ศูนย์ทันตกรรมและ
รากฟันเทียม

ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม


โรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลระดับสากลมาตรฐาน JCI เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันที่สวยงาม แข็งแรง ด้วยความเข้าใจถึงการดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เราจึงจัดสรรทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางทุกสาขาครบวงจร ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน อาทิ ด้านทันตกรรมทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก ทันตกรรมข้อต่อขากรรไกรและการเจ็บปวดบนใบหน้า ทันตกรรมเลเซอร์ รวมถึงทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำและตรวจรักษาทางทันตกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็วภายใต้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลที่ทันสมัย สถานที่กว้างขวาง และให้บรรยากาศอบอุ่น

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านบริการ การนำเทคโนโลยี CAD/CAM ทางทันตกรรมมาให้บริการ ถือเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการทำรากฟันเทียม รวมถึงบริการด้านอื่นๆ อย่างการครอบฟัน ทำสะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟันด้วยวิธีส่งแล็บ (อินเลย์ ออนเลย์) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอที่ยาวนาน

บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลเวชธานีให้บริการวินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจวิเคราะห์และป้องกันโรคในช่องปากและฟัน รักษารากฟัน รวมไปถึงการทำรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการทำรากฟันเทียม รักษารากฟัน และคัดกรองโรคภายในช่องปากและฟัน ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลมาใช้ ได้แก่

 • ตรวจวิเคราะห์อาการผิดปกติภายในช่องปากและฟันเบื้องต้นด้วยเครื่อง X-RAY แบบ 2 มิติ
 • ตรวจหาความผิดปกติบริเวณขากรรไกรและใบหน้าด้วยเครื่อง X-RAY CT SCAN และเครื่อง X-RAY แบบ 2 มิติ
 • ตรวจคัดกรองภาวะมีกลิ่นปากด้วยเครื่อง ORAL CHROMA
 • ตรวจเตรียมความพร้อมของกระดูกขากรรไกรก่อนทำการผ่าตัดเพื่อ ฝังรากฟันเทียมด้วยเครื่อง X-RAY CT SCAN
 • รักษาคลองรากฟันในเคสที่มีความซับซ้อนโดยใช้ Microscope
 • คัดลอกและจำลองลักษณะในช่องปากเข้าสู่คอมพิวเตอร์ด้วยIntraoral Scaner

รักษาโรคในช่องปากและฟันรวมไปถึงการทำ รากฟันเทียม

ทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเวชธานี มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางทุกสาขา จึงสามารถให้การรักษาได้ครอบคลุมทุกโรคภายในช่องปากและฟัน

 • รักษาภาวะการสูญเสียฟันธรรมชาติ เพื่อให้มีฟันไว้ใช้เคี้ยวอาหารหรือเพื่อบุคลิกภาพที่ดี ด้วยการใส่รากฟันเทียมหรือฟันปลอมชนิดอื่นๆ
 • ตรวจเช็กภาวะการมีกลิ่นปากเรื้อรังด้วยเครื่อง ORAL CHROMA
 • รักษาภาวะการมีรอยโรคหรือแผลเรื้อรังในช่องปากโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ภาวะการมีอาการเจ็บปวดบริเวณขากรรไกรและใบหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ภาวะการสบฟันผิดปกติ ฟันห่าง และเรียงตัวไม่สม่ำเสมอ
 • ภาวะการเป็นโรคปริทันต์อักเสบอย่างรุนแรง เช่น มีเลือดออกเวลาแปรงฟัน ฟันโยก
 • ภาวะเหงือกร่นหรือยุบตัว
 • ภาวะฟันผุ สึก บิ่น แตก ร้าวลึกถึงโพรงประสาทฟัน
 • ภาวะฟันฝัง ฟันคุด การมีตุ่มกระดูกงอกเกินบริเวณกระดูกขากรรไกรและเพดาน
 • ภาวะการพูดไม่ชัดในเด็กและผู้ใหญ่เนื่องจากการมีพังผืดบริเวณใต้ลิ้น
 • อุดฟันด้วย LASER เพื่อลดอาการเสียวฟันขณะอุดฟัน
 • ใช้เครื่อง MICRO SCOPE ช่วยในการรักษารากฟัน

