အထူးေစ်းနွုန္းနွင့္ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ား

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အဆင့္မီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ 'Global Healthcare Accreditation (GHA) with Excellence' အား ပ႐ိုဂရမ္၏ အေရးပါေသာ အပိုင္း ၁၀ ခု (overall score of 100% against GHA Program's 10 Critical Success Factors (CSFs) တြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္နွဳန္း ရရွိကာ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ေအာင္ျမင္လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ထိုပရိုဂရမ္သည္ အေမရိကန္နိုင္ငံအေျခစိုက္ ျဖစ္ျပီး က်န္းမာေရးခရီးသြားလာမွဳဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးနိုင္ေသာေဆးရံုမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အဆင့္မီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (GHA) သည္ ေဝ့ဌာနီေဆးရံုကဲ့သို႔...

 ေလျဖတ္ျခင္းကို စိုးရိမ္ေနပါသလား ? ေစာစီးစြာသိရွိနိုင္ရန္အတြက္ ေဝ့ဌာနီဦးေနွာက္နွင့္အာရံုေၾကာဌာနတြင္ ၾကိဳတင္စစ္ေဆးၾကရေအာင္။    ေလျဖတ္ျခင္းျဖစ္နိုင္ေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ား  နားလည္နိုင္ျခင္းေလ်ာ့က်ျခင္း  ကိုယ္တျခမ္း အားနည္းျခင္း  ခ်ာလည္ေအာင္မူးျခင္း  က္နွာအစိတ္ပိုင္းမ်ားအားနည္းျခင္း  ကားမပီျခင္း၊စကားေျပာရခက္ခဲျခင္း  ခ်ိဳ၊ေသြးတိုး ေရာဂါ  Included Checkup Items Checkup Items Package A Package B Package C Physical Examination ✓ ✓ ✓ Complete Blood Count ✓ ✓ ✓ Glucose (FBS - Fasting Blood Sugar) ✓ ✓ ✓ Cholesterol ✓ ✓ ✓ Triglyceride ✓ ✓ ✓ HDL- Cholesterol ✓ ✓ ✓ LDL - Cholesterol ✓ ✓ ✓ Electrocardiogram (EKG) ✓ ✓ ✓ C-Reactive Protein (CRP) ✓ ✓ ✓ Homocysteine ✓ ✓ ✓ Carotid Droppler ✓ ✓ MRA Brain ✓ Ordinary Total Price 7,750 THB 13,000 THB 29,500 THB Package Price 4,500 THB 7,800 THB 25,000 THB   Terms...

ကင္ဆာ အမ်ားစုနွင့္ အူသိမ္နွင့္အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာသည္ colorectal adenoma ဟုေခၚေသာ အစာအိမ္ေဟာင္းနံရံရွိ ေသးငယ္ေသာအၾကိတ္မွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မကုသခဲ့ပါက အစာအိမ္ေဟာင္းနံရံမွတဆင့္ အဆိုပါအၾကိတ္သည္ ျပန့္နွံသြား၍အူမၾကီးကင္ဆာ ကိုျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီးမွ Dr. Auchai Kanjanapitak ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ မစင္ထဲတြင္ေသြးပါျခင္း၊ မစင္တံုးေသးသြားျခင္း၊ ဝမ္းသြားခ်ိန္ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ အစာအိမ္သက္ေသာင့္သက္သာမရွိျခင္းတို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အူမၾကီးကင္ဆာသည္ အူမၾကီး၏အၾကိတ္ေနရာေပၚ မူတည္၍ ေရာဂါလကၡဏာအေျပာင္းလဲရွိနိုင္ပါတယ္။အစာေဟာင္းအိမ္မွေသြးထြက္ျခင္းနွင့္အေၾကာင္းရင္းရွာမရေသာေသြးအားနည္းျခင္း တို႔သည္အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာကိုပိုမိုဆိုးရြားေစနိုင္ပါတယ္။မိသားစုတြင္ကင္ဆာရွိဖူးသူမ်ား၊အဝလြန္သူမ်ားနွင့္ေဆးလိပ္ေသာ က္သံုးသူမ်ားတြင္အူမၾကီးကင္ဆာျဖစ္နိုင္ေခ်ပိုမ်ားပါတယ္။ အူမၾကီးကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္းကို ဝမ္းထဲတြင္ေသြးပါ မပါစစ္ေဆးျခင္း၊ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။အမ်ားဆံုးစစ္ေဆးျခင္းကေတာ့ အူမၾကီးကိုမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။ ပထမဆံုးကုသမွဳနည္းကေတာ့ ခဲြစိတ္ကုသျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။လူနာ၏ကင္ဆာအဆင့္နွင့္တျခားေသာေဆးကုသမွဳပိုင္းတို႔ေပၚမူတည္၍ ဆရာဝန္က သင့္ေတာ္ေသာ ကုသမွဳဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုထံုး သို႔မဟုတ္ ခီမိုေဆးသြင္းကုသနည္းကို ညႊန္ၾကားပါမည္။ အူမၾကီးကင္ဆာျဖစ္ပါက လူနာမ်ားသည္ ခဲြစိတ္မွဳၾကီးမား၍ ဝမ္းဗိုက္ကိုေဖာက္ထားရျခင္း...

