โรคติดเชื้อ

ให้บริการตรวจและรักษาโรคไข้และโรคติดเชื้อทุกชนิด

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
วันอังคาร เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันพุธ เวลา 09.00 – 17.00 น.
วันพฤหัส เวลา 09.00 – 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 10.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

สถานที่

คลินิคโรคติดเชื้อ ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 2200 , 2204

บริการทางการแพทย์

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทั่วไปโรคติดเชื้อทางระบบหายใจ หัวใจ,วัณโรค,ทางเดินปัสสาวะ ,กล้ามเนื้อ,กระดูก
 • โรคติดเชื้อทางอายุรศาสตร์เขตร้อน เช่น Typhoid , Typhus , Dengue Fever , Leptospirosis, Malaria, Melioidosis
 • โรคติดเชื้อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เช่น Gonorrhea ,Syphilis และอื่นๆ
 • โรคภูมิต้านทานบกพร่อง ได้แก่ HIV และอื่นๆ
 • ให้บริการเกี่ยวกับเสริมสร้างภูมิต้านทาน โดยการฉีด Vaccine ป้องกันโรคต่างๆ เช่น บาดทะยัก,อีสุกอีใส,ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น
 • Parasitic Infection, พยาธิในลำไส้, พยาธิในเนื้อเยื่อต่างๆ

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • การตรวจทางกล้องจุลทัศน์
 • การเพาะเชื้อต่างๆ ทำ Antimicrobial Sensitive Tests
 • ตรวจทาง Serology เช่น IHA, HbsAg, anti HIV เป็นต้น
 • ตรวจระบบภูมิต้านทาน, CD4
 • ตรวจหาเชื้อไวรัส เช่น HIV, RNA
 • CT Scan, Ultrasound


คณะแพทย์

นพ. จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อายุรศาสตร์
นพ. ประยุทธ อังกูรไกรวิชญ์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อายุรศาสตร์
นพ. อมร แซ่เล้า

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อายุรศาสตร์
พญ. วรินทิพย์ มหาพสุธานนท์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

อายุรศาสตร์

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More