ทันตกรรมเฉพาะทาง

 • ทันตกรรมรากเทียม
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ทันตกรรมหัตถการ
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ศัลยศาสตร์ช่องปาก
 • ปริทันตวิทยา
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • ทันตกรรมรักษาโรคกลิ่นปาก
 • ทันตกรรมข้อต่อขากรรไกรและการเจ็บปวดบนใบหน้า
 • ทันตกรรมเลเซอร์
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

  เทคโนโลยี CAD/CAM ทางทันตกรรม

  เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่ต้องการทำรากฟันเทียม ครอบฟัน ทำสะพานฟัน วีเนียร์ และการอุดฟันด้วยวิธีส่งแล็บ (อินเลย์ ออนเลย)ซึ่งเป็นการร่นระยะเวลาจากเดิม ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอที่ยาวนาน เพราะโดยปกติแล้วกระบวนการใส่

  ฟัน 1 ครั้งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จึงจะแล้วเสร็จ ส่วนผู้ป่วยที่ผ่าตัดใส่รากฟันเทียมหรือจากเดิมต้องใช้ระยะเวลาในการรอใส่ครอบฟันประมาณ 2.5-3 เดือน และในกระบวนการใส่ฟันผู้ป่วยต้องมาพบทันตแพทย์อย่างน้อยประมาณ 2-4 ครั้ง ด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM จะช่วยลดเวลาการนัดหมายให้เหลือเพียง 1 ครั้ง และยังช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องพิมพ์ปากจนเกิดความรำคาญจากวัสดุที่ใช้ เพราะเปลี่ยนวิธีการพิมพ์ปากแบบเดิมมาเป็นวิธีสแกนในช่องปากแทน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารากฟันเทียมได้มากกว่าเดิม

  วัน เวลาทำการ
  วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
  สถานที่
  ศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
  นัดหมายและติดต่อสอบถาม
  โทร. 02-7340000 ต่อ 3000 , 3004
  dentails

  โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

  คณะแพทย์

  วิดีโอ

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
  โทร. 02-7340366-7 , 02-734-0000 ต่อ 3000, 3004 Fax : 02-734-0375

  “ เคยจัดฟันมาก่อนหน้าประมาณเกือบ 10 ปีที่แล้ว แต่เราดูแลไม่ดี ก็เริ่มมีปัญหาฟันคู่หน้าเหยินนิด ๆ ฟันล่างมีเกหน่อย ๆ แล้วพอต้องทำงานหน้าจอทุกวัน ไม่ว่าจะอ่านข่าว เป็นพิธีกร หรือถ่ายงานต่าง ๆ มันค่อนข้างเห็นชัดว่าไม่ค่อยมั่นใจ โดยเฉพาะเวลาถ่ายด้านข้าง รอบนี้ที่เลือกจัดฟันใสเพราะใช้เวลาที่สั้นกว่า สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่า และที่เลือกทำกับศูนย์ทันตกรรมและรากฟันเทียม รพ.เวชธานี เพราะเป็นสถานที่ที่น่าเชื่อถือ สะอาด ปลอดภัย และที่สำคัญคือคุณหมอมีความเฉพาะทางในการจัดฟันใส เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ออกมามันมั่นใจได้ แล้ววันเนี้ยมันสวยจริง ๆ คือใครไม่ชม ก็ชมตัวเองได้เพราะมันมั่นใจมาจากข้างในว่าเรายิ้มสวย ”

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
  โทร. 02-7340366-7 , 02-734-0000 ต่อ 3000, 3004 Fax : 02-734-0375

  Smile Designer รอยยิ้มออกแบบได้ตามต้องการ โดย ทพญ.รพีพรรณ มนต์อารักษ์ ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  ศูนย์ทันตกรรมเดนทัลลิสและศูนย์รากฟันเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
  โทร. 02-7340366-7, 0-2734 0000 ต่อ 3000, 3004 Fax : 02-734-0375

  โทรหาเรา
  (+66)8-522 38888
  Please select your language