ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ


โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบมากในคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย เช่น อาการปวดท้อง โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหารและลำไส้ มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร โรคลำไส้แปรปรวน โรคของถุงน้ำดี และมะเร็งตับ
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเวชธานี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริการให้คำปรึกษา วินิจฉัยและรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ ดังต่อไปนี้
 • ดูแลรักษาโรคและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารทุกชนิด
 • ดูแลรักษาโรคตับ
 • การใช้กล้องเอ็นโดสโคปเพื่อตรวจวินิจฉัย
 • การใช้กล้องเอ็นโดสโคปเพื่อการรักษา
 • การรักษาด้วยการผ่าตัด และส่องกล้องผ่าตัด
 • บอลลูนลดความอ้วน

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์,วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00 - 17.00 น.

สถานที่

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 2960 , 2961 , 2966

อาการและโรคที่พบบ่อย

 • ปวดท้อง
 • นิ่ว
 • โรคตับอักเสบ
 • โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 • อาการแสบยอดอก (Heartburn)
 • โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD)
 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร
 • ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร
 • โรคของท่อน้ำดี
 • มะเร็งท่อน้ำดี
 • โรคของถุงน้ำดี
 • มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
 • ตับแข็ง
 • ท้องผูก
 • ท้องเสีย
 • โรคลำไส้อักเสบ

เครื่องมือและเทคโนโลยี

ตรวจวินิจฉัยโดยอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 • Gastric Balloon ใส่บอลลูนลดความอ้วน
 • Ultrasonography
 • Computerised Tomography (CT Scan)
 • GI Endoscopy กล้องส่องระบบทางเดินอาหาร Ultrasonography
 • Gastroscopy ส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ในกระเพาะอาหาร
 • Colonoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
 • Sigmoidoscopy ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย
 • Polypectomy การตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติในทางเดินอาหาร
 • EVS,EVL (Endoscopic Variceal Treatment) การรักษาเส้นเลือดโป่งพองในทางเดินอาหาร ในผู้ป่วยโรคตับ
 • PEG (Percutaneous Endoscopic Gatrostomy) การใส่สายให้อาหารผ่านกล้องส่องตรวจโดยไม่ต้องผ่าตัดและดมยา
 • Diagnostic ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio pancreatography) การตรวจวินิจฉัยถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดีผ่านกล้องและฉีดสีทึบรังสี เพื่อตรวจหานิ่วหรือมะเร็งท่อน้ำดี
 • Theraperutic ERCP การตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี เช่น นิ่วในทางเดินน้ำดีผ่านการส่องกล้อง

คณะแพทย์

นพ. กิตติธัช ตันติธนวัฒน์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. ณัฏฐากร วิริยานุภาพ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. ประเดิมชัย คงคำ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. พรเทพ อังศุวัชรากร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. รัชวิชญ์ เจริญกุล

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. สุนทร ชลประเสริฐสุข

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นาวาโทนพ. บุญเลิศ อิมราพร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
พญ. ศศิพิมพ์ จามิกร

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
พญ. ศิริณา เอกปัญญาพงศ์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More