอบคลุมสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่ และมะเร็งทวารหนัก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2  โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. (02) 734 – 0000 ต่อ 3200,3204

ศูนย์สุขภาพสตรี

วัคซีน HPV จำเป็นต่อผู้หญิงทุกคนและผู้ชายก็ฉีดได้

ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่อง Digital Breast Tomosynthesis (DBT) เป็นแบบ 3 มิติ ใช้เวลาถ่ายภาพเอกซเรย์เพียง 3.7 วินาทีต่อท่า สามารถแยกก้อนเนื้อในเต้านมที่แน่น (dense breast) ได้อย่างชัดเจน ลดการทับซ้อนของเนื้อและให้ภาพละเอียดมากขึ้น เป็นวิธีที่ดีกว่าเครื่องแมมโมแกรม 2 มิติในการค้นพบมะเร็งเต้านม

การทำอัลตราซาวดน์ช่วยในการวินิจฉัยโดยแสดงขนาดและขอบเขตของก้อนเนื้อหรือถุงน้ำ โดยทำได้ทันทีโดยไม่ต้องดมยาสลบ และสามารถเจาะชื้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมได้ทันที ด้วยขนาดแผลเล็ก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและไม่ต้องรับยาสลบ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เต้านม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340000 ต่อ 2715, 2716

ศูนย์เต้านม

คลำเจอก้อนเนื้อกลิ้งได้จะเป็นมะเร็งเต้านมไหม?

ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายที่รอปลูกถ่ายไตกว่า 6,000 คน โดยเฉลี่ยหนึ่งคนจะรอประมาณ 4-5 ปี ซึ่งโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายคือ ไตทำงานน้อยกว่า 15% จะมีอาการ ปัสสาวะผิดปกติ มีฟองมากขึ้น ปัสสาวะกลางคืนบ่อย สีขุน มีเลือดปน ตาบวมหน้าบวมหลังตื่นนอน ความดันโลหิตสูง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หน้าซีด

ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถรักษาได้ 3 วิธี  

  1. ล้างไตทางช่องท้อง  
  2. ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
  3. ปลูกถ่ายไต  

วิธีการรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ดีที่สุดคือ การปลูกถ่ายไต ที่สามารถทำให้ไตกลับมาทำงานปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อายุยืน และไม่ต้องกลับมาฟอกไตอีกตลอดชีวิต โดยการรับบริจาคไตมี 2 วิธี คือ จากญาติพี่น้อง สามีภรรยา ที่ยังมีชีวิต มีโอกาสสำเร็จเกิน 90 % หรือ ไปลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกของสภากาชาดไทย เพื่อรอรับบริจาคไตจากผู้บริจาคสมองตาย  

ซึ่งทางโรงพยาบาลเวชธานีมีอายุรแพทย์โรคไตที่จะเลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยแต่ละราย ถ้าผู้ป่วยเหมาะสมกับการฟอกไตก็จะแนะนำการฟอกไตต่อเนื่อง ส่วนผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการปลูกถ่ายไต ก็จะมีการแนะนำขั้นตอน เตรียมความพร้อมการผ่าตัดด้วยทีมสหวิชาชีพ หลังผ่าตัดจะมีห้องปลอดเชื้อในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะมีสุขภาพแข็งแรง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ไตเทียม ชั้น 4 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-7340000 ต่อ 5021

ศูนย์ไตเทียม

ปลูกถ่ายไต เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นภาวะที่หลอดเลือดหัวใจเกิดการตีบแคบหรืออุดตัน ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอ ซึ่งหากหลอดเลือดมีการตีบตันหลายตำแหน่งหรือหลายเส้น แพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ ปัจจุบันมีเทคนิคที่เรียกว่าการผ่าตัดบายพาสหัวใจด้วยเทคนิค “โดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม” (Off-Pump CABG) ทำให้ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมาจากการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม ลดอัตราการเสียเลือดลดลง ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้น

นายแพทย์ชวกร เหลี่ยมไพรบูรณ์ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลเวชธานี อธิบายว่า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ คือการที่หลอดเลือดหัวใจมีการตีบหรือตันเลือดจึงไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวก ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลง ซึ่งการตีบหรือตันเกิดจากการที่มีไขมันหรือหินปูนเกาะในหลอดเลือด โดยมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัว เช่น โรคไขมันในหลอดเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น สูบบุหรี่

