តើអ្នកត្រូវការពិគ្រោះជំងឺជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ តែមិនអាចចេញក្រៅបាន ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19 មែនទេ?
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមានដំណោះស្រាយសម្រាប់លោកអ្នក។ យើងមានសេវាកម្មការពិគ្រោះតាមបែបអនឡាញនិងជួយផ្ញើរថ្នាំពីថៃទៅខ្មែរសម្រាប់លោកអ្នក។ សូមទទួលសេវាកម្មពិគ្រោះបែបអនឡាញ one-one-one online consultation
មគ្គុទេសទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្ត្រក្រោយការប្រកាសបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងប្រទេសថៃ
After the lockdown is lifted in Thailand, medical and wellness tourism will be allowed. However, the patients who want to receive treatment in Thailand
តើអ្នកត្រូវការពិគ្រោះជំងឺជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ តែមិនអាចចេញក្រៅបាន ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19 មែនទេ?
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីមានដំណោះស្រាយសម្រាប់លោកអ្នក។ យើងមានសេវាកម្មការពិគ្រោះតាមបែបអនឡាញសម្រាប់លោកអ្នក។ សូមទទួលសេវាកម្មពិគ្រោះបែបអនឡាញ one-one-one online consultation ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើង។
បច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានត្រៀមផែនការបង្ការការឆ្លងសម្រាប់វីរុស COVID-19 ។
បច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានត្រៀមផែនការបង្ការការឆ្លងសម្រាប់វីរុស COVID-19 ។ អ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាដូចខាងក្រោមត្រូវឆ្លងកាត់ការអង្កេតជំងឺ៖ ក្តៅខ្លួនខ្លាំង (សីតុណ្ហភាពរាងកាយ 37.5 °C​​ ឬលើសពីនេះ) មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដូចជាក្អក ឈឺបំពង់ក ហៀរសំបោរនិងដកដង្ហើមខ្លីៗ រស់នៅ / បានធ្វើដំណើរ /
THE OUTBREAK OF VIRAL PNEUMONIA IN WUHAN, CHINA
According to the outbreak of viral pneumonia in Wuhan, China. Still, we haven’t found out the cause of the disease. However, it is not a common flu virus, bird flu virus, adenovirus, or common respiratory disease.
Fire drill practice news
On December 13, 2019, Vejthani Hospital has organized the fire drill of the year 2019 in order to train broad of directors, doctors, dentists, as well as medical staff and officers to be prepared in case of fire to reduce the risk of the loss of life and property of all patients and hospital’s staff.
Clinical Care Program Certification (CCPC)
CCPC is the certification standard provided by Joint Commission International (JCI), a nonprofit international organization that identifies, measures, and shares best practices in quality, patient safety, international healthcare standard with hospitals worldwide.
SERVICES FOR INTERNATIONAL PATIENTS
international Treatment planPre-appointments/ Pre – registrationTransportation arrangements (Airport pick up service and AOT pick up services)
វិញ្ញាបនប័ត្រនៃភាពខុសគ្នា។
វិញ្ញាបនប័ត្រនៃភាពខុសគ្នា។
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា