แพ็กเกจและโปรโมชัน

ตรวจเช็คความเสี่ยงของต่อมไทรอยด์

Share:

ตรวจเช็คความเสี่ยงของต่อมไทรอยด์
ค้นหาสาเหตุอาการผิดปกติ

เงื่อนไขและการบริการ

  1. ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคานี้เฉพาะคนไทยหรือชาวต่างชาติมีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น 
  3. ราคานี้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2567 เท่านั้น
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02 734 0000 ต่อ 1071, 1072