ဆရာဝန်နှင့်အခမဲ့ ဆွေးနွေးရန်

သင်ဆရာဝန်နှင့် ပြသလိုသောအချက်အလက်များကိုအောက်တွင် အင်္ဂလိပ်လိုဖြည့်ပေးပါက ဝေ့ဌာနီမှဆရာဝန်ကြီးများမှ အခမဲ့ ကုသနည်းစနစ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ် ကိုပြန်လည်ပေးပို့ပေးသွားပါမည်။ For urgent inquiries, please call the hospital at: +66 8522 38888
Loading...

Redirecting to Authorize uri...