โรคติดเชื้อ

ให้บริการตรวจและรักษาโรคไข้และโรคติดเชื้อทุกชนิด
บริการทางการแพทย์
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทั่วไปโรคติดเชื้อทางระบบหายใจ หัวใจ,วัณโรค,ทางเดินปัสสาวะ ,กล้ามเนื้อ,กระดูก
 • โรคติดเชื้อทางอายุรศาสตร์เขตร้อน เช่น Typhoid , Typhus , Dengue Fever , Leptospirosis, Malaria, Melioidosis
 • โรคติดเชื้อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เช่น Gonorrhea ,Syphilis และอื่นๆ
 • โรคภูมิต้านทานบกพร่อง ได้แก่ HIV และอื่นๆ
 • ให้บริการเกี่ยวกับเสริมสร้างภูมิต้านทาน โดยการฉีด Vaccine ป้องกันโรคต่างๆ เช่น บาดทะยัก,อีสุกอีใส,ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น
 • Parasitic Infection, พยาธิในลำไส้, พยาธิในเนื้อเยื่อต่างๆ
เครื่องมือและเทคโนโลยี
 • การตรวจทางกล้องจุลทัศน์
 • การเพาะเชื้อต่างๆ ทำ Antimicrobial Sensitive Tests
 • ตรวจทาง Serology เช่น IHA, HbsAg, anti HIV เป็นต้น
 • ตรวจระบบภูมิต้านทาน, CD4
 • ตรวจหาเชื้อไวรัส เช่น HIV, RNA
 • CT Scan, Ultrasound
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
วันอังคาร เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันพุธ เวลา 09.00 – 17.00 น.
วันพฤหัส เวลา 09.00 – 20.00 น.
วันศุกร์ เวลา 10.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
สถานที่
คลินิคโรคติดเชื้อ ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 2200 , 2204

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

บทความ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language