ศูนย์ตา

ศูนย์ตา


ศูนย์ตา โรงพยาบาลเวชธานี ให้บริการรักษาผู้ที่มีปัญหาโรคของตา และความผิดปกติของตาอื่นๆ โดยคณะแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการรักษาได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิผล

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่

ศูนย์ตา ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 3260 , 3264

เครื่องมือและเทคโนโลยี

เครื่องมือ
 • กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตา
 • เครื่องส่องตรวจจอประสาทตา
 • เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา
 • เครื่องอัลตราซาวด์ วัดเลนส์แก้วตา
เครื่องวัดสายตาสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 • ชุดตรวจตาบอดสี
 • ชุดตรวจการเห็นภาพ 3 มิติ
 • เครื่อง LASER ชนิด YAG
 • เครื่อง LASER ชนิด ARGON
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องตรวจมุมตา เพื่อประเมินโรคต้อหิน

บริการทางการแพทย์

 • ตรวจรักษาโรคทางสายตาแบบครบวงจร
 • ( แว่นตา, PRK, Trans-PRK, LASIK, Femto-LASIK, ICL implantation)
 • ตรวจสุขภาพตาประจำปี
 • ผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ความถี่สูง
 • รักษาต้อหินและโรคทางจอประสาทตาด้วยการผ่าตัด และเลเซอร์
 • ตรวจประเมินและรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
 • ผ่าตัดรักษาต้อเนื้อ, ตาเหล่, รวมทั้งผ่าตัดรักษาเปลือกตาและเบ้าตา

คณะแพทย์

นพ. ขรรค์ชัย จ๋วงพานิช

จักษุวิทยา - โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา

 • จักษุวิทยา - โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา
นพ. พิพัฒน์ อนุชาตระกูล

จักษุวิทยาทั่วไป

 • จักษุวิทยาทั่วไป
พญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม

จักษุวิทยาทั่วไป

 • จักษุวิทยาทั่วไป
พญ. ณัฐพร สมสนิท

จักษุวิทยา - โรคต้อหิน

 • จักษุวิทยา - โรคต้อหิน
พญ. สวรินทร์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์

จักษุวิทยา - จอตาและวุ้นตา

 • จักษุวิทยา - จอตาและวุ้นตา
พญ. สายทิพย์ วิไลรัตน์

จักษุวิทยา - โรคสายตาเลือนลางและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

 • จักษุวิทยา - โรคสายตาเลือนลางและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
พญ. สุจินตนา ตันฑเทอดธรรม

จักษุวิทยา - โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

 • จักษุวิทยา - โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
พญ. อภิฤดี ชูปรีชา

จักษุวิทยา - จอตาและวุ้นตา

 • จักษุวิทยา - จอตาและวุ้นตา
พญ. อารีนันท์ วิสมิตะนันท์

จักษุวิทยาทั่วไป

 • จักษุวิทยาทั่วไป

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More