โรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ปัจจุบันโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นหนี่งในภูมิภาคเอเชียที่มีความชุกของโรคไวรัสตับอักเสบ บีและซี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งตับ อีกทั้งยังมีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลกอีกด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้ป่วยจำนวนมากมาพบแพทย์เมื่ออาการเป็นมากแล้วทำให้ไม่สามารถรักษาได้หรือให้ผลการรักษาที่ไม่ดี โรงพยาบาลเวชธานี จึงเล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยเหล่านี้ จึงได้จัดตั้งคลินิกศัลยกรรมเฉพาะทาง ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งอายุรแพทย์ด้านโรคทางเดินอาหารและตับ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ รวมถึงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคในระบบดังกล่าว ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
บริการทางการแพทย์

การบริการของคลินิกเฉพาะทาง ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของโรคทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทางเดินอาหารและตับ อายุรแพทย์และศัลยแพทย์เฉพาะทาง ตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี และทีมงานที่มีคุณภาพ
  • บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ด้วยการผ่าตัด โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยเช่น ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery) ครอบคลุมถึงการดูแล และฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัด
โรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี
  • โรคมะเร็งตับเฮปปาโตม่า (Hepatoma)
  • โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)
  • โรคมะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer)
  • โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)
  • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา (Alcoholic Liver Disease)
  • โรคตับแข็ง (Liver Cirrhosis)
  • โรคตับอ่อนอักเสบ (Pancreatitis)
  • โรคนิ่วในถุงน้ำดีและ ท่อน้ำดีอักเสบ (Gallstones, Cholangitis)
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์,พุธ,พฤหัส,เสาร์,อาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันอังคาร, วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
สถานที่
คลินิกศัลยกรรมเฉพาะทาง ตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 2960 , 2961 , 2966

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language