ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ให้บริการตรวจและรักษาโรค เกี่ยวกับการปัสสาวะ โรคของกระเพาะปัสสาวะทุกชนิด ในทุกเพศ ทุกวัย บริการทำหมันชาย, แก้หมันชาย

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่

คลินิกโรคทางเดินปัสสาวะ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 4500 , 4501

บริการทางการแพทย์

ตรวจวินิจฉัย ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด
นิ่วในกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะ
เนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะ

 • ท่อปัสสาวะตีบ
 • นิ่วในท่อปัสสาวะ
 • ต่อมลูกหมากโต
 • ตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • สลายนิ่วโดยโดยไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องดมยา
 • ภาวะการปัสสาวะกระปริบกระปรอย ปัสสาวะเสบขัดหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 • กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง
 • การให้คำปรึกษาและรักษาปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

คณะแพทย์

นพ. ชววรรธน์ โกสีย์ศิริกุล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
นพ. ธนวัฒน์ โลหิตโยธิน

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
นพ. บุญเลิศ สุขวัฒนาสินิทธิ์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
นพ. มนินธ์ เสรีโรดม

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
นพ. วิญช์ วิศวสุขมงคล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
นพ. สันตพล ชำนาญไพร

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
นพ. อัสพล ตันตะราวงศา

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
นพ. ไพบูลย์ เอี่ยมสุภัคกุล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
พญ. ฉัตรภรณ์ บุญยะผลานันท์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More