จิตเวช

โรงพยาบาลได้จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พิเศษเฉพาะด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุด โรงพยาบาลจึงได้จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และจิตเวชสำหรับผู้ใหญ่ไว้ให้บริการ

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 13.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่

คลินิคจิตเวช ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 2200 , 2204

เครื่องมือและเทคโนโลยี

  • แบบทดสอบ IQ
  • แบบทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้
  • แบบทดสอบทางจิตวิทยา
  • แบบทดสอบทางจิตวิทยา
  • แบบทดสอบความถนัด


คณะแพทย์

นพ. อภิชาติ จริยาวิลาศ

จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่

จิตเวชศาสตร์
พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธุ์

จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่

จิตเวชศาสตร์

Other Information

แพ็กเกจและโปรโมชัน

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More