โรคเลือด

Hematology Clinic at Vejthani Hospital provides treatment of patients who have hematological disease.
บริการทางการแพทย์
  • Hematological disease which cause of genetic,environment and both such as thalassemia, hemophilia, anemia, hemotological cancer etc.
  • Abnormality of blood coagultion.
  • Abnormality of blood cells and coagulating factors.
  • Disease of lymph node (lymphadenopathy and lymphoma)
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันอังคาร,พุธ,ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.00 น.
สถานที่
คลินิกโรคเลือด ชั้น 1 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 2200 , 2204

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

บทความ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language