အထူးေစ်းနွုန္းနွင့္ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ား

နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါသည္ နွလံုးေသြးေၾကာအတြင္း အဆီခဲမ်ားစုပံုလာေသာေၾကာင့္ နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းကာ နွလံုးေသြးေၾကာအတြင္း ေသြးစီးဆင္းမွဳေလ်ာ့နည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာေရာဂါတြင္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လကၡဏာမ်ား ျပကာ Heart Attack ဟုေခၚဆိုေလ့ရွိသည္။ ေဆးေသာက္ျခင္းျဖင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းကို သက္သာနိုင္ေသာ္လည္း ေသြးေၾကာအတြင္းရွိ အဆီခဲမ်ားအား မဖယ္ရွားနိုင္ေပ။ Percutaneous Coronary Intervention (PCI) with balloon angioplasty or a stent ေဘာလံုး/စတန္႔ ျပြန္ ထည့္သြင္း၍ နွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ့ျခင္းျဖင့္ သာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသနိုင္ပါသည္။   စတန္႔ဆိုတာဘာလဲ။  စတန္႔သည္ ေသးငယ္ေသာဇကာကြက္မ်ားပါေသာစတီးျပြန္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။စတန့္ကို ေသြးေၾကာထဲသို႔ ထည့္ျပီး နွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ့ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။စတန္႔ျပြန္ထည့္သြင္း၍ နွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ့ျခင္းသည္ နွလံုးေသြးေၾကာျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းနွင့္...

WHO ရဲ႔စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၁၀ ရာခိုင္နွုန္း (သို႔) ၅.၅ သန္း နီးပါး ေလျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေလျဖတ္ေရာဂါသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေသဆံုးမွဳအမ်ားဆံုး ထဲက တစ္ခု အျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ေလျဖတ္ျခင္းနွစ္မ်ိဳးမွာ ေသြးေၾကာက်ဥ္း၊ပိတ္၍ ေလျဖတ္ျခင္းနွင့္၊ေသြးေၾကာေပါက္၍ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။  ေသြးေၾကာက်ဥ္း၊ပိတ္၍ ေလျဖတ္ျခင္း သည္ အျဖစ္မ်ားျပီး ေသြးတြင္းရွိကိုလက္စထေရာမ်ား ေၾကာင့္ ေသြးေၾကာက်ဥ္းျပီး ေသြးခဲျခင္းျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဦးေနွာက္ပ်က္စီးျခင္းကို ျဖစ္ေစပါတယ္။  ေသြးေၾကာေပါက္၍ေလျဖတ္ျခင္း ေသြးတြင္းဖိအားမ်ားျခင္းနွင့္ ေသြးတိုးျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚျပီး ေလျဖတ္ျခင္း  ကိုျဖစ္ေစပါတယ္။လူနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေသဆံုးမွဳ ရာခိုင္နွဳန္း ၅၀ ေလာက္ျမင့္မားနိုင္ျပီး တစ္ခ်ိဳ႔သူမ်ားတြင္ေတာ့ မသန္စြမ္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနကို ေရာက္ေစနိုင္ပါတယ္။  ယေန႔ လူမ်ားသည္ ကုသျခင္းထက္...

ကေလးေသြးကင္ဆာသည္ကေလးနွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားေသာေသြးျဖဴဥကင္ဆာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ရိုးတြင္ခ်ဥ္ဆီမွ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြးျဖဴဥမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ထို ေသြးျဖဴဥမ်ားသည္ေသြးေၾကာထဲရွိ က်န္းမာေသာဆဲလ္မ်ားေနရာတြင္ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္နိုင္ေခ် ပိုမ်ားလာေစပါတယ္။  ကေလးအတြက္ေသြးကင္ဆာသည္ေရာဂါၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္းဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္နွင့္ကေလးအမ်ားစုတြင္ ေသြးကင္ဆာကို ေအာင္ျမင္စြာ ကုသနိုင္ပါတယ္။  ကေလးေသြးကင္ဆာ၏အႏၱရာယ္ရွိေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား  မ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း-မိဘမ်ားမွလက္ခံရရွိလာျခင္း  မိဘမ်ားမွမ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္း Li-Fraumeni syndrome, Down Syndrome, Klinefelter syndrome.  ကိုယ္ခံစြမ္းအားေလ်ာ့က်ျခင္း  ေမြးခ်င္းမ်ားတြင္ ေသြးကင္ဆာရွိျခင္း၊ အမႊာမ်ားတြင္ျဖစ္နိုင္ေခ် ပိုမ်ားနိုင္ပါတယ္  အဝလြန္ျခင္း  ေနေရာင္နွင့္ထိေတြ႔မွဳမ်ားျခင္း  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အရက္ေသာက္သံုးျခင္း  ဓာတ္ေရာင္ျခည္နွင့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားအားထိေတြ႔ျခင္း(ဘန္ဇီး၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား)  ကီမိုကုသထိေတြ႔မွဳ ရွိျခင္း  လ်ွပ္စစ္သံလိုက္လိုင္းနွင့္ထိေတြ႔ျခင္း  န်ဴကလီယားစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာမ်ားအနီးတြင္ေနထိုင္ျခင္း  ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားအစားထိုးကုသမွဳခံယူထားပါက ကိုယ္ခံအားနည္းျခင္း    ကေလးေသြးကင္ဆာအမ်ိဳးအစားမ်ား  ကေလးေသြးကင္ဆာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လတ္တေလာျဖစ္ျပီး လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ပြားလာနိုင္ပါတယ္။ အနည္းငယ္သာ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ပြားျပီး နာတာရွည္ ျဖစ္လာပါတယ္။  ...

