ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และ
ทวารหนัก

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก


ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลเวชธานี พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อาทิ ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน ริดสีดวงทวาร แผลริมขอบทวาร ฝีที่ก้น ฝีคัณฑสูตร ท้องผูก ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง หูดหงอนไก่ที่ก้น รวมถึงการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผ่าตัดผ่านกล้องส่อง (Laparoscopic colorectal surgery) การให้ยาเคมีบำบัดและดูแลด้วยสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary team) นอกจากนี้ยังพร้อมดูแลเรื่องการคัดกรองและป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) ด้วยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันเพื่อประเมินผลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายให้ได้รับการรักษาดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับสากลและครบวงจร

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 -18.00 น.

สถานที่

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 2715, 2716

บริการทางการแพทย์

 • การตรวจความผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • การตรวจภาวะท้องผูก (Constipation)
 • การตรวจหาความผิดปกติที่ปากทวาร  (Anal examination)
 • การตรวจรักษาโรคริดสีดวงทวาร (Haemorrhoid) และแผลฉีกขาดที่ปากทวารหนัก (Anal Fissure)
 • การตรวจรักษาโรคฝีคัณฑสูตร (Fistula-in-ano) และฝีรอบทวารหนัก (Anorectal abscess)
 • การตรวจรักษาภาวะติดเชื้อทางทวารหนัก (Peri-anal infection) เช่น หูดหงอนไก่ (Condyloma) และเริม (Herpes simplex)
 • การตรวจรักษาลำไส้ยื่นออกทางปากทวาร (Rectal prolapse)
 • การตรวจรักษาภาวะเลือดออกทางทวารหนัก (Bleeding per rectum) และถ่ายเป็นเลือด (Hematochezia)
 • การตรวจรักษาภาวะกระเปาะลำไส้ใหญ่อักเสบ (Diverticulitis)
 • การตรวจรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colorectal cancer Screening)

อาการที่ควรพบแพทย์

 • ขับถ่ายลำบาก,ถ่ายไม่ออก
 • ลักษณะอุจจาระผิดปกติไป ลำลีบเล็ก แบนลง และถ่ายมีมูกเลือดปน
 • ปวดหรือคันบริเวณทวารหนัก
 • มีก้อนหรือติ่งบริเวณปากทวาร
 • มีก้อนยื่นออกมาด้านนอกเวลาเบ่งถ่ายอุจจาระ
 • ปวดในรูทวาร
 • ถ่ายอุจจาระมีเลือดปนมา หรือ ถ่ายออกเป็นเลือดสด

การตรวจ / การวินิจฉัยพิเศษ

 • การตรวจความผิดปกติบริเวณทวารหนัก (Anal examination)
 • การตรวจทวารหนักด้วยเครื่องมือ (Proctoscope)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colonoscopy)

บริการทางการแพทย์ขั้นสูง

 • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบกล้องส่อง (Laparoscopic colorectal surgery)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และตัดติ่งเนื้อ หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรก (Advanced Therapeutic Colonscopy) ด้วยเทคนิค Endoscopic Mucosal Resection (EMR) และ Endoscopic Submucosal Dissection (ESD)
 • การส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อใส่ขดลวดถ่างขยายมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อแก้ไขภาวะลำไส้ใหญ่อุดตัน (Colonic stent insertion)

การรักษา

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องส่อง (Laparosopic colorectal surgery)
 • การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบเก็บหูรูด (Sphincter preservation colorectal surgery)
 • การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ลุกลามในอุ้งเชิงกราน (Pelvic exenteration)

โรคริดสีดวงทวาร

 • การตรวจรักษาริดสีดวงทวารโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • การรักษาริดสีดวงทวารโดยการใช้ยางรัดหัวริดสีดวง (Rubber Band Ligation)
 • การรักษาริดสีดวงทวารโดยการฉีดยา (Aethoxy injection)
 • การผ่าตัดริดสีดวงทวาร (Haemorrhoidectomy)
 • การผ่าตัดรักษาริดสีดวงด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Haemorrhoidoplasty)
 • การผ่าตัดริดสีดวงโดยใช้เครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ (Stapled Hemorrhoidoplasty)
 • การรักษาริดสีดวงโดยใช้โดยใช้เครื่อง Ultrasound Doppler Guided เพื่อเย็บผูกเส้นเลือด (Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation (DG-HALS)

โรคทางทวารหนักอื่น ๆ

 • การผ่าตัดรักษาฝีคัณฑสูตร (LIFT procedure, Fistulotomy)
 • การผ่าฝีหนองบริเวณทวารหนัก (Incision and Drainage Perianal Abscess)
 • การผ่าตัดรักษาแผลริมขอบทวาร (Lateral Internal Sphincterotomy)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมกล้ามเนื้อหูรูด (Sphincteroplasty)
 • การรักษาหูดหงอนไก่ (Condyloma) ด้วยการจี้ยา หรือ จี้ไฟฟ้า
 • การผ่าตัดแก้ไขรักษาลำไส้ยื่นออกทางปากทวาร (Rectal prolapse) แบบกล้องส่อง (Laparoscopic ventral rectopexy)


คณะแพทย์

นพ. นิธิคุณ บุญอิ้ง

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
นพ. วรัญญู จิรามริทธิ์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
นพ. สุภกิจ ขมวิลัย

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
พญ. จรรยวรรธน์ สร้างสมวงษ์

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
พญ. วรวรรณ วรเศวต

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
นพ. ปณัท ทิพย์สุวรรณกุล

ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More