ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ


สุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข เพราะการตรวจหาโรครวมถึงการป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนสามารถบรรเทาความร้ายแรงของอาการเจ็บป่วยในอนาคตได้ โรงพยาบาลเวชธานีให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดี จึงให้บริการตรวจสุขภาพหลากหลายโปรแกรม ซึ่งแต่ละโปรแกรมได้รับการออกแบบโดยทีมแพทย์อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุ ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน พฤติกรรมการใช้ชีวิตและพันธุกรรม ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยและครบวงจรแบบ One Stop Service พร้อมเจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ในการอธิบายผลตรวจและให้คำแนะนำในการรักษาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ จึงทำให้ผู้มาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อเข้าทำงาน เพื่อไปศึกษาต่อ เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถมั่นใจได้ในความถูกต้องและรวดเร็วของการรายงานผล ทั้งยังเพียบพร้อมด้วยความเป็นที่หนึ่งด้านการใส่ใจในบริการทุกขั้นตอนจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี นอกจากจะให้บริการด้วยเครื่องมืออันทันสมัยและทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์แล้ว ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี ยังเน้นการตกแต่งแบบทันสมัยและมีบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลายขณะรอการตรวจ เช่น บริการนวดฝ่าเท้า Free Wifi โดยศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี แยกการตรวจแต่ละประเภทไว้เป็นสัดส่วนเฉพาะ เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่มีความเป็นส่วนตัวและมีความแม่นยำ จึงมั่นใจได้ว่าการตรวจสุขภาพที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี จะสามารถประเมินผลสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 7.00 - 17.00 น

สถานที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 1111 , 1130

บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี มีโปรแกรมตรวจสุขภาพหลากหลายรูปแบบให้ผู้มาใช้บริการเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสม พร้อมให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยทีมเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาอื่น ๆ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพเฉพาะทางของศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการหลากหลายกลุ่ม โดยเน้นการตรวจค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาพแบบ One Stop Service ทั้งโรคพื้นฐาน หรือตรวจแบบเฉพาะโรคตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค ก่อนที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้น โดยผู้เข้ารับบริการจะได้เข้าพบแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินความเสี่ยง, วินิจฉัยและแนะนำแนวทางการป้องกัน ทั้งเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

การตรวจเวชศาสตร์การบิน รพ. เวชธานี

นอกจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานและการทำใบอนุญาตขับขี่แล้ว ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานียังให้บริการตรวจร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตของนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมีโปรแกรมการตรวจที่ครอบคลุมและครบถ้วนตามกฎระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย เพื่อความแม่นยำในการอธิบายผลการตรวจซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในการทำงาน


คณะแพทย์

ดร.นพ. คงธนะ ตระการสง่า

เวชปฏิบัติทั่วไป

  • เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. กฤตยชญ์ ภัทรยิ่งสกุล

เวชปฏิบัติทั่วไป

  • เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. ชาย มหิทธิภาคย์

เวชปฏิบัติทั่วไป

  • เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. วิรุณ เกียรติคุณรัตน์

เวชปฏิบัติทั่วไป

  • เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. สิทธิกานต์ ธรรมสิริปรีดีพร

เวชปฏิบัติทั่วไป

  • เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. อิสร์ อักษรานุเคราะห์

เวชปฏิบัติทั่วไป

  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
พญ. วิภาดา พิพัฒน์วัชรา

เวชปฏิบัติทั่วไป

  • เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ. อรพรรณ สิทธิปราชญางกูร

เวชปฏิบัติทั่วไป

  • เวชปฏิบัติทั่วไป

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More