အထူးေစ်းနွုန္းနွင့္ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ား

  ကမာၻ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္း၏အဆိုအရ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ အရိုးပြျခင္းသည္ ထင္ရွားေသာ က်န္းမာေရးျပႆာနာ တစ္ရပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ အရိုးထုထည္၊အရိုးအင္အား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ အရိုးတြင္ ျပႆနာေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အရိုးမ်ားသည္ အရိုးပါးလာျခင္းေၾကာင့္ အလြယ္တကူ အားနည္း၍ က်ိဳးပဲ့လြယ္လာသည္။ အျဖစ္မ်ားေသာ ေနရာမ်ား က ေၾကာရိုး၊ တင္ပဆံု နွင့္ လက္ေကာက္ဝတ္ရိုး တို့ျဖစ္သည္။ သိသာထင္ရွားေသာ ၾကိဳတင္လကၡဏာမ်ား မျပသဘဲ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေၾကာင့္ အရိုးကို တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစေသာေရာဂါဟုလည္း သတ္မွတ္္ထားၾကပါတယ္။ အရိုးပြားျခင္းျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ားနွင့္ ျဖစ္နိုင္ေသာအႏၱရာယ္မ်ား   ကယ္ဆီယမ္ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း Vitamin D ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း အီစရိုဂ်င္ ပမာဏေလ်ာ့နည္းလာျခင္း ေလ့က်င့္ခန္း မျပဳလုပ္ျခင္း   အရိုးကို တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစေသာေရာဂါ ဟုေခၚျခင္းမွာ...

ေသြးဖိအားမ်ားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေသြးတိုးျခင္းကို ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မျပဘဲ ေသြးေၾကာမ်ားနွင့္နွလံုးကို ပ်က္စီးသည့္တိုင္ေအာင္ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ အသံတိတ္လူသတ္သမားလို႔ ေခၚနိုင္ပါတယ္။ ေသြးတိုးျခင္းကို မကုသဘဲထားပါက ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ အသက္အႏၲရာယ္ကို ျခိမ္းေျခာက္သည္အထိ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။  ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားကိုပ်က္စီးျခင္း - ေသြးေၾကာမ်ားသည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ပါေသာ ေသြးကို နွလံုးမွသယ္ေဆာင္၍ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားဆီသို႔ ပို့ေဆာင္ေပးပါတယ္။ အကယ္၍ ထိုေသြးေၾကာမ်ားကို ထိခိုက္လာပါက ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္မွဳ၊ မ်က္လံုးထိခိုက္မွဳ နွင့္ အစြန္ဖ်ား ေသြးလႊတ္ေၾကာပ်က္စီးမွဳ မ်ားကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။  အသံတိတ္လူသတ္သမားလို႔ ေခၚနိုင္ပါတယ္ နွလံုးကိုထိခိုက္ျခင္း - ေသြးဖိအားျမင့္တက္ျခင္းသည္ နွလံုးကို ဝန္ပိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ နွလံုးသည္ က်န္ေသာခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ေသြးလႊတ္ရန္ အတြက္ ပို၍အလုပ္လုပ္ရပါသည္။...

ရင္သားစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ မိမိဘာသာအိမ္တြင္ ရင္သား တစ္ရွဴးမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းရွိ မရွိစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း တစ္လတစ္ၾကိမ္ခန့္ ပံုမွန္ရင္သားစမ္းသပ္မွုဳ ျပဳလုပ္သင့္သည္။  ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ၄၀ ရာခို္င္နွဳန္းခန့္သည္  ရင္သားတြင္ အၾကိတ္ရွိသည္ဟု စမ္းသပ္သိရွိၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိမိဘာသာ ရင္သားစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ေစာစီးစြာ ေရာဂါရွာေဖြနိုင္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္။  ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္းၾကီးက ရင္သားဓာတ္မွန္ နွင့္ ဆရာဝန္၏ပံုမွန္စစ္ေဆးစမ္းသပ္မွဳ မရနိုင္ေသာ အေနအထား ရွိပါက မိမိဘာသာရင္သားစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ ေစာစီးစြာ သိရွိနိုင္သျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ကုသနိုင္ပါသည္။  မိမိဘာသာ ရင္သားစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ မိမိရင္သား ပံုမွန္အေနအထား ကို သိသျဖင့္ ေျပာင္းလဲမွဳ တစံုတရာ ရွိပါက ဆရာဝန္၊ဆရာမ မ်ားကို ေျပာနိုင္ပါတယ္။                                                                                                                                               မိမိဘာသာရင္သားစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္း ၃...

