Pediatric Neuroscience and Rehabilitation Center

ศูนย์ฟื้นฟูเด็กเฉพาะทางด้านระบบประสาทที่ครบวงจรที่สุด ให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและทันสมัยสำหรับเด็กที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและการเคลื่อนไหว เช่น โรคสมองพิการ โรคลมชัก ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ สมาธิสั้น และพัฒนาการล่าช้า

ภายในศูนย์มีทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพมากประสบการณ์ ทั้งนักกายภาพบำบัด
นักกิจกรรมบำบัด นักฝึกพูด และนักกระตุ้นพัฒนาการที่ให้การรักษาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยผ่านการตั้งเป้าหมายร่วมกันและการมีส่วนร่วมในการรักษาระหว่างผู้ปกครองและทีมผู้รักษา

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 19.00 น.

สถานที่

ชั้น 12 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-734-0000 ต่อ 2316, 2332

Pediatric Neuroscience and Rehabilitation Center ภายในศูนย์มีห้องฟื้นฟูเด็กผ่านการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านต่างๆ Multisensory environment (Snoezelen room) อีกทั้งยังมี Adventure play ground room, Virtual Interactive room และ Robotic assisted training ทำให้สามารถฟื้นฟูเด็กที่มีความผิดปกติ ทางระบบประสาท และกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้มือ การยืนเดิน การสื่อสาร การเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

Snoezelen room (ห้องบำบัดแบบสัมผัสที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5)
ภาวะสมองพิการ หรือ Cerebral Palsy  เกิดจากสมองได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ ในช่วงทารกหรือเด็กเล็ก ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ล่าช้าโดยเฉพาะ การเคลื่อนไหว การสื่อสาร การเรียนรู้  และพฤติกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ซึ่งในปัจจุบันมีการรักษาที่หลากหลายวิธี คือ รักษาด้วยยา การทำกิจกรรมบำบัด เช่นห้อง Snoezelen เป็นห้องบำบัดแบบสัมผัสที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิ่น และการรับรสที่จะช่วยให้เด็กสมองพิการมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ

ห้องช่วยบำบัดรักษา พัฒนาการด้านอารมณ์ การเคลื่อนไหวและการช่วยเหลือตัวเอง

  • เด็กออทิสติก
  • เด็กสมองพิการ
  • เด็กดาวน์ซินโดรม
  • เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าของกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การยืนเดิน การทรงตัวผิดปกติ
  • เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้พฤติกรรม และสติปัญญาที่ส่งผลต่อกิจกรรมการดำเนินชีวิต

ภายในห้อง Snoezelen เป็นห้องที่จำลองสิ่งแวดล้อมให้มีสิ่งเร้าที่จะสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสได้หลากหลายตามหลักการ multi-sensory stimulation ประกอบไปด้วย แสง สี เสียง กลิ่นหอม และสัมผัส ทำให้การกระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์การรักษาดีขึ้น และใช้เวลาในการรักษาลดลง โดยการใช้ห้อง Snoezelen ในการกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆสามารถทำได้อย่างหลากหลาย ดังนี้

การเคลื่อนไหว

เด็กสมองพิการมักมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ จากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการเกร็ง และการเคลื่อนไหวที่ไม่ประสานกัน การใช้ห้อง Snoezelen สามารถช่วยฟื้นฟูปัญหาดังกล่าวได้โดยการใช้อุปกรณ์กระตุ้นการเคลื่อนไหวด้วยกระดานสัมผัส การทรงตัวบนเตียงน้ำ การใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามแสงไฟ เป็นต้น

การสื่อสาร

เด็กสมองพิการมักมีปัญหาด้านการสื่อสาร พูดช้า พูดไม่ชัด หรือพูดติดขัด ซึ่งห้อง Snoezelen สามารถช่วยพัฒนาการสื่อสารของเด็กสมองพิการได้ เช่น การร้องเพลงตามเสียงดนตรี หรือเกมการออกเสียงผ่านไมโครโฟนเพื่อให้เกิดแสงไฟ เป็นต้น

การเรียนรู้และปัญหาพฤติกรรม

เด็กสมองพิการหลายๆคนมีปัญหาการเรียนรู้ช้าและปัญหาด้านพฤติกรรม ก้าวร้าว ทำร้ายตัวเอง หรือทำลายข้าวของ ห้อง Snoezelen สามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมองพิการ และเด็กกลุ่มออทิสติกได้ เช่น กิจกรรมบำบัดในการฟังเสียงดนตรี การจำลองสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสงบผ่อนคลาย หรือการใช้ interactive playground เพื่อเพิ่มการจดจ่อและสมาธิของเด็ก

ห้องขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่และสิ่งของที่มีรูปทรงหลากสีสัน เป็นห้องที่ออกแบบไว้สำหรับการผจญภัยของเด็ก เน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การทรงตัว และหารกระตุ้นประสาทสัมผัสผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปีนป่าย กิจกรรมเดินข้ามสิ่งกีดขวาง หรือกิจกรรมเล่นน้ำในบ่อบอล โดยอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการออกแบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ
ห้องบำบัดที่เน้นการบำบัดด้วยเกมส์ผ่าน interactive projector หรือ interactive playground ซึ่งมีเกมส์การฝึกที่หลากหลาย ทั้งเกมส์ที่เน้นการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การทรงตัว การประสานงานของกล้ามเนื้อ การจดจ่อ และการคิดคำนวน

โซนสำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คอยดูบุตรหลานที่กายภาพบำบัด โดยสามารถดูได้ผ่านหน้าจอทีวี

โรงพยาบาลเวชธานี มุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย โดย Pediatric neuroscience and Rehabilitation center เป็นอีกหนึ่งในบริการที่เราใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทและพัฒนาการเข้ารับการรักษาได้อย่างมั่นใจ

คณะแพทย์

นพ. ฐชิภัทร เสรีอรุโณ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ. ศุภชัย เลาหพงศ์สมบูรณ์

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

กุมารเวชศาสตร์
พญ. สินดี จำเริญนุสิต

กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

กุมารเวชศาสตร์

Other Information

แพ็กเกจและโปรโมชัน

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More