โรคปอดและทางเดินหายใจ

บริการทางการแพทย์
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไปนี้
 • โรคหลอดลมอักเสบ
 • โรคหอบหืด
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม
 • โรคระบบการหายใจล้มเหลว
 • โรคเยื่อหุ้มปอด
 • วัณโรคปอด
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • โรคที่เกี่ยวข้องกับการหายใจอื่นๆ
เครื่องมือและเทคโนโลยี
 • เครื่องมือตรวจวัดสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)
 • เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด (CT Chest)
 • การส่องกล้องตรวจหลอดลมและตัดชิ้นเนื้อ เพื่อการวินิฉัยโรค (Bronchoscopy)
วัน เวลาทำการ
อังคาร 08.00 – 17.00 น.
พุธ 08.00 – 20.00 น.
พฤหัสฯ 08.00 – 20.00 น.
ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
เสาร์ 08.00 – 12.00 น.
สถานที่
คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. (02) 734 – 0000 ต่อ 2200, 2204

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language