บริษัทประกันภัยและคู่สัญญา

กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.
กรุงเทพประกันภัย บมจ.
กรุงเทพประกันสุขภาพ บมจ.
กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต บมจ.
กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.

คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.
แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ บมจ.

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.

ฟิลลิปประกันชีวิต บมจ.

มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ บจก.