ศัลยกรรมกระดูกในเด็ก

ศัลยกรรมกระดูกในเด็ก


ศัลยกรรมกระดูกในเด็ก มีบริการอย่างครบถ้วนสำหรับการวินิจฉัย การรักษาโรคกระดูกและข้อ อาการปวดข้อ ปวดกระดูก ปวดขา โรคกระดูกเสื่อม การรักษาโรคข้ออักเสบเรื้อรัง โรคข้อเสื่อมจากวัยชรา รักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น โรคปวดหลังเรื้อรัง รวมถึงการผ่าตัดกระดูกโดยวิธีจุลยศัลยกรรม ( Microsurgery )

การผ่าตัดส่องกล้องในข้อต่างๆ Arthroscopic Surgery โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ศูนย์กระดูกและข้อ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยตามจุดมุ่งหมายในการให้บริการของ ศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเวชธานี

วัน เวลาทำการ

วันอาทิตย์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

สถานที่

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ชั้น 2 ตึก King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 2298 , 2299

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • ห้องตรวจผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ห้องให้การรักษาและใส่เฝือก
 • ให้การวินิจฉัยโรคด้วยภาพรังสีเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ตลอดจนการส่งผู้ป่วยตรวจเพื่อการวินิจฉัยด้วยภาพรังสีแม่เหล็ก
 • ให้การรักษาร่วมกับแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในการรักษากล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบเรื้อรัง ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์และเครื่องมืออื่นๆ ที่ครบครันและทันสมัย
 • การตรวจทางรังสีแบบดิจิตอล โดยไม่ต้องใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์
 • ห้องตรวจผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ห้องให้การรักษาและใส่เฝือก
 • ให้การวินิจฉัยโรคด้วยภาพรังสีเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ตลอดจนการส่งผู้ป่วยตรวจเพื่อการวินิจฉัยด้วยภาพรังสีแม่เหล็ก
 • ให้การรักษาร่วมกับแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในการรักษากล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบเรื้อรัง ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์และเครื่องมืออื่นๆ ที่ครบครันและทันสมัย
 • การตรวจทางรังสีแบบดิจิตอล โดยไม่ต้องใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์

บริการทางการแพทย์

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ มีบริการดูแลรักษาผู้ป่วยครบถ้วนในทุกสาขาดังนี้

 • การตรวจ รักษาโรคกระดูกและข้อทั่วไป โดยคลินิกกระดูกและข้อ รพ. เวชธานี
 • ให้การรักษาฉุกเฉินในกรณีกระดูกหัก กล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบทั้งจากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬา
 • ให้คำแนะนำด้านเวชศาสตร์การกีฬา อุบัติเหตุและการเจ็บปวดเรื้อรังจากการเล่นกีฬา
 • ให้การรักษาโรคข้ออักเสบเรื้อรัง
 • ให้การรักษาโรคข้อเสื่อมจากวัยชรา
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อไหล่ และข้ออื่นๆ
 • การผ่าตัดการผ่าตัดส่องกล้องในข้อต่างๆ Arthroscopic surgery
 • ให้การรักษาความพิการทางด้านกระดูกและข้อทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิด และพิการจากอุบัติเหตุ
 • ให้การรักษา ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน
 • การผ่าตัดโดยวิธีจุลยศัลยกรรม ( Microsurgery )
 • ให้การรักษาความพิการทางมือ
 • ให้การรักษาความพิการด้านเส้นประสาท ( Brachial Plexus Injuries )
 • ให้การรักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น โรคปวดหลังเรื้อรัง

หากคุณมีอาการเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น สามารถเข้ารับบริการที่ศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเวชธานี หรือปรึกษาแพทย์ออนไลน์ เรายินดีและพร้อมให้บริการ


คณะแพทย์

นพ. กฤต ราชายนต์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
นพ. กวี ภัทราดูลย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ
นพ. ญาณธรัฐ ศรีพาณิชย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
นพ. ณัฐพร แสงเพชร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
นพ. ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บของกระดูก

 • ออร์โธปิดิกส์ (โรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกในผู้สูงอายุ)
นพ. ธราดล โตรื่น

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
นพ. ธิติพล วนิชชานนท์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
นพ. นรุตม์ชัย โชติกกำธร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
นพ. นันทพล ชูเวสศิริพร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
นพ. ปพน สง่าสูงส่ง

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บของกระดูก
นพ. ประพันธ์ โกมลมาลย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บของกระดูก

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บของกระดูก
นพ. พงศ์ปณต ศรศักรินทร์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
นพ. รัฐภูมิ วัชโรภาส

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
นพ. วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
นพ. ศุภะโชค วัฒนกิจไกรเลิศ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ
นพ. สารเดช เขื่องศิริกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป
นพ. สุพจน์ กังวาฬ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
นพ. เติมพงศ์ พ่อค้า

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ

 • ผ่าตัด ข้อมือ มือ และข้อศอก
นพ. เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ
นพ. ไทยินทร์ ศรีมงคล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป
ผศ.(พิเศษ) นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
ผศ.นพ. ณัฏฐา กุลกำม์ธร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
พญ. วิชชุรีย์ เวชชากุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - มือ
ศ.พญ. พีระจิตร เอี่ยมโสภณา

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More