ហេតុអ្វីត្រូវព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី?

យើងផ្តល់ជូននូវការថែទាំ និងសេវាកម្មដែលស័ក្តិទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានីប្រកបទៅដោយក្រុមអ្ស្វែងយល់ពីគោលបំណងនៃការព្យាបាលរបស់អ្នក និងសហការជាអង្គភាពយ៉ាងស្អិតរមួតដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយ៉ាងជាក់លាក់ និងព្យាបាលស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។នកជំនាញវេជ្ជសាស្រ្ដ និងអ្នកឯកទេសកំពូលៗដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ពីកង្វល់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នក។ គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីជួយឪ្យអ្នកឆាប់ជាសះស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងអាចត្រលប់មកប្រើប្រាស់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។

ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងឯកទេសវេជ្ជសាស្ត្រនីមួយៗ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការសាងសង់ផែនការព្យាបាលរបស់អ្នក។

ត្រូវប្រាកដថា មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី ផ្តល់ជម្រើសនៃការព្យាបាលទំនើបបំផុតសម្រាប់បញ្ហាសុខភាពស្មុគស្មាញ។​ ការ​ធ្វើ​រោគ​វិនិច្ឆ័យយ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ​តាំង​ពីការចាប់ផ្តើម​ជួយ​បង្កើន​ឱកាស​ក្នុង​ភាពជោគជ័យក្នុងការ​ព្យាបាល​​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ដំបូង។ យើងនិងបន្តរួមបញ្ចូលវិធីសាស្រ្តព្យាបាលកម្រិតខ្ពស់បំផុត ដោយផ្តល់នូវក្តីសង្ឃឹម និងលើកកំពស់បទពិសោធន៍នៅគ្រប់ជំហាន​នៃថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

ព្យាបាលដោយក្តីមេត្តានិង​ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន

ការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍវិធីសាស្រ្តដែលតម្រូវសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់អ្នក អ្នកឯកទេសផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់យើងបានយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើតផែនការដែលសាកសមនឹងតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក។ ពួកគេនឹងវាយតម្លៃស្ថានភាពរបស់អ្នកយ៉ាងទូលំទូលាយ និងសហការគ្នាដើម្បីបង្កើតផែនការផ្ទាល់ខ្លួនដែលស្របតាមគោលបំណងរបស់អ្នក ដើម្បីសម្រួលបទពិសោធន៍របស់អ្នក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើការជាសះស្បើយឡើងវិញរបស់អ្នក។

ការថែទាំអ្នកជំងឺអន្តរជាតិលំដាប់ពិភពលោក។ យើងតែងតែធ្វើឱ្យការព្យាបាលសុខភាពដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែងាយស្រួលជាងពេលណាទាំងអស់។

​យើងយល់ថាការធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅទទួលការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសអាចជាភាពតានតឹង អ្នកឆ្លើយតបអ្នកជំងឺអន្តរជាតិរបស់យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន និងការយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ពួកគេនឹងក្លាយជាទំនាក់ទំនងចម្បងរបស់អ្នក ដោយជួយអ្នកឆ្លងកាត់គ្រប់ជំហាននៃការធ្វើដំណើរ និងការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក៖ ចាប់ពីពេលដំបូងដែលអ្នកទាក់ទងមកយើង គ្រប់មធ្យោបាយរហូតដល់ការមកដល់របស់អ្នក អំឡុងពេលព្យាបាល ការចាកចេញរបស់អ្នក និងសូម្បីតែបន្ទាប់ពីអ្នកត្រលប់មកផ្ទះវិញក៏ដោយ។

សេវាថែទាំអ្នកជំងឺអន្តរជាតិរួមមាន:

  • ឆ្លើយតបនៅសំណួររបស់អ្នក
  • កំណត់ពេលណាត់ជួបគ្រូពេទ្យ
  • ជំនួយភាសាពី​ផ្នែកថែទាំសុខភាពជនជាតិដើម
  • ការដឹកជញ្ជូនរបស់មន្ទីរពេទ្យ
  • ការកក់កន្លែងស្នាក់នៅ
  • ការសម្របសម្រួលការធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិ
  • ការបន្ថែមទិដ្ឋាការ
  • សេវាកម្មរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ (ផ្លូវគោក ផ្លូវអាកាស V-Flight)