คลินิกโรคเลือด

บริการทางการแพทย์
  • Hematological disease which cause of genetic,environment and both such as thalassemia, hemophilia, anemia, hemotological cancer etc.
  • Abnormality of blood coagultion.
  • Abnormality of blood cells and coagulating factors.
  • Abnormalities of Rad blood cell including of anemia, thalassemia, sickle cell disease
  • White blood cell disorders
  • Platelet disorder (increase or decrease platelet count, platelet dysfunction)
  • Abnormal Bleeding, easy bruising
  • Thrombotic disorder, Venous thrombosis, Pulmonary embolism
  • Hematologic malignancy or blood cancer including of leukemia
  • Disease of lymph node (lymphadenopathy and lymphoma)
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ 07.00 -22.00 น.
วันเสาร์ 07.00 – 22.00 น.
วันอาทิตย์ 07.00 – 22.00 น.
สถานที่
คลินิกโรคเลือด โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 1, โรงพยาบาลเวชธานี
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ (0)2734-0000 ต่อ 2200,2204

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language