ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ


ศูนย์กระดูกและข้อ ให้การรักษาโรคกระดูกและข้อแตก หัก เสื่อม หรืออักเสบเรื้อรัง รวมถึงการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเอ็นที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือเกิดจากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นบริเวณข้อไหล่ แขน มือ เข่า เท้าและข้อเท้าโดยแพทย์เฉพาะทางอวัยวะแต่ละส่วน นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการผ่าตัดกระดูกโดยวิธีจุลยศัลยกรรม (Microsurgery)การผ่าตัดส่องกล้องในข้อต่าง ๆ (Arthroscopic surgery)รักษาความพิการด้านเส้นประสาท (Brachial Plexus Injuries)

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์- วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 2 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 2298 , 2299

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • ห้องตรวจผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ห้องให้การรักษาและใส่เฝือก
 • ให้การวินิจฉัยโรคด้วยภาพรังสีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตลอดจนการส่งผู้ป่วยตรวจเพื่อการวินิจฉัยด้วยภาพรังสีแม่เหล็ก
 • ให้การรักษาร่วมกับแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในการรักษากล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบเรื้อรัง ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์และเครื่องมืออื่นๆ ที่ครบครันและทันสมัย
 • การตรวจทางรังสีแบบดิจิตอล โดยไม่ต้องใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์

คณะแพทย์

นพ. กฤต ราชายนต์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
นพ. กวี ภัทราดูลย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ
นพ. ณัฐพร แสงเพชร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
นพ. ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บของกระดูก

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บของกระดูก
นพ. ธราดล โตรื่น

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
นพ. ธิติพล วนิชชานนท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
นพ. ธีรฉัตต์ ธนะสารสมบูรณ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป
นพ. นรุตม์ชัย โชติกกำธร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
นพ. นันทพล ชูเวสศิริพร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
นพ. ประพันธ์ โกมลมาลย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บของกระดูก

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บของกระดูก
นพ. พงศ์ปณต ศรศักรินทร์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป
นพ. ภาสนันต์ สุคันธนาค

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เนื้องอกและมะเร็งกระดูก

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เนื้องอกและมะเร็งกระดูก
นพ. มัญชุ สุภาพ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เนื้องอกและมะเร็งกระดูก

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เนื้องอกและมะเร็งกระดูก
นพ. ระพินทร์ พิมลศานติ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เนื้องอกและมะเร็งกระดูก

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
 • เนื้องอกของแขนขาและลำตัว
นพ. รัฐภูมิ วัชโรภาส

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
นพ. วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
นพ. ศุภะโชค วัฒนกิจไกรเลิศ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ
นพ. สารเดช เขื่องศิริกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป
นพ. สุพจน์ กังวาฬ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
นพ. เติมพงศ์ พ่อค้า

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ
นพ. เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป
นพ. เมธาสิทธิ์ สุขสินธารานนท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
นพ. ไทยินทร์ ศรีมงคล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป
ผศ.(พิเศษ) นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป
ผศ.นพ. ณัฏฐา กุลกำม์ธร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
พญ. วิชชุรีย์ เวชชากุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ
รศ.นพ. ปพน สง่าสูงส่ง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บของกระดูก
ศ.พญ. พีระจิตร เอี่ยมโสภณา

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More