ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก - โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111 ศูนย์บริการชั้นนำ มาตรฐานระดับสากล

ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก

ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก


คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลเวชธานี พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อาทิ โรคริดสีดวงทวารหนัก โรคท้องผูก โรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ มะเร็งลำของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาวะติดเชื้อทางทวารหนัก ภาวะเลือดออกทางทวารหนัก รวมถึงโรคต่าง ๆ ที่เกิดบริเวณทวารหนัก อาทิ โรคฝีคัณฑสูตร โรคริดสีดวงทวาร เป็นตัน นอกจากนี้ ยังพร้อมดูแลเรื่องการคัดกรองและป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยทีมแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญในระดับนานาชาติ พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันเพื่อประเมินผลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายให้ได้รับการรักษาดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยีและวิธีการที่ทันสมัยในการรักษาโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เช่น การรักษาริดสีดวงทวารด้วยนวัตกรรมใหม่ HAL-RAR จึงมั่นใจได้ในการดูแลรักษาในระดับสากลและครบวงจร
บริการทางการแพทย์
 • การตรวจความผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal Cancer Screening)
 • การตรวจภาวะท้องผูก ที่เกิดจากโรคทางทวารหนัก (Constipation)
 • อาการปวดทวาร, อาการเจ็บทวาร (Anal pain , Proctalgia)
 • ลำไส้ตรงปลิ้น (Rectal prolapse)
 • แผลฉีกที่ปากทวารหนัก (Anal Fissure)
 • โรคริดสีดวงทวารหนัก (Hemorrhoid)
 • โรคมีก้อน หรือ ติ่งเนื้อที่ทวารหนัก (Anal lump)
 • โรคฝีคัณฑสูตร (Fistula-in-ano) / ฝีรอบทวารหนัก (Anorectal abscess)
 • ภาวะติดเชื้อทางทวารหนัก (Rectal infection) เช่น หูดหงอนไก่ (Condyloma), เริม (Herpes simplex)
 • ภาวะเลือดออกทางทวารหนักสีแดงสด (Bleeding per rectum)
 • อาการถ่ายเป็นเลือด (Hematochezia)
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colo-rectal cancer)
อาการ
 • ขับถ่ายลำบาก,ถ่ายไม่ออก
 • ถ่ายเป็นมูกเลือด
 • อุจจาระลำเล็กลง/แบนลง
 • ปวดหรือคันบริเวณทวารหนัก
 • มีก้อน/ติ่งบริเวณปากทวาร
 • มีก้อนยื่นออกมาด้านนอกเวลาเบ่งถ่ายอุจจาระ
 • ปวดในทวารหนักตลอดเวลา ปวดมากตอนเบ่งถ่าย มักมีไข้ร่วมด้วย
 • ถ่ายเป็นเลือดสีแดงสดออกมาขณะเบ่งถ่ายอุจจาระ หรือ มีเลือดปนออกมาขณะขับถ่าย
การตรวจ / การวินิจฉัยพิเศษ
 • การตรวจทวารหนักด้วยนิ้วมือ (Per rectal examination)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ( Colonoscopy )
 • การตรวจด้วยการส่องกล้อง(Proctoscope)
 • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย (Flexible Sigmoidoscopy)
 • การส่องกล้องใส่ขดลวดเพื่อถ่างขยายลำไส้ใหญ่ แก้ไขภาวะลำไส้อุดตัน (Colonic stent)
บริการทางการแพทย์ขั้นสูง
 • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบแผลส่องกล้อง (Laparoscopic colorectal surgery)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และรักษาติ่งเนื้อ หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรก (Advanced Colonoscopy) , EMR, ESD (Endoscopic Submucosal Dissection)
การรักษา
โรคริดสีดวงทวารหนัก
 • การรักษาริดสีดวงทวารโดยการใช้ยา
 • การรักษาริดสีดวงทวารโดยการใช้ยางรัดหัวริดสีดวง (Barron Gun , Rubber Band Ligation)
 • การรักษาริดสีดวงด้วยเลเซอร์ (Laser Hemorrhoidoplasty)
 • การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก (Hemorrhoidectomy)
 • การผ่าตัดริดสีดวงโดยใช้เครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ (Stapled Hemorrhoidectomy)
 • การรักษาริดสีดวงโดยใช้โดยใช้เครื่อง U/S Doppler ผูกเส้นเลือด (Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation (DG-HALS)
โรคฝีคัณฑสูตร
 • การผ่าตัดรักษาฝีคัณฑสูตร (Fistulotomy, Fistulectomy, LIFT Technique)
 • การผ่าฝีหนอง I&D Perianal Abscess
 • การรักษาแผลที่ทวารหนัก Internal Sphincterotomy
 • การผ่าตัดซ่อมแซมกล้ามเนื้อหูรูด (Sphincteroplasty)
 • การรักษาโรคฝีคัณฑสูตรผ่านกล้อง (Video-Assisted Anal Fistula Treatment) VAAFT)
การรักษาอื่น ๆ
 • แผลที่ขอบทวาร (Anal Fissure) / การรักษาแผลที่ทวารหนัก (Internal Sphincterotomy)
 • หูดหงอนไก่ (Condyloma)
 • ผ่าตัดแก้ไขลำไส้ตรงปลิ้น แบบส่องกล้อง (Laparoscopic ventral rectopexy)
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สถานที่
คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 4500 , 4501

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language