รู้จักเวชธานี

รู้จักเวชธานี

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537

ORGANIZATIONS ACCREDITED BY :

โครงการโรงพยาบาลเวชธานี ถือกำเนิดขึ้นโดยการร่วมเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อตั้ง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแพทย์ พยาบาล นายธนาคาร ข้าราชการ และนักธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 ในการดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนขนาด 500 เตียง ที่มีมาตรฐานระดับสากลภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทโรงพยาบาล เวชธานี จำกัด

 

ต่อมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2536 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท เวชธานี จำกัด ( มหาชน )

 

โรงพยาบาลเวชธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นหนึ่งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว 111 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240 ในทำเลที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อถนนสำคัญถึง 6 สาย
คือ ถนนลาดพร้าว ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขาภิบาล 1 ถนนสุขาภิบาล 2 ถนนสุขาภิบาล 3

 

โครงสร้างของโรงพยาบาลประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง สูง 12 ชั้น โดยอาคารส่วนหน้าเป็น ส่วนที่ใช้สำหรับการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วย นอกและผู้ป่วยใน ซึ่ง 3 ชั้นแรกจะเป็นส่วนอภิบาล ผู้ป่วยนอก ( OPD ) และ ฝ่ายบริการต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ อีก 9 ชั้นเป็นส่วนอภิบาล ผู้ป่วยใน (IPD) อาคารส่วนหลังเป็นที่ตั้งของสำนัก
กรรมการผู้จัดการ และห้องประชุมขนาดใหญ่ และที่จอดรถที่จอดรถได้กว่า 500 คัน

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

โรงพยาบาลเวชธานี มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อเสนอบริการทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยมครบวงจรภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีพยาบาล และพนักงานที่มีความชำนาญ และได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการ พยาบาลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมที่จะให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางการแพทย์ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยที่สุดของ SIEMENS, KODAK และอื่น ๆรวมถึง การให้บริการ ข้อมูลความรู้ด้านการแพทย์ ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วไปมีการดูแลและ ฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธีตลอดจนเป็น ศูนย์กลางในการประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ทางวิชาการ และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อกระจายความรู้ และ ความเจริญให้ทัดเทียมกับ ต่างประเทศ

สิ่งอำนวยความสะดวกจากเวชธานี
 • เตียงผู้ป่วยที่มีมาตรฐานระดับสากลขนาด 263 เตียง
 • อาคารสูงจำนวน 12 ชั้น
 • มีพื้นที่กว้าง 34,964 ตารางเมตร
 • ห้องประชุมใหญ่ขนาด 50 – 80 ท่าน
 • ลานจอดรถที่รองรับปริมาณรถได้ 500 คัน
 • สวนหย่อมพักผ่อนระหว่างรอญาติบนชั้น 5 อาคาร1

บุคลากร
 • มีพนักงานพร้อมให้บริการมากกว่า 700 คน
 • ทีมงานด้านการตลาดต่างประเทศ ที่นำทีมโดยแพทย์และผู้บริหารของโรงพยาบาล

การบริการผู้ป่วยใน
 • เตียงบริการผู้ป่วย 500 เตียง
 • แผนกดูแลผู้ป่วยหนัก
 • แผนกดูแลผู้ป่วยหนักด้านหัวใจ
 • แผนกดูแลผู้ป่วยหนักที่เป็นเด็ก
 • ห้องพักเปิดบริการ 95 ห้อง สำหรับห้องชุดมี 10 ห้อง และห้อง วีไอพี 11 ห้อง

การบริการผู้ป่วยนอก
 • บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • รถพยาบาลพร้อมชุดดูแลผู้ป่วยวิกฤติเคลื่อนที่
 • ห้องตรวจ 70 ห้อง

การบริการผู้ป่วยต่างชาติ

มีหน่วยงานบริการผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งมีทีมงานที่พร้อมให้บริการ ประกอบด้วย “ล่าม, รถรับ – ส่งระหว่างการเดินทาง การประสานงานด้านการประกันสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นต้น”

คลินิกและศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง
 • คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine Clinic)
 • คลินิกไขข้อ (Rheumatology Clinic)
 • คลินิกจิตเวช (Psychiatry Clinic)
 • คลินิกโรคกระดูกและข้อ (Orthopaedics Clinic)
 • คลินิกโรคตา (Eye Clinic)
 • คลินิกโรคติดเชื้อ (Infectious disease Clinic)
 • คลินิกโรคไต (Nephrology Clinic)
 • คลินิกโรคปอดและโรคทางเดินหายใจ (Respiratory Clinic)
 • คลินิกโรคภูมิแพ้ (Allergy Clinic)
 • คลินิกโรคเลือด (Hematology Clinic)
 • คลินิกวัยทอง (Golden Age Clinic)
 • คลินิกศัลยกรรมเด็ก (Pediatrics Surgery Clinic)

 • คลินิกศัลยกรรมทรวงอก (Thoracic Surgery)
 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery Clinic)
 • คลินิกศัลยกรรมประสาท (Neurosurgery Clinic)
 • คลินิกศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (Urology Surgery Clinic)
 • คลินิกหู คอ จมูก (Ear&Nose&Throat (ENT) Clinic)
 • คลินิกอายุรกรรม (Internal Medicine Clinic)
 • คลินิกอายุรกรรมประสาทวิทยา (Neurology Clinic)
 • แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency Department)
 • แผนกรังสีวิทยา (Radiology Department)
 • แผนกวิจัยปฏิบัติการ (Laboratory Department)
 • แผนกสูตินรีเวช (Obstetrics & Gynecology Department)
 • ศูนย์กุมารเวช (Super Kids Center)

 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Executive Healthcare Center)
 • ศูนย์ไตเทียม (Dialysis Center)
 • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตรเวชธานี (Vejthani ART Center)
 • ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์และความงาม (Skin Laser & Cosmetics Center)
 • ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อมเวชธานี (Vejthani TJR) (Total Joint Replacement) Center
 • ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ (Gastroentrology and Hepatology Center)
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Center)
 • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง (Plastic Surgery Center)
 • ศูนย์ศัลยกรรมทางมือ (Hand Center)
 • ศูนย์ทันตกรรม Dentalis (Dentalis Center)
 • ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลเวชธานี (Vejthani Cardiac Center)
 • ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ (Vejthani Endocrine Center)

Vejthani Hospital