မ်က္စိအထူးကုစင္တာ

မ်က္စိအထူးကုစင္တာ

ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီး မ်က္စိ အထူးကုစင္တာမွ မ်က္စိကုသမွဳ မ်ဳိးစံုကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။

အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာမ်က္စိသမားေတာ္ၾကီးမ်ားကတိုးတက္ ေခတ္မီေသာစက္ကိရိယာမ်ားကိုအသံုးျပဳျပီ အမွန္

ကန္ဆံုးေသာ အေျဖႏွင့္အေကာင္းမြန္ဆံုးကုသေပးေနပါသည္။

၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ား

မ်က္စိအထူးကုစင္တာတြင္ ေအာက္ပါကုသမွဳမ်ားမွာ

 • အေထြေထြအျမင္ အာရုံစမ္းသပ္မွဳ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
 • မ်က္စိ စမ္းသပ္မွဳ မ်ဳိးစံု။
 • အတြင္းတိမ္ဖယ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္မ်က္ၾကည္လႊာ၊မွန္ဘီလူး အစားထိုးကုသမွဳမ်ား။
 • ေရတိမ္အတြက္ ခြဲစိတ္ကုသမွဳမ်ား။

ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

 • အေရာင္မ်ားကို မခြဲျခားႏုိင္ေသာColor Blind ျဖစ္မျဖစ္စစ္ေဆးေပးျခင္း။
 • လူၾကီးေရာ ၊ ကေလးပါ မ်က္စိစမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္း။
 • မ်က္လံုးအျမင္အားႏွင့္ မ်က္ၾကည္လႊာစစ္ေဆးေပးျခင္း။
 • မ်က္စိအာရုံေၾကာစစ္ေဆးေပးျခင္း။
 • မ်က္စိအတြင္းဖိအားတိုင္းတာေပးျခင္း။

စင္တာဖြင့္ခ်ိန္

 • တနလာၤမွ တနဂၤေႏြ နံနက္ ၈  နာရီ မွ ည ၈ နာရီအထိ

စင္တာတည္ေနရာ

 • ေ၀့ဌာနီ မ်က္စိအထူး စင္တာ သည္  ဒုတိယ ထပ္တြင္ရွိပါသည္။
 • ဆရာ၀န္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏုိင္ျခင္းမ်ား ၊ စံုစမ္းျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
 • ဖုန္းနံပါတ္မွာ (+၆၆) ၂၇၃၄ – ၀၀၀၀ လိုင္းခြဲ အမွတ္ ၃၂၆၀ , ၃၂၆၄  ဆက္သြယ္ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။
Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Videos
Read More..
Vejthani Hospital