เหตุผลที่ต้องเลือกโรงพยาบาลเวชธานี

โรงพยาบาลเวชธานีให้บริการโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วย

โรงพยาบาลเวชธานีมีทีมแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์ ที่เข้าใจถึงความกังวลและข้อจำกัดในการรักษาของผู้ป่วย รวมถึงเป้าประสงค์ในการรักษาของแต่ละราย โดยจะร่วมกันวางแผนการดูแลตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำและให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักคือ ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการรักษาได้เร็วขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง

ทีมแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขามีส่วนร่วมในการออกแบบแผนการรักษา

โรงพยาบาลเวชธานี มีความพร้อมในการให้การรักษาโรคยากและซับซ้อน โดยมีเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยเพื่อความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การรักษามีโอกาสสำเร็จตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยโรงพยาบาลเวชธานีมีการนำเทคนิคและนวัตกรรมการรักษาใหม่ ๆ มาใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นความหวังสำหรับผู้ป่วยและช่วยยกระดับประสบการณ์การรักษาโรคในทุกขั้นตอน

ให้บริการดูแลรักษาแบบเฉพาะบุคคลด้วยความใส่ใจ

โรงพยาบาลเวชธานีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการรักษาแบบเฉพาะบุคคลโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการและเป้าหมายในการรักษาอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ ทีมแพทย์เฉพาะทางจากหลากหลายสาขาจะร่วมกันวางแผนและออกแบบการรักษาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เป็นระบบ ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ให้บริการดูแลผู้ป่วยทั่วโลกด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้การเดินทางข้ามประเทศเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

โรงพยาบาลเวชธานีเข้าใจถึงปัญหาการเดินทางข้ามประเทศเพื่อรับการรักษา จึงมีทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยจากทั่วโลกแบบเฉพาะบุคคลและใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับผู้ป่วยเพื่อให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ กระบวนการ นับตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการติดต่อเข้ามา จนกระทั่งบรรลุเป้าหมายของการรักษา

การให้บริการดูแลสำหรับผู้ป่วยจากนานาประเทศ ประกอบด้วย

  • การตอบแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วย
  • การนัดหมายแพทย์
  • การช่วยเหลือด้านภาษา โดยล่ามเจ้าของภาษา
  • บริการรถรับ-ส่งของโรงพยาบาล
  • การจองที่พัก
  • การประสานงานด้านประกันสุขภาพระหว่างประเทศ
  • การต่อวีซ่า
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ V-Flight