ศูนย์อายุรกรรม - โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์อายุรกรรม

บริการทางการแพทย์
ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป และให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานีจัดเตรียมห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมที่จะให้การบริการที่ รวดเร็วเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ รักษาโรคต่างๆ ดังนี้
  • โรคไต
  • โรคระบบทางเดินหายใจ
  • โรคโลหิตวิทยา
  • โรคติดเชื้อ
  • โรคข้อและกระดูก
  • จิตเวช
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
สถานที่
คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 2200 , 2204

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language