แพ็กเกจและโปรแกรม

คลอดเหมาจ่าย เงื่อนไข : แพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204...

มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มมะเร็งในสตรี และนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โดยสาเหตุหลัก 90% เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ชนิดก่อมะเร็ง (Oncogenic HPV) หรือชนิดความเสี่ยงสูง (High-Risk) ซึ่งการติดเชื้อไวรัส HPV ส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์...

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 1.ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 2.ราคานี้เฉพาะคนไทย เท่านั้น 3.ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าการพยาบาลแล้ว 4.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204...

ฟอกไตที่โรงพยาบาลเวชธานี : บรรยากาศดี สะดวก สบาย สะอาด และปลอดภัยศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวชธานี มีประสบการณ์ฟอกไต และดูแลผู้ป่วยวิกฤติ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางโรคไต พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนักโภชนาการ ที่คอยให้คำปรึกษาในการดูแล และปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง...

รู้หรือไม่ ทำไมต้องผ่าตัดทำเส้นเลือดเพื่อฟอกไต? จุดประสงค์ที่ทำการฟอกไต ก็เพื่อกรองและกำจัดของเสียที่สะสมอยู่ในเลือดออกไป เนื่องจากไตไม่สามารถทำหน้าที่ในการกรองของเสียได้อีกต่อไป...

ตรวจไทรอยด์ผิดปกติ ง่วง ซึม เครียด หิวบ่อย กินเยอะ แต่น้ำหนักลด เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง ตัวบวม น้ำหนักเพิ่ม ...

Vejthani Hospital  เวชธานี