  ဝမ္းသြားျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို စြန့္ပစ္ရန္အတြက္ အေရးၾကီးေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းအေရာင္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ခႏၶာကိုယ္မွ ေန့စဥ္စားသံုးေသာ အစားစာမ်ား၊ အူမၾကီး က်န္းမာေရး နွင့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို သိနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဝမ္းအမာ၊ ဝမ္းအနက္ေရာင္ သို႔မဟုတ္ ေသြးပါျခင္းသည္ အႏၲရာယ္လကၡဏာမ်ား၏ အစျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါအေျခေနမ်ားရွိပါက သတိထားသင့္ေသာ ဆရာဝန္နွင့္ ျပသသင့္ေသာ အေျခေနမ်ားျဖစ္ပါတယ္ လိပ္ေခါင္း - ဝမ္းခ်ဳပ္ေသာသူမ်ားတြင္ ပံုမွန္ဝမ္းသြားေလ့ရွိသူမ်ားထက္ လိပ္ေခါင္းျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားပါတယ္။ ဝမ္းအမာသြားျခင္းေၾကာင့္ စအိုပတ္ပတ္လည္ရွိ အေရျပားနွင့္ ပါးလႊာေသာ ေသြးေၾကာနံရံမ်ား ပ်က္စီးေစနိုင္ျပီး လိပ္ေခါင္းျဖစ္ျခင္းကို ဦးတည္ေစပါတယ္။ထို့အျပင္ ဝမ္းသြားလွ်င္ေသြးထြက္ျခင္းနွင့္ နာက်င္မွဳကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ အစာေဟာင္းအိမ္ေသြးထြက္ျခင္း - အစာေဟာင္းအိမ္ေသြးထြက္ျခင္းသည္...

Patient: Mr. Kyaw Naing  Surgeon : DR. Chada Chotipanvithayakul Procedure : PCI Center/Clinic : Vejthani Cardiac Center for more information https://www.facebook.com/nwaynway.latt.9/posts/202338424120929...

