ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ และศูนย์สุขภาพเพศชาย

ให้บริการตรวจและรักษาโรค เกี่ยวกับการปัสสาวะ โรคของกระเพาะปัสสาวะทุกชนิด ในทุกเพศ ทุกวัย บริการทำหมันชาย, แก้หมันชาย

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ และศูนย์สุขภาพเพศชาย ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 4500 , 4501

บริการทางการแพทย์

ตรวจวินิจฉัย ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด
นิ่วในกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะ
เนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะ

  • ท่อปัสสาวะตีบ
  • นิ่วในท่อปัสสาวะ
  • ต่อมลูกหมากโต
  • ตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • สลายนิ่วโดยโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องดมยา
  • ภาวะการปัสสาวะกระปริบกระปรอย ปัสสาวะเสบขัดหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
  • กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง
  • การให้คำปรึกษาและรักษาปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

คณะแพทย์

นพ. ชววรรธน์ โกสีย์ศิริกุล

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์
นพ. ธนวัฒน์ โลหิตโยธิน

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์
นพ. ธัชชัย พิพิธพันธ์พิพิท

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์
นพ. บุญเลิศ สุขวัฒนาสินิทธิ์

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์
นพ. มนินธ์ เสรีโรดม

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์
นพ. วชิร คชการ

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์
นพ. วิญช์ วิศวสุขมงคล

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์
นพ. วิทย์ วิเศษสินธุ์

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์
นพ. สันตพล ชำนาญไพร

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์
นพ. เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์
นพ. ไพบูลย์ เอี่ยมสุภัคกุล

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์
พญ. ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

ศัลยศาสตร์

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More