កញ្ចប់និងប្រូមូសិន

កញ្ចប់ត្រួតពិនិត្យ បេះដូងលោតខុសចង្វាក់ ញ័រដើមទ្រូង បេះដូងលោតខុសប្រក្រតី

Share:

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការពិនិត្យ

 • ការពិនិត្យរាងកាយដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស
 • ថតកាំរស្មីអ៊ិចសួតនិងបេះដូង (Chest X-Ray PA Upright)
 • ការពិនិត្យចរន្តបេះដូង (EKG)
 • ការវិភាគគ្រាប់ឈាមនិងបា្លកែត (CBS)
 • ពិនិត្យកំរិតជាតិស្ករក្នុងឈាម (FBS)
 • ពិនិត្យមុខងារតម្រងនោម (Creatinine)
 • ពិនិត្យបរិមាណខ្លាញ់ល្អក្នុងឈាម (HDL)
 • ពិនិត្យបរិមាណខ្លាញ់អាក្រក់ក្នុងឈាម (LDL)
 • ពិនិត្យកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុល (Cholesterol)
 • ពិនិត្យបរិមាណខ្លាញ់ទ្រីគ្លីសេរិត (Triglyceride)
 • ការធ្វើតេស្តមុខងារក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត (FT3, FT4, TSH)
 • ការពិនិត្យទឺកនោម (Urine Examination)
 • ការពិនិត្យអេកូបេះដូង (ECHO)
 • ពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាចរន្តបេះដូងបែបចល័ត (Holter Monitoring)

លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម

 • សូមតមចំណីអាហារនិងទឹកយ៉ាងតិច ៨-១២ ម៉ោងមុនទទួលនូវសេវាកម្ម
 • សូមធ្វើការណាត់ជួបយ៉ាងហោចណាស់មុន ១ ថ្ងៃ
 • កញ្ចប់នេះរួមបញ្ចូលថ្លៃវេជ្ជបណ្ឌិត និងថ្លៃសេវាមន្ទីរពេទ្យ
 • កញ្ចប់នេះមិនរាប់បញ្ចូលថ្នាំលេបនៅផ្ទះទេ
 • កញ្ចប់នេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៤
 • កញ្ចប់នេះមិនអាចប្តូរ ឬបង្វិលសងវិញបានទេ បន្ទាប់ពីទិញរួច
 • កញ្ចប់នេះមិនអាចប្រើជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ ឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀតបានទេ
 • មន្ទីរពេទ្យវេចថានីរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬធ្វើការណាត់, សូមទាក់ទងមកកាន់

Cardiac Center, 5th Floor, Main Building, Vejthani Hospital
+66(0)89-219000 (Cambodia Hotline)