ทั้งนี้ เมื่อเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เพียงพอ จะก่อให้เกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม หากเป็นมากขึ้นอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ เพราะฉะนั้นหากเริ่มมีอาการที่รบกวนชีวิตประจำวัน ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีหลายวิธี ตั้งแต่การรับประทานยา, การทำบอลลูนหัวใจเพื่อขยายหลอดเลือด, ในกรณีที่หลอดเลือดหัวใจมีการตีบตันหลายตำแหน่งหรือหลายเส้น แพทย์จะพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ เป็นการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเพื่อให้เลือดได้ไหลผ่านแทนหลอดเลือดเดิมที่ตีบตัน

การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจวิธีที่ทำกันมานาน และยังทำเป็นมาตรฐานอยู่ เป็นการผ่าตัดโดยใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม (On-Pump CABG) ร่วมกับทำให้หัวใจหยุดเต้น แพทย์จะสามารถผ่าตัดได้อย่างสะดวก แต่จากการศึกษาพบว่าเครื่องปอดและหัวใจเทียมอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะอักเสบในร่างกาย อาจทำให้การฟื้นตัวและการทำงานของหัวใจลดลง อีกทั้งยังส่งผลต่อเกล็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือด อาจทำให้เลือดออกมากผิดปกติหลังผ่าตัดได้

ในปัจจุบันมีเทคนิคการผ่าตัดที่เรียกว่า การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ใช่เครื่องปอดและหัวใจเทียม (Off-Pump CABG) เป็นวิธีผ่าตัดที่หัวใจไม่หยุดเต้นในระหว่างการผ่าตัด โดยแพทย์จะนำเครื่องมือเข้ามาเกาะยึดหัวใจให้หยุดนิ่งในตำแหน่งที่จะทำการผ่าตัด โดยที่หัวใจยังเต้นอยู่ สามารถผ่าตัดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม

การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

ลดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม เสียเลือดน้อยกว่า ลดอัตราการเติมเลือดในขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ลดระยะเวลาการผ่าตัดและดมยาสลบสั้นลง ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว ระยะพักฟื้นในโรงพยาบาลสั้นลง ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจด้วยเทคนิคไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม เป็นทางเลือกการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย แต่จำเป็นต้องรักษาโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้เทคนิคนี้ จึงจะช่วยให้การผ่าตัดรวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุด และปลอดภัยกับตัวผู้ป่วยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการรักษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ  โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 5300

ศูนย์หัวใจ

ผ่าตัดบายพาสหัวใจด้วยเทคนิค Off-Pump CABG เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวไว

Genetic Screening เป็นการตรวจคัดกรองโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่แอบแฝงอยู่ในร่างกาย เช่น โรคมะเร็ง มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหารและโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ การเต้นหัวใจที่ผิดปกติ โรคหลอดเลือดหัวใจ, การตอบสนองยาต่อร่างกาย เช่น ทำไมถึงแพ้ยา หรือบางคนกินยาชนิดนี้แล้วอาการไม่ดีขึ้น, ร่างกายเหมาะสมกับวิตามินหรือแร่ธาตุชนิดไหน, ต้องคุมอาหารยังไงที่เหมาะกับร่างกาย เช่น คุมอาหารประเภทแป้ง หรือคุมอาหารประเภทรสชาติเค็ม และจะรู้ว่าร่างกายเหมาะกับกีฬาหรือการออกกำลังกายแบบไหน  

สำหรับการตรวจ Genetic screening ตรวจได้จากการเจาะเลือด โดยไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร สามารถตรวจเวลาใดก็ได้ โดยจะใช้ระยะเวลารอรับผลตรวจประมาณ 3- 4 สัปดาห์ 

ทั้งนี้การตรวจ Genetic Screening เพียงครั้งเดียวสามารถใช้ผลได้ตลอดชีวิตและยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายในอนาคตหรือถ้าพบเจอโรคร้ายก็สามารถรักษาได้ทันท่วงที 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ Vejthani Q Life ชั้น 11
โทร. 02-7340000 ต่อ 1125 , 1126

ศูนย์เวชธานีคิวไลฟ์

Genetic Screening โรคแฝงจากพันธุกรรมตรวจก่อน รักษาทัน
9125