មន្ទីរពេទ្យវីជេថានីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាជាលេខ ១ នៅលើពិភពលោក។
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីជាមន្ទីរពេទ្យទី១ និងដំបូងបង្អស់ក្នុងពិភពលោកដែលទទួលបានការបញ្ជាក់និងទទួលស្គាល់គុណភាពសម្រាប់ការដាក់កូននិងការ
SuperRich Currency Exchange
Vejthani Hospital now provides currency exchange service with SuperRich Currency Exchange available daily from 9.00 AM - 6.00 PM, G Floor
Announcement Regarding Valsartan – Blood Pressure Medication
The Food and Drug Administration of Thailand (FDA) has recalled some batches of Valsartan, a medicine used to control blood pressure
អ្នកជំងឺជាង 100 នាក់ទទួលការវះកាត់ខួរឆ្អឹងខ្នងដោយគ្រឿងយន្តនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីដោយអត្រាជោគជ័យនិងភាពច្បាស់លាស់ 99.73 ភាគរយ
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីជាមន្ទីរពេទ្យឯកជនដំបូងគេបង្អស់ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលបានណែនាំពីការវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថសហរ
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីទទួលបានការទទួលស្គាល់គុណភាពពី Global Healthcare Accreditation (GHA) ជាមន្ទីរពេទ្យដែលល្អផ្តាច់សម្រាប់វិស័យវេជ្ជសាស្ត្រជាបន្តបន្ទាប់
ដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងរបស់អ្នកជំងឺអន្តរជាតិ មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីផ្តល់ជូននូវបរិក្ខារនិងសេវាកម្មធ្វើដំណើរវេជ្ជសាស្រ្តដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់អ
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានទទួលពានរង្វាន់ “Prime Minister’s Export Award 2
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីបានទទួលពានរង្វាន់ "Prime Minister's Export Award 2017" ជាមន្ទីរពេទ្យនាំមុខនៅប្រទេសថៃពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅឆ្នាំ
សន្និសិទ្ធកាសែតស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងកាព្យាបាលបញ្ហាពិបាកក្នុងការមានបុត្រនិងជំងឺកុមារជាមួយមន្ទីរសំរាកព្យាបាលនិងសម្ភពមាតានិងការផ្តល់ការពិគ្រោះជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ
ភ្នំពេញ៖កាលពីព្រឹកថ្ងែអាទិត្យទី២៧​ ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៧​ វេលាម៉ោង​ ១៣:៣០ដល់១៧:០០នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញមានសន្និសិទ្ធកាសែតស្តីអំពីកាព្យាបាលបញ្ហាពិបាកក្នុងការ
Vejthani Hospital continues to r Bones” through collaboration wit of Canada.
Vejthani Hospital continues to r Bones" through collaboration wit of Canada.Vejthani Hospital continues to r Bones" through collaboration wit
សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទូរស័ព្ទលេខ
(+66)8-522 38888
សូមមេត្តាចុចជ្រើសភាសា