โรคปอดและทางเดินหายใจ

วัน เวลาทำการ

อังคาร 08.00 – 17.00 น.
พุธ 08.00 – 20.00 น.
พฤหัสฯ 08.00 – 20.00 น.
ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
เสาร์ 08.00 – 12.00 น.

สถานที่

คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-734-0000 ต่อ 2200, 2204

บริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไปนี้

 • โรคหลอดลมอักเสบ
 • โรคหอบหืด
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม
 • โรคระบบการหายใจล้มเหลว
 • โรคเยื่อหุ้มปอด
 • วัณโรคปอด
 • การตรวจสมรรถภาพปอด
 • โรคที่เกี่ยวข้องกับการหายใจอื่นๆ

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • เครื่องมือตรวจวัดสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)
 • เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด (CT Chest)
 • การส่องกล้องตรวจหลอดลมและตัดชิ้นเนื้อ เพื่อการวินิฉัยโรค (Bronchoscopy)

คณะแพทย์

นพ. จรัส ปิตวิวัฒนานนท์

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
นพ. ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
นพ. ธนกร ทรรศนียศิลป์

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
นพ. วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
นพ. อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
ผศ.นพ. มนะพล กุลปราณีต

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
พญ. น้ำใส ภู่เกียรติ

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์
พญ. วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต

อายุรศาสตร์

Other Information

แพ็กเกจและโปรโมชัน

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More