บริษัทประกันภัยและคู่สัญญา

บริษัทประกันภัยและคู่สัญญา


 • กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.
 • กรุงเทพประกันภัย บมจ.
 • กรุงเทพประกันสุขภาพ บมจ.
 • กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต บมจ.
 • กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.
 • คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ.
 • ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.
 • แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ บมจ.
 • พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.
 • ฟอลคอนประกันภัย บมจ.
 • ฟิลลิปประกันชีวิต บมจ.
 • มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ บจก.

Insurance Company Partner

We encourage our patients to notify us in advance for registration and appointment request.
For Verification of benefits (Outpatient and Inpatient) more information


 • AA International - Indonesia
 • AA International (HK) Ltd.
 • Ace Insurance Co., Ltd.
 • Aetna Global Benefits
 • AGA Services (Thailand)
 • AIG Travel
 • Al Koot
 • Allen Medical International
 • First Assistance New Zealand
 • GBG
 • Global Assistance & Healthcare
 • Global Excel Management
 • Global Services Bulgaria
 • Global Voyager Assistance (Cyprus) Ltd.
 • Globalhealth Asia Limited
 • GMC Services International Administration
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language