ေသြးခ်ိဳဆီးခ်ိဳရွိေသာလူမ်ားတြင္မွန္ကန္ေသာအစားေသာက္နွင့္ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းျဖင့္ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကိုထိန္းထားျခင္းအျပင္ပို၍ဂရုစိုက္ၾကည့္ရွုေနသင့္ပါသည္။အကယ္၍အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္တက္ေနပါက ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္မ်က္လံုးထိခိုက္ျခင္းအျပင္ အျခားေသာ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ေနာက္ဆက္တဲြဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။  ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္မ်က္လံုးထိခိုက္ျခင္း သည္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ၏ ဆိုးရြားေသာ အျမင္အာရံုထိခိုက္မွဳတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ မ်က္ၾကည္လႊာအတြင္းရွိ ေသြးေၾကာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးလာရာမွ အျမင္မွဳန္ဝါးရာမွ အစျပဳ၍ မ်က္လံုးကြယ္သည္အထိျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။   ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳနွင့္ႏြယ္ေသာမ်က္လံုးေရာဂါမ်ား  ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္မ်က္လံုးထိခိုက္ျခင္း - ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳမထိန္းနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အျဖစ္မ်ားဆံုး မ်က္လံုးထိခိုက္ျခင္း ကေန လံုးဝမ်က္လံုးကြယ္ျခင္း နွင့္ အတြင္းတိမ္တို႔ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။  ေရတိမ္ - မ်က္လံုးရဲ႔မွန္ဘီလူးတြင္တိမ္ဖံုးျခင္းသည္ ဆီးခ်ိဳမရွိေသာသူထက္ ဆီးခ်ိဳရွိေသာသူမ်ားသည္ ၂ ဆျဖစ္နုိင္ေခ်ရွိပါသည္။  ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳနွင့္မ်က္လံုးအေျခအေန  ျဖစ္စတြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပေလ့မရွိပါ။  အျမင္အာရံုကိုသက္ေရာက္သည့္တိုင္ ေရာဂါအေျခအေနဆိုးရြာလာျခင္းမသိသာပါ။  ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေသြးေၾကာမ်ားစတင္ၾကီးထြားလာျပီးေနာက္မ်က္ၾကည္လႊာထဲသို႔စိမ့္ဝင္နိုင္ပါသည္။  ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္မ်က္လံုးထိခိုက္ျခင္းမ်ားမွ ဆိုးရြားေသာအေျခေနျဖစ္သည့္ အျမင္အာရံုဆံုးရွံုးမွဳနွင့္ မ်က္လံုးကြယ္မွဳမ်ားကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။  ကုသျခင္းနွင့္ကာကြယ္ျခင္း  ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္မ်က္လံုးထိခိုက္ျခင္း မျဖစ္မီတြင္...

ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္းသည္ နာတာရွည္၊(သို႔)လတ္တေလာ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း တို႔အတြက္ အဆိပ္ေတာက္မ်ား ဖယ္ထုတ္လိုျခင္းအတြက္ ဆရာဝန္က ေက်ာက္ကပ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကားပါသည္။အဓိကေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း သည္ လူနာ၏ေသြးနွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးရည္ ၾကားရွိ အညစ္အေၾကးမ်ား၊ အီလက္ထရိုလိုက္မ်ား သည္ တစိတ္တပိုင္းအေျမးလႊာပါးမွ စစ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ေဆးျခင္း သည္ လူနာ၏ေသြးထဲမွ အညစ္ေၾကးမ်ားနွင့္ ပိုလွ်ံေနေသာ အရည္မ်ားကို စြန့္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တစိတ္တပိုင္းအေျမးလႊာပါး ေသးငယ္ေသာ ေမာ္လီက်ဴးမ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးျပီး အသားဓာတ္ကဲ့သို႔ ပိုၾကီးေသာေမာ္လီက်ဴးမ်ားကို လူနာ၏ေသြးထဲတြင္ က်န္ရစ္ေစပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ကို ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးသူမ်ား၏ကုသမွဳျဖင့္ ေဆးရံုတြင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္တစ္ခါေဆးျခင္းသည္ ၄နာရီ ၾကာျပီး...

  ကမာၻ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔အစည္း၏အဆိုအရ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ အရိုးပြျခင္းသည္ ထင္ရွားေသာ က်န္းမာေရးျပႆာနာ တစ္ရပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ အရိုးထုထည္၊အရိုးအင္အား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ အရိုးတြင္ ျပႆနာေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အရိုးမ်ားသည္ အရိုးပါးလာျခင္းေၾကာင့္ အလြယ္တကူ အားနည္း၍ က်ိဳးပဲ့လြယ္လာသည္။ အျဖစ္မ်ားေသာ ေနရာမ်ား က ေၾကာရိုး၊ တင္ပဆံု နွင့္ လက္ေကာက္ဝတ္ရိုး တို့ျဖစ္သည္။ သိသာထင္ရွားေသာ ၾကိဳတင္လကၡဏာမ်ား မျပသဘဲ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာေၾကာင့္ အရိုးကို တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစေသာေရာဂါဟုလည္း သတ္မွတ္္ထားၾကပါတယ္။ အရိုးပြားျခင္းျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ားနွင့္ ျဖစ္နိုင္ေသာအႏၱရာယ္မ်ား   ကယ္ဆီယမ္ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း Vitamin D ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း အီစရိုဂ်င္ ပမာဏေလ်ာ့နည္းလာျခင္း ေလ့က်င့္ခန္း မျပဳလုပ္ျခင္း   အရိုးကို တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစေသာေရာဂါ ဟုေခၚျခင္းမွာ...

Vejthani Hospital  เวชธานี