แพ็กเกจและโปรแกรม

Result 1 - of

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ สำหรับเด็ก 2 เข็ม ราคา 5,500 บาท (ปกติราคา 6,880 บาท) ทำไมต้องวัคซีน 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ ป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์  80.2% ,ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล 90.4%

วัคซีนป้องกันโรค IPD ชนิด 15 สายพันธุ์
วัคซีนป้องกัน โรค IPD ชนิด 15 สายพันธุ์ (ป้องกันปอดบวม) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป พร้อมให้บริการแล้ว ราคา 10,500.- บาท / 3 เข็ม (ราคาปกติ 14,148 บาท) ราคา 12,500.- บาท / 4 เข็ม (ราคาปกติ 18,864 บาท) ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 25

ฝากครรภ์และคลอดเหมาๆ
ฝากครรภ์และคลอดเหมาๆ กับสูตินรีแพทย์ และพยาบาลนมแม่มืออาชีพ รับการตรวจ Ultrasound 2D 1 ครั้ง*รับการตรวจ Ultrasound 4D 1 ครั้ง**

แพ็กเกจ วัคซีน HPV ฉีดได้ทั้งชายและหญิง
9 สายพันธุ์ คลอบคลุมสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก หูดหงอนไก่ และมะเร็งทวารหนัก ราคาดังกล่าวรวมเฉพาะค่าวัคซีน และค่าฉีดวัคซีน ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

รักษาต่อมลูกหมากโต ด้วย “REZUM WATER VAPOR THERAPY”
รวดเร็ว - ไม่ต้องผ่าตัด - ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล 95% ของผลการรักษา ไม่ต้องทานยา ปัสสาวะได้ปกติ ไม่กระทบสุขภาพทางเพศ 179,000 บาท

MORPHEUS8 ฮีโร่กู้ผิวยับยกกระให้ผิวฟู
เงื่อนไขการใช้บริการ รวมค่าแพทย์และการพยาบาลแล้ว ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรื อรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2566-2568 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี 2566-2568 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ แต่สามารถรับประทานยาที่ทานเป็นประจำ ทุกชนิด ได้กับน้ำ 1/4 แก้ว ยกเว้น ยาที่รักษาโรคเบาหวาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 auto X บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด
เงื่อนไข: กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ แต่สามารถรับประทานยาที่ทานเป็นประจำ ทุกชนิด ได้กับน้ำ 1/4 แก้ว ยกเว้น ยาที่รักษาโรคเบาหวาน ไม่สามารถทานได้ ถ้าหากมียาที่รับประทานอยู่เป็นประจำ กรุณานำยามาให้แพทย์ดูด้วย โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพและรายการตรวจเป็นราคาแพคเกจ ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอื่นได้ รายการนี้ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานโดยชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิต ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2566 โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02.734-0000 ต่อ 1111, 2609, 3605

สร้างภูมิต้านโรค ปี 2023
รายการวัคซีน อายุ ราคา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 15 ปี ขึ้นไป 990 แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (3 เข็ม) (ก่อนสัมผัสโรค) 2,900 แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A (2 เข็ม)
933