แพ็กเกจและโปรแกรม

1.สำหรับบัตร KTC, ธนชาต : ซื้อแพ็กเกจ2400 ในงานรับของพรีเมี่ยมที่การเงินชั้นG 2.ส่วนธนาคารอื่นๆ กดsms ใส่รหัสตามที่ธนาคารฯระบุ โดยธนาคารจะจัดส่งให้ตามที่ธนาคารฯกำหนด 3.กสิกรไทย ผ่อนชำระ 0% เมื่อชำระตั้งแต่ 24000 ขึ้นไป ได้ที่การเงินทุกชั้นค่ะ...

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 1.ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 2.ราคานี้เฉพาะคนไทย เท่านั้น 3.ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าการพยาบาลแล้ว 4.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204...

โปรโมชั่นรากฟันเทียม เงื่อนไขการใช้บริการ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561   ราคานี้รวมค่าแพทย์, ค่ารากฟันเทียม และค่าครอบฟัน ราคานี้ไม่รวมค่าปลูกกระดูก, ค่า X-Ray, ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

ตรวจสุขภาพฟัน สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้วราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น,กรณีผู้ป่วยเป็นโรคเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันต์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,สงวนสิทธิรับบริการเฉพาะวันจันทร์ ถึง ศุกร์ และกรุณานัดหมายล่วงหน้า,ไม่สามามารถระบุแพทย์ได้,โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

ปีนี้คุณตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วหรือยัง? คุณเป็นผู้หญิงกลุ่มนี้หรือไม่? อายุ 30 ปีขึ้นไป อายุไม่ถึง 30 ปี แต่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย หรือมีคู่นอนหลายคน มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือจำเป็นต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกัน สูบบุหรี่...

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ ด้วยวัคซีน HPV (สำหรับเด็กและผู้ใหญ่) วัคซีน HPV แบบ 2 เข็ม (Gardasil) สำหรับอายุ 9-13 ปี   ราคา 5,700 บาท จากราคาปกติ 9,800 บาท วัคซีน HPV แบบ 3 เข็ม (Gardasil) สำหรับอายุ 13 ปีขึ้นไป ราคา 8,500 บาท จากราคาปกติ 14,700 บาท...

ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น 1ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมกาขายอื่นได้ 2สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 3โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า...

ลูกคุณมีอาการเหล่านี้ หรือไม่ ? นอนกรน,ซนมากกว่าปกติ หรือ มีอาการง่วงนอนเหมือนนอนไม่พอเวลากลางวัน,หายใจเฮือกขณะหลับ,ปัสสาวะรดที่นอนบ่อยๆ...

Vejthani Hospital  เวชธานี