အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္း၊အသည္းႏွင့္ သည္းေျခအထူးကုစင္တာ

အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္း၊အသည္းႏွင့္ သည္းေျခအထူးကုစင္တာ

ေ၀့ဌာနီေဆးရုံၾကီး အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္း၊ အသည္းႏွင့္ သည္းေျခအထူးကုစင္တာတြင္ ကၽြမ္းက်င္

ေသာသမားေတာ္ၾကီးမ်ားမွ အမွန္ကန္ဆံုးေရာဂါရွေဖြေရးမ်ားျပဳလုပ္ျပီး အစာအိမ္ ၊အူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အသည္း

ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ကုသေပးေနပါသည္။

၀န္ေဆာင္မွဳ မ်ား

ေအာက္ပါေရာဂါမ်ားကို အေကာင္းဆံုးမြန္ဆံုးကုသေပးေနပါသည္။

 • အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား၊
 • အသည္းေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး၊
 • သည္းေျခအိတ္ႏွင့္ေျချပြန္ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိး၊
 • ပန္ကိရိယာေခၚ မုန္႔ခ်ုိအိတ္ေရာဂါမ်ား၊
 • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊
 • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာေ၀ဒနာမ်ား၊
 • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြယိုျခင္းမ်ား၊

ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

 • အာထရာေစာင္းျဖင့္ဆရာဂါရွာေဖြျခင္း၊
 • CT scan ျဖင့္ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊
 • မွန္ေျပာင္းျဖင့္ေရာဂါရဗာေဖြျခင္း၊
 • အစာအိမ္ႏွင့္အူသိမ္သီးပိုင္းမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း၊
 • အူမၾကီးမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း၊
 • Sigmid အူမၾကီးမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း၊
 • သည္းေျခအိတ္၊သည္းေျချပြန္ႏွင့္ပန္ကိရိယာတို႔ကိုမွန္ေျပာင္းျဖင့္စစ္ေဆးေပးျခင္း၊

စင္တာဖြင့္ခ်ိန္

 • တနလာၤ –  နံနက္ ၈  နာရီ မွ ည ၈ နာရီအထိ
 • အဂၤါ    –  နံနက္ ၈နာရီ မွ ၇နာရီ ၃၀ မိနစ္ အထိ
 • ဗုဒၵဟူး –  နံနက္ ၈ နာရီ မွ  ည ၈ နာရီအထိ
 • ၾကာသပေတး –  နံနက္ ၈နာရီ မွ ည ၈နာရီ အထိ
 • ေသာၾကာ – နံနက္ ၈နာရီ မွ ည ၈နာရီ အထိ

 

စင္တာတည္ေနရာ

 • ေ၀့ဌာနီ အစာအိမ္၊အူလမ္းေၾကာင္း၊အသည္းႏွင့္သည္းေျခအိတ္အထူးကုစင္တာ သည္  ဒုတိယ ထပ္တြင္ရွိပါသည္။
Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Doctors
Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Vejthani Hospital