ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 1111, 1130

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปี l พญ.อรพรรณ สิทธิปราชญางกูร l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว 111

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 1111, 1130

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

สุขภาพดีกับเวชธานี ตอน เปิดมิติใหม่ของการตรวจสุขภาพ กับศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเวชธานี
22