ဝမ္းဗိုက္နာျခင္း၊ေအာင့္ျခင္းသည္ ဂတ္စ္ သို႔ အစာမေၾကျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ ပံုမွန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ရိုးရိုးနာျခင္းနွင့္ စူးျပီးနာျခင္း၊ တင္း၍ နာျခင္း စသည့္ နာက်င္ျခင္းတို့အေပၚ မူတည္၍ အစာအိမ္အနာ၊ သည္းေျခေက်ာက္ နွင့္ အသည္း ကင္ဆာတို့ အထိျဖစ္နိင္ပါသျဖင့္ သင္အေနနွင့္ တိက်စြာ အေျဖရွာလိုပါက ေဝ့ဌာနီေဆးရံုရွိ အထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားက စစ္ေဆးေပးပါလိမ့္မည္။  အနွစ္၂၀ေက်ာ္ၾကာနိုင္ငံတကာမွ လူနာမ်ား ယံုၾကည္အားထားရေသာ ေဆးရံုျဖစ္သည့္ ဘန္ေကာက္ရွိ ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီးသည္ အသည္း၊ပန္ကရိယ၊သည္းေျခလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေဆးခန္းကို အစာေျခလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ေသာ အထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားက ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊အထူးကုသျခင္း နွင့္ ပတ္သက္ေသာေဆြးေႏြး အၾကံေပးမွဳမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မွဳေပးလ်က္ ရွိပါသည္။  Dr. Jade...

ရင္သားကင္ဆာသည္ ရင္သားရွိ ဆဲလ္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ၾကီးထြားလာျခင္းက ေန စပါတယ္။ ရင္သားနွင့္ ေဘးပတ္လည္ရွိ တစ္ရွဴးမ်ားဆီသို႔  လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ့နွံ့သြားျပီး ေနာက္ ျပန္ရည္ေၾကာ နွင့္ ခႏၱာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း၏ ေသြးေၾကာမ်ားဆီသို႔ ျပန့္နံွ့ ေရာက္ရွိသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  ေဘးပတ္လည္ရွိ ၃၀ရာခိုင္နွဳန္း ေသာ ရင္သားကင္ဆာ သည္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္းနွင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဆဲလ္မ်ားျပန့္ပြားျခင္းသည္ ရင္သားကင္ဆာကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ အဆီပါဝင္မွဳနွဳန္း ျမင့္မားေသာ အစားစာမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါကို ပိုမို လြယ္ကူစြာ ျဖစ္ပြားေစပါသည္။  အမ်ိဳးသားကင္ဆာတကၠသိုလ္၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္-  ေဟာ္မုန္းအစားထိုးကုသမွဳခံယူထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား။  အဝလြန္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္အဝမလြန္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္နိုင္ေခ် ၂ ဆထိျမင့္မားပါတယ္။  ...

ွလံုးတြင္ အခန္းေလးခန္းျဖင့္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းထား ျပီး အဆို႔ရွင္ ေလးခုျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ေသြးလည္ပတ္စီးဆင္းရန္နွင့္ ေသြးျပန္လည္စီးဆင္းမွဳကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။  အခ်ိဳ႔သူမ်ားတြင္ အဆို႔ရွင္ သည္ လုပ္ငန္းေကာင္းစြာ မလုပ္ေဆာင္နိုင္တာလဲရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ရွဴးမ်ားထူလာျခင္းေၾကာင့္  အဆို႔ရွင္၏ အေပါက္ဝ မ်ားက်ဥ္း သြားျခင္းကို အဆို႔ရွင္ က်ဥ္းျခင္း (Valvular Stenosis) ဟုေခၚျပီး အဆို႔ရွင္မ်ား ေကာင္းစြာ ျပန္မပိတ္နိုင္ျခင္းကို အဆို႔ရွင္မလံု၍ေသြးေနာက္ျပန္လွန္ စီးဆင္းျခင္း (Valvular Regurgitation) နွလံုးဟုေခၚျပီး  ထိုအေျခအေနမ်ားသည္ နွလံုး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေကာင္းစြာမလုပ္နိုင္ေသာ ေၾကာင့္ နွလံုး လုပ္ငန္းက်ရွုံးျခင္း ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ နွလံုးျပႆနာမ်ား ကို ပံုမွန္အားျဖင့္...

Vejthani Hospital  เวชธานี