จิตเวช

โรงพยาบาลได้จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พิเศษเฉพาะด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุด โรงพยาบาลจึงได้จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และจิตเวชสำหรับผู้ใหญ่ไว้ให้บริการ
เครื่องมือและเทคโนโลยี
  • แบบทดสอบ IQ
  • แบบทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้
  • แบบทดสอบทางจิตวิทยา
  • แบบทดสอบทางจิตวิทยา
  • แบบทดสอบความถนัด
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 13.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่
คลินิคจิตเวช ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 2200 , 2204

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

บทความ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language