Orthopedics Center

የቬጂታኒ ሆስፒታል አጠቃላይ የአጥንት ህክምና ማዕከል


የህክምና ማዕከሉ በአከርካሪ አጥንት እንዲሁም ሌሎች የአጥንት ህመሞች የተጎዱ ታካሚዎችን ፍላጎት ለማርካት ዘመናዊ እና ውጤታማ የሆኑ መሳሪያዎችን ይጠቀማል፡፡በክፍሉ የሚሰጡ አገልግሎቶች፡- በአደጋ ምክኒያት የአጥንት ስብራት ወይም የመገጣጠሚያ ውልቃት ያጋጠማቸው ፤  የመገጣጠሚያ መቆጣት እንዲሁም የሪውማቶይድ አርትራይትስ፤የዲስክ መንሸራተት በዚህም ምክኒያት የነርቭ ጉዳት ያለባቸው ታካሚዎች፤የእግር አረጋገጥ ችግር ያለባቸው ህጻናት፤በተፈጥሮ ወደ ውስጥ የታጠፉ ቸወይም ጠፍጣፋ የሆኑ እግሮች ያሏቸው ህጻናት፤ለጉልበት እና ለትከሻ አካባቢ ጉዳት መጠነኛ ቀዶ ጥገና ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች፤ የዳሌ እና የጉልበት መገጣጠሚያ ቅየራ ለሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች፤የአጥንት እና የመገጣጠሚያ ችግር ላለባቸው ህጻናት ህክምና፤በእድሜ መግፋት ምክኒያት በሚመጣ የአጥንት መሳሳት የአጥንት ስብራት ላጋጠማቸው ታካሚዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ጥራት ያለው አገልግሎት እንደምንሰጥዎ አይጠራጠሩ፡፡

 

የቀዶ ጥገና እና የአጥንት ስፔሻሊስት ቡድን


ቀዶ ጠጋኝ ሀኪሞቹን ጨምሮ በክፍሉ ውስጥ የሚሰሩ መላ ባለሙያዎች የረጅም ጊዜ ልምድ ያካበቱና አለም አቀፋዊ እውቅና ያላቸው ሲሆኑ ለደምበኞች ጥራት ያለው አገልግሎት የሚሰጡ ሀብቶቻችን ናቸው፡፡
የቬጂታኒ ሆስፒታል የአጥንት ህክምና ክፍል አጠቃላይ የምርመራ፤የህክምና እና የአጥንት ቀዶ ጥገናን ያሟላ አገልግሎት የሚሰጥ ማዕከል ነው፡፡አገልግሎቶቻችን በአደጋም ሆነ በተፈጥሮ ምክኒያት የሚመጡ ስብራት እና የውልቃት ችግሮችን ማስተካከል፤የስፖርት ህክምና ማማከር አገልግሎት፤የመገጣጠሚያ መቆጣት ህክምና፤ያልተመጣጠኑ እግሮችን ማስተካከል፤እጅ ላይ የሚፈጠሩ ግድፈቶችን ማስተካከል፤የጀርባ ህመም ህክምና፤የዲስክ መንሸራተት እና ሌሎች ከአጥንት እና ጡንቻ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ችግሮች ያጠቃልላል፡፡የታካሚዎችንም ችግር ለማወቅ ወይም ለመመርመር እና ለማከም የተለያዩ የህክምና መሳሪያዎችን ያሟላ ነው፡፡ሀኪሞቻችንን እንዲሁም አብረዋቸው የሚሰሩት ነርሶች የላቀ እውቀት ያላቸው እና የሀገሩንም ሰው ሆነ ከመላው አለም የሚመጡ አለም አቀፍ ታካሚዎችን በማገልገል ልምድ ያላቸው እንዲሁም  ተወዳዳሪ የሆኑ ናቸው፡፡ ቬጂታኒ ሆስፒታል ከአለም አቀፍ ጥምር ኮሚሽን(JCI) እውቅናን ያገኘ ሲሆን ይህም ማለት በሆስፒታሉ የሚሰጡ አገልግሎቶች ጥራታቸውን የጠበቁ መሆናቸውን ያረጋግጣል፡፡

