ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Advanced Rehabilitation Center)


ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการด้านกายภาพบำบัดแบบครบวงจรด้วยหุ่นยนต์และเครื่องมืออันทันสมัย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด รวมทั้งนักกิจกรรมบำบัดที่มีทักษะและประสบการณ์สูงในการฟื้นฟูและบำบัดร่างกายโดยมุ่งเน้นการให้การรักษาที่ตรงจุดด้วยโปรแกรมการรักษาที่ผ่านการออกแบบเฉพาะบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละราย

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 5-6 ตึก King of Bones
โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 2316 , 2332

บริการทางการแพทย์

 • ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวการทรงตัว และการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ไขสันหลังบาดเจ็บ โรคทางระบบประสาท
  • การฝึกด้วยหุ่นยนต์ช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินและการทรงตัวของร่างกาย (Robotic-assisted gait and balance training)
   •   Balancing machine
  • Computer assisted cognitive rehabilitation
   •   Neofect Comcog
  • ฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินด้วยเครื่อง Litegait
  • การฝึกเคลื่อนย้ายร่างกาย
  • การฝึกการทรงตัวพร้อมกับฝึกการประสานงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท / การฝึกการรับรู้การเคลื่อนไหวของข้อต่อ

   

 • เครื่องกระตุ้นสมอง (TMS)
 • บำบัดรักษาอาการปวด
  • บำบัดด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave Therapy)
  • บำบัดด้วยเลเซอร์ความเข้มสูง (High Intensity Laser Therapy)
  • การกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral Magnetic Stimulation)
  • การกระตุ้นระบบประสาทด้วยกระแสไฟฟ้า (TENS)
  • บำบัดด้วยเครื่องอบให้ความร้อนลึกแบบคลื่นสั้น (Short Wave Diathermy)
  • บำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Diathermy)
  • ประคบร้อน / เย็น
  • การฝังเข็ม และฉีดยาเพื่อคลายจุดปวด (Dry Needling / Trigger Point Injection)
 • ฟื้นฟูการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและข้อ
  • เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อต่อแบบต่อเนื่อง สำหรับไหล่และเข่าหลังการผ่าตัดหรือการบาดเจ็บที่ข้อต่อ (Continuous Motion Machine)
  • การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า (Electrical Stimulation)
  • การบำบัดด้วยการดึงยึดกระดูกสันหลังส่วนคอและเอว (Traction Therapy)
  • เครื่องออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก (Hip Strengthening Machine)
  • เครื่องออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core Muscles Strengthening Machine)
  • เครื่องฟื้นฟูสมรรถภาพกำลังแขนและขา (Arm and Leg Ergometry)
  • เครื่องออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่า (NK Machine)
  • เครื่องออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (Leg Press Machine)
  • เครื่องออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่และหลังส่วนบน (Pulley Machine)
  • การคลายกล้ามเนื้อด้วย Manual technique
  • การขยับข้อต่อด้วยการใช้มือ
  • การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด
 • ฟื้นฟูการทำงานของหัวใจและปอด (Cardiopulmonary Rehabilitation)
 • ธาราบำบัด (Hydrotherapy)
  • ฟื้นฟูเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยธาราบำบัด ภายในสระว่ายน้ำที่มีอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมพร้อมระบบโอโซนฆ่าเชื้อ
  • ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเฉพาะคุณ ภายใต้การดูแลของนักกายภาพที่มีทักษะและประสบการณ์สูง
  • เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ดังนี้ สะโพกและข้อเข่าอักเสบ ปวดหลัง ข้อกระดูกสันหลังอักเสบ ข้ออักเสบสะเก็ดเงินโรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่ไขกระดูกสันหลัง และผู้ที่ผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
 • กิจกรรมบำบัด
  • ฝึกการทำงานของมือ
  • ฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน
  • ฟื้นฟูความสามารถของสมองและการรับรู้
  • ฝึกการพูดและการสื่อสาร
  • ฝึกกลืน
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับกิจกรรมบำบัด
 • มือ แขน ขาเทียม / เผือก / เสื้อพยุงหลัง (Prostheses and Orthoses)
 • แผ่นรองและรองเท้าเพื่อการแก้ไขปัญหาเท้าเฉพาะบุคคล
 • การบำบัดรักษาไหล่ติด เส้นเอ็นอักเสบ ด้วยการฉีดสารทางการแพทย์โดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์นำทาง (Ultrasound-guided Musculoskeletal Interventions)

คณะแพทย์

นพ. ฐชิภัทร เสรีอรุโณ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ธนวัฒน์ เพชรรัชตะชาติ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ปริย วิมลวัตรเวที

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผศ.ดร.นพ. ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. บุศรา เหล่าพัทรเกษม

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. ปิยะวรรณ งามองอาจ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. สุภาวดี ศุภผล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
รศ.นพ. วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More