ዶክተርዎን ይምረጡ - Vejthani Hospital | JCI Accredited International Hospital in Bangkok, Thailand.

ዶክተርዎን ይምረጡ

የዶክተሩን ስም ወይም የአያት ስም ካዎቁ በስማቸው ይፈልጉ ወይም ስሙን ካላወቁ በሙያው ዘርፍ (በስፔሻሊተው) በመፈለግ የዶክተሮች ዝርዝር ሲመጣ ከዛ ውስጥ ይምረጡ።

Display Doctors
Call us at
(+66)8-522 38888
Please select your language