အရင္ကကိုယ္ၾကိဳက္တာလုပ္ေနရတာကိုစိတ္ခ်မ္းသာေနရင္းကေန စိတ္ဝင္စားမွဳမ်ား ဆံုးရွုံးသြားျပီလား? ကူညီမွဳကင္းမဲ့ျခင္းနွင့္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကင္းမဲ့မွဳတို႔ခံစားေနရလား ? ေန႔တစ္ေန႔ကို ျဖတ္သန္းဖို႔ရန္ စိတ္ပ်က္ေနမိျပီလား? အေျဖရွာရင္ေတာ့ရွိပါတယ္ ဘယ္လိုျဖစ္နိုင္လဲ? ဘယ္လိုမ်ိဳးကာကြယ္လို႔ရနိုင္မလဲ? သင့္အသက္ ၆၀ သို့ဝင္သြားျပီဆိုလ်ွင္သင္ရဲ႔ ခႏၱာကိုယ္နွင့္ က်န္းမာေရးအေျခေနသည္ အက်ဘက္သို႔ေရာက္လာခဲ့ျပီး၊ ၾကြက္သားမ်ား၊ ဦးေနွာက္နွင့္ အာရံုေၾကာတို႔သာမက စိတ္ခံစားမွဳမ်ားသည္လဲ လွဳပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္း က်ဆင္းလာပါတယ္။ စိတ္က်ျခင္းသည္ ဦးေနွာက္ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္ ေျပာင္းလဲမွဳတို႔ေၾကာင့္မက်န္းမာျခင္းကိုျဖစ္ေစပါသည္။ သုေတသနမ်ားအရ အျခားေသာအေၾကာင္းရာမ်ားျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း၊ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ား၊ဝမ္းနည္းပူေဆြးျခင္း နွင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ဘဝအခက္ခဲမ်ားေၾကာင့္ လဲျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႔ေဆးဝါးမ်ားသည္ အသက္ရြယ္ၾကီးသူမ်ားတြင္ စိတ္က်ျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္းသာမက မက်န္းမာျခင္းအေပၚ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတုန္႔ျပန္မွဳ ၾကာရွည္စဲြေသာက္ရေသာေဆးဝါးမ်ား၊ အနာသက္သာေဆးမ်ား၊ မသန္စြမ္းျခင္းနွင့္ သူတစ္ပါးအေပၚမွီခိုေနရျခင္း အေျခေနတို့တြင္ စိတ္က်ျခင္းဆိုင္ရာလကၡဏာမ်ားပိုမိုဆုိးရြားတတ္ပါတယ္...

Vejthani Hospital  เวชธานี