โรคปอดและทางเดินหายใจ

วัน เวลาทำการ

อังคาร 08.00 – 17.00 น.
พุธ 08.00 – 20.00 น.
พฤหัสฯ 08.00 – 20.00 น.
ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
เสาร์ 08.00 – 12.00 น.

สถานที่

คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. (02) 734 – 0000 ต่อ 2200, 2204

บริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไปนี้

 • โรคหลอดลมอักเสบ
 • โรคหอบหืด
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม
 • โรคระบบการหายใจล้มเหลว
 • โรคเยื่อหุ้มปอด
 • วัณโรคปอด
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • โรคที่เกี่ยวข้องกับการหายใจอื่นๆ

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • เครื่องมือตรวจวัดสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)
 • เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด (CT Chest)
 • การส่องกล้องตรวจหลอดลมและตัดชิ้นเนื้อ เพื่อการวินิฉัยโรค (Bronchoscopy)

คณะแพทย์

นพ. ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

 • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
นพ. ธนกร ทรรศนียศิลป์

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

 • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
นพ. อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

 • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ
ผศ.นพ. มนะพล กุลปราณีต

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

 • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ
พญ. วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม

อายุรศาสตร์ทั่วไป

 • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More