နှလုံးကျန်းမာရေးစင်တာ

ဝေ့ဌာနီဆေးရုံကြီး ၅ လွှာ

ေ၀့ဌာနီ ႏွလံုးစင္တာ


ေ၀့ဌာနီႏွလံုးစင္တာသည္ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ကုထံုး မ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးရန္ အျမဲဆႏၵရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွလုံးေၾကာင့္ ခံစားရေသာ နာက်င္မွဳ သည္ သင့္အတြက္ အလြန္ခံစားရ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚတိုးတက္ေခတ္မီေသာ စက္ကိရိယာ နည္းပညာ မ်ားသံုး၍ ႏွလံုး ခြဲစိတ္ ကုသမွုမ်ား ျပဳလုပ္ေပးကာ သင္၏ နာက်င္မွုမ်ား ကင္းေ၀းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔တြင္အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္၍ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၀န္ ၾကီးမ်ားက အေကာင္းမြန္ဆံုး ျဖစ္ေအာင္ကုသေပးေနပါသည္။ ကမၻာ႔အဆင့္မီျဖစ္သျဖင့္ သင္၏ လိုအပ္ခ်က္က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္ပါသည္ ထိုေၾကာင့္ အထူးေျပာရန္လိုမည္မထင္ပါ။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ကလည္း အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား ျဖင့္ သင့္ကို အျမဲေစာင့္ၾကိဳ လ်က္ရွိပါတယ္။
၀န္ေဆာင္မွုမ်ား

ေ၀့ဌာနီ နွလံုး ဌာနရွိ ႏွလံုးေရာဂါကု သမားေတာ္မ်ားသည္ ႏွလံုး ေသြး ေၾကာေရာဂါ ၊ႏွလံုးတြင္းအဆို႔ရွင္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ရုတ္တရက္ ႏွလံုးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို အထူးျပဳကုသေပးေနပါသည္။ သမားေတာ္မ်ားသည္ ႏွလံုးကိုျပင္ပ မွစစ္ေဆး ျခင္းမ်ား လည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏွလံုးျပင္ပမွ စစ္ေဆးရန္ အထူး ေကာင္းမြန္ေသာ ႏွလံုးျပင္ပ အရိပ္ေဖာ္ စစ္ေဆးေရး ဓာတ္ခြဲခန္းလည္းရွိပါသည္။

 • အသံလွဳိင္းျဖင့္ ႏွလံုးစစ္ေဆးျခင္း (သို႔) ECHO ရုိက္ျခင္း   အသံလွဳိင္း ျဖင့္ ႏွလံုး ကိုစစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ အသံလွဳိင္း မ်ားအသံုးျပဳ၍ ႏွလံုးကို ပံုရိပ္ေဖာ္စစ္ေဆးႏုိင္သျဖင့္ အထူးအဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္ျပီး ေခတ္မီ နည္းပညာ ျဖစ္ပါသည္။ ခုန္ေနေသာ ႏွလံုးကို မ်က္ႏွာျပင္ႏွစ္ခုမွ ေန၍ အပိုင္းလိုက္စစ္ေဆးႏုိင္သျဖင့္ ႏွလံုး အခန္းမ်ား ၊အဆို႔ရွင္မ်ား ၊အဓိက ေသြးေၾကာ မ်ားကို တစ္ပိုင္း ျခင္းၾကည္႔ရွဳေလ့လာ ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ရင္ဘတ္ေပၚေနရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ပံုေဖာ္ျပီး ႏွလံုးပံုရိပ္မ်ုိးစံုကို ရယူ စစ္ေဆး ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္းအတြက္ Exercise Stress Test  ေလ့က်င့္ခန္း (သို႔မဟုတ္) ေျပးစက္ေပၚတြင္ ေျပး၍ ႏွလံုး စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ဤစစ္ေဆးျခင္းမွ မိမိႏွလံုး ခံႏုိင္ရည္အား ကိုသမားေတာ္ မွ စစ္ေဆးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။အလုပ္ပိုလုပ္ေလ ေအာက္ဆီဂ်င္ ပိုလိုေလ ႏွလံုး ကပို၍ ညွစ္ရေလျဖစ္ပါသည္။ ဤစစ္ေဆးမွဳမွ ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားႏွလံုးဆီသို႔ ေသြးပို႔မွူ နည္း မနည္းသိရွိႏုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းသည္ လူနာအတြက္ သင့္ေတာ္မည္ကိုလည္း သိရွိႏုိင္ပါသည္။ သမားေတာ္သည္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤစစ္ေဆးမွုကို ျပဳလုပ္ပါသည္။
  • ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါ အေျခအေနမ်ားကိုသိရွိရန္ (ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊အသက္ရွဳမ၀ျခင္း၊ႏွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း၊ရုတ္တရက္ႏွလံုးေဖာက္ျခင္း)
  • မည္သည္႔ေလ့က်င့္ခန္းသည္ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္မည္ကိုသိရွိရန္၊
  • ႏွလံုးေသြးေၾကာျပဳျပင္ကုသမွဳခံယူထားသူမ်ား၏ကုသမွဳမည္မွ်အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳရွိသည္ကိုသိရွိရန္ ၊
  • ႏွလံုးေဖာက္ျခင္း ကဲ့သိုေသာ အသက္ အႏၱရာယ္ၾကီးမားသည့္ ႏွလံုး

  ေရာဂါမ်ားကိုၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ရန္၊

  Holter EKG စက္ျဖင့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း

  Holter EKG စက္ကို လူနာႏွင့္တြဲေပးကာ တစ္ေန့တာ၏ ႏွလံူးလုပ္ေဆာင္ မွဳမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္။Holter EKG စက္သည္လူနာ၏ ၂၄ နာရီ EKG ပံုမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

  Holter EKG သည္ပံုမွန္ EKG ႏွင့္ျခားနားပါသည္။ပံုမွန္ EKG သည္ အခ်ိန္ကို ကာလ တစ္ခုအတြင္းရွိ အေျခအေနကို သာသိႏုိင္ေသာ္လည္း Holter EKG သည္တစ္ေန့လံုးစာ တိုင္းတာျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္ဖိအားမ်ားျပားခ်ိန္တြင္ပါ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏွလံုးအေျခအေနကိုသိရွိႏုိင္ပါသည္။

  Holter EKG ကို သတိေမ့ေျမာတတ္သူ၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္သူ၊မူးတတ္သူ၊ ရင္ဘတ္တစ္ခါတစ္ရံေအာင့္တတ္သူ တနည္းအားျဖင့္ ႏွလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါရွိသူမ်ားကို စမ္းသပ္ရန္အသံုးျပဳပါသည္။

SERVICE HOURS
Monday – Sunday : 07.00 am – 05.00 pm
LOCATION
Vejthani Cardiac Center, 11th Floor at Vejthani Hospital
APPOINTMENTS & INQUIRIES
Phone : (+66) 734-0000 Ext. 5300
Fax : 02-734-0000 Ext. 5323

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာ၀◌န်ကြီးများ

လူနာများ၏မှတ်တမ်းများ

ဗီဒီယိုများ

ဖုန်းခေါ်ဆိုရန်
(+66)8-522 38888
ဘာသာစကားရွေးချယ်ရန်