የአገልግሎት ሰዓታት፡-

ሰኞ-እሁድ፡-ከጠዋቱ 2፡00-ምሽቱ 2፡00

ቦታ:-

የአጥንት ህክምና ማዕከል ፤ ቬጂታኒ ሆስፒታል 3ኛ ፎቅ

ቀጠሮ ለማስያዝ እና ጥያቄ ለመጠየቅ:-

ስልክ፡-+66(0)2734-0000
ፋክስ፡- +66(0)2734-0044

አገልግሎቶቻችን

 • አጠቃላይ የአጥንት ምርመራ እና የማማከር አገልግሎት
 • በአደጋም ሆነ በስፖርት ምክኒያት የሚመጣ ስብራት እና ውልቃት ህክምና
 • በስፖርት ማማከር
 • በስፖርት ምክኒያት የሚመጣ ጉዳት እና ህመም ህክምና
 • ሪውማቶይድ አርትራይትስ ህክምና
 • የእግር እና ቁርጭምጭሚት ህክምና
 • መጠነኛ የእጅ ቀዶ ህክምና
 • የእጅ ወይም የእግር አለመመጣጠን ችግር ህክምና
 • ስብራት እና ጉዳት ህክምና
 • የትከሻ ቀዶ ህክምና
 • አርትሮስኮፒክ ቀዶ ጥገና
 • የህጻናት የአጥንት ህክምና ማዕከል
 • በቢሮ አቀማመጥ ችግር የሚመጡ ህመሞች
 • በአደጋ ምክኒያት የሚመጣ የአጥንት ጉዳት ህክምና

Our Doctors

DR. AEKCHAI JAROENARPORNWATANA

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. ATT KOSONSURASENI

Trauma

Orthopaedics
DR. BHASANAN SUKANTHANAK

Musculoskeletal Oncology

Orthopaedics
DR. CHAMNANNI RUNGPRAI

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. KANCHAI MALUNGPAISHROPE

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. KAWEE PATARADOOL

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. KRIANGKRAI BENJAWONGSATHIEN

Pediatrics Orthopaedics

Orthopaedics
DR. KRIT RACHAYONT

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
Dr. Marut Arunakul

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. METHASIT SUKSINTHARANON

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. MONCHU SUPAP

Musculoskeletal Oncology

Orthopaedics
DR. NANTAPHON CHUVETSEREPORN

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. NAPAT PRASITMEEBOON

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. NARUTCHAI CHOTIKKAKAMTHORN

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. PASON PHONPHOK

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. PAT CHULASIRI

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. PEEN SAMUN

Trauma

Orthopaedics
DR. PERACHIT EAMSOBHANA

Pediatrics Orthopaedics

Orthopaedics
DR. PONGPANOT SORNSAKRIN

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. PRAPAN KOMOLMAL

Trauma

Orthopaedics
DR. RAPIN PHIMOLSARNTI

Musculoskeletal Oncology

Orthopaedics
DR. RATTHAPOOM WATCHAROPAS

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. SUPACHOKE WATTANAKITKRILEART

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. SUPOJ KUNGWAN

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. TANAWAT AMPHANSAP

Orthopaedics - General

Orthopaedics
DR. TARADON TORUEN

Foot and Ankle Surgery

Orthopaedics
DR. TERMPHONG PHORKHAR

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. THAIYIN SRIMONGKOL

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. THANATHEP TANPOWPONG

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. THEPPARAT KANCHANATHEPSAK

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. THITIPHOL WANITCHANONT

Sport Medicine and Shoulder Joint Surgery

Orthopaedics
DR. WITCHUREE WEJJAKUL

Hand Surgery

Orthopaedics
DR. WORAWEE TAYAPONGSAK

Pediatrics Orthopaedics

Orthopaedics

Other Information