အေထြေထြေရာဂါကုသမွဳဌာန

အေထြေထြေရာဂါကုသမွဳဌာန

The Internal Medicine Clinic at Vejthani Hospital offers a complete range of physicians in all medical specialties. The Clinic is fully prepared to meet the preventive, diagnostic and treatment for needs of patients.

ကုသဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား
  • စသည့္အဆစ္နွင့္တြယ္ဆက္တစ္ရွဳးေရာဂါကုသမွဳမ်ား
  •  ေသြးခ်ိဳဆီးခ်ိဳ၊သိုင္းရိြက္စသည့္အင္ဒိုခရိုင္းေရာဂါကုသမွဳမ်ား
  • ေသြးေရာဂါကုသမွဳမ်ား
  •  ကင္ဆာေရာဂါကုသမွဳမ်ား
  • စသည့္ကူးစက္ေရာဂါကုသမွုမ်ား
  • စသည့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါကုသမွဳမ်ား
  • စသည့္  အဆုတ္ေရာဂါကုသမွဳမ်ား
  • စသည့္  အာရံုေၾကာေရာဂါကုသမွဳမ်ား

ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္

ေန့စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ည ၈ နာရီ

ေနရာ

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး ပထမထပ္

ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္

ဖုန္း – +66(0)2734 0000 ext 2200,2204

ဖက္စ္– +66(0)2734 0044

 

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital