កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ
សារៈសំខាន់នៃការត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំ គោលបំណងនៃការពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំគឺ ដើម្បីស្វែងរកកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺ និងដើម្បីជួយពិនិត្យស្វែងរកជំងឺនៅពេលដែលយើងមានសុខភាពល្អ ដើម្បីកែសម្រួលវិធីថែរក្សាខ្លួនយើង ដូចជាឥរិយាបថហូបចុក ហាត់ប្រាណ ឬគេងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែលផ្តល់ដំបូន្មានដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ។ ក
ប្រូម៉ូសិនពិសេស វ៉ាក់សាំងការពារផ្តាសាយធំ
“ការពារប្រសើរជាងព្យាបាល” ស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតរបស់វីរុសកូវីដ19 ការចាក់វ៉ក់សាំងជាការការពារក៏ល្អបំផុតដើម្បីការពារអ្នកពីវីរ៉ុសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញអ្នក។
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា