ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก


ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลเวชธานี พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อาทิ ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน ริดสีดวงทวาร แผลริมขอบทวาร ฝีที่ก้น ฝีคัณฑสูตร ท้องผูก ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง หูดหงอนไก่ที่ก้น รวมถึงการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผ่าตัดผ่านกล้องส่อง (Laparoscopic colorectal surgery) การให้ยาเคมีบำบัดและดูแลด้วยสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary team) นอกจากนี้ยังพร้อมดูแลเรื่องการคัดกรองและป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) ด้วยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันเพื่อประเมินผลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายให้ได้รับการรักษาดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับสากลและครบวงจร

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 -18.00 น.

สถานที่

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-734-0000 ต่อ 2715 , 2716

บริการทางการแพทย์

 • การตรวจความผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • การตรวจภาวะท้องผูก (Constipation)
 • การตรวจหาความผิดปกติที่ปากทวาร  (Anal examination)
 • การตรวจรักษาโรคริดสีดวงทวาร (Haemorrhoid) และแผลฉีกขาดที่ปากทวารหนัก (Anal Fissure)
 • การตรวจรักษาโรคฝีคัณฑสูตร (Fistula-in-ano) และฝีรอบทวารหนัก (Anorectal abscess)
 • การตรวจรักษาภาวะติดเชื้อทางทวารหนัก (Peri-anal infection) เช่น หูดหงอนไก่ (Condyloma) และเริม (Herpes simplex)
 • การตรวจรักษาลำไส้ยื่นออกทางปากทวาร (Rectal prolapse)
 • การตรวจรักษาภาวะเลือดออกทางทวารหนัก (Bleeding per rectum) และถ่ายเป็นเลือด (Hematochezia)
 • การตรวจรักษาภาวะกระเปาะลำไส้ใหญ่อักเสบ (Diverticulitis)
 • การตรวจรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal cancer Screening)

อาการที่ควรพบแพทย์

 • ขับถ่ายลำบาก,ถ่ายไม่ออก
 • ลักษณะอุจจาระผิดปกติไป ลำลีบเล็ก แบนลง และถ่ายมีมูกเลือดปน
 • ปวดหรือคันบริเวณทวารหนัก
 • มีก้อนหรือติ่งบริเวณปากทวาร
 • มีก้อนยื่นออกมาด้านนอกเวลาเบ่งถ่ายอุจจาระ
 • ปวดในรูทวาร
 • ถ่ายอุจจาระมีเลือดปนมา หรือ ถ่ายออกเป็นเลือดสด

การตรวจ / การวินิจฉัยพิเศษ

 • การตรวจความผิดปกติบริเวณทวารหนัก (Anal examination)
 • การตรวจทวารหนักด้วยเครื่องมือ (Proctoscope)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colonoscopy)

บริการทางการแพทย์ขั้นสูง

 • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบกล้องส่อง (Laparoscopic colorectal surgery)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และตัดติ่งเนื้อ หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรก (Advanced Therapeutic Colonscopy) ด้วยเทคนิค Endoscopic Mucosal Resection (EMR) และ Endoscopic Submucosal Dissection (ESD)
 • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อใส่ขดลวดถ่างขยายมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อแก้ไขภาวะลำไส้ใหญ่อุดตัน (Colonic stent insertion)

การรักษา

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องส่อง (Laparosopic colorectal surgery)
 • การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบเก็บหูรูด (Sphincter preservation colorectal surgery)
 • การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ลุกลามในอุ้งเชิงกราน (Pelvic exenteration)

โรคริดสีดวงทวาร

 • การตรวจรักษาริดสีดวงทวารโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • การรักษาริดสีดวงทวารโดยการใช้ยางรัดหัวริดสีดวง (Rubber Band Ligation)
 • การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยา (Aethoxy injection)
 • การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Haemorrhoidectomy)
 • การผ่าตัดรักษาริดสีดวงด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Haemorrhoidoplasty)
 • การผ่าตัดริดสีดวงโดยใช้เครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ (Stapled Hemorrhoidoplasty)
 • การรักษาริดสีดวงโดยใช้โดยใช้เครื่อง Ultrasound Doppler Guided เพื่อเย็บผูกเส้นเลือด (Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation (DG-HALS)

โรคทางทวารหนักอื่น ๆ

 • การผ่าตัดรักษาฝีคัณฑสูตร (LIFT procedure, Fistulotomy)
 • การผ่าฝีหนองบริเวณทวารหนัก (Incision and Drainage Perianal Abscess)
 • การผ่าตัดรักษาแผลริมขอบทวาร (Lateral Internal Sphincterotomy)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมกล้ามเนื้อหูรูด (Sphincteroplasty)
 • การรักษาหูดหงอนไก่ (Condyloma) ด้วยการจี้ยา หรือ จี้ไฟฟ้า
 • การผ่าตัดแก้ไขรักษาลำไส้ยื่นออกทางปากทวาร (Rectal prolapse) แบบกล้องส่อง (Laparoscopic ventral rectopexy)


คณะแพทย์

ผศ.นพ. ปุณวัฒน์ จันทรจำนง

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศัลยศาสตร์
นพ. นิธิคุณ บุญอิ้ง

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศัลยศาสตร์
นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศัลยศาสตร์
นพ. วรัญญู จิรามริทธิ์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศัลยศาสตร์
นพ. สุภกิจ ขมวิลัย

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศัลยศาสตร์
นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศัลยศาสตร์
พญ. จรรยวรรธน์ สร้างสมวงษ์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศัลยศาสตร์
พญ. วรวรรณ วรเศวต

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศัลยศาสตร์
นพ. ปณัท ทิพย์สุวรรณกุล

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศัลยศาสตร์

Other Information

แพ็กเกจและโปรโมชัน

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More