ေသြးေရာဂါ ကုသမွဳဌာန

ေသြးေရာဂါ ကုသမွဳဌာန

Hematology Clinic at Vejthani Hospital provides treatment of patients who have hematological disease.

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

  • ဖုန္းမ်ိဳးရိုးလိုက္ျခင္းနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ စသည့္ေသြးေရာဂါမ်ားကိုကုသျခင္း
  • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေသြးခဲျခင္းမ်ားကိုကုသျခင္း
  • ေသာေသြးဆဲလ္နွင့္ေသြးခဲျခင္း ဖတ္တာပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းမ်ားကိုကုသျခင္း

ေဆးခန္းဖြင့္ခ်ိန္

 

ေန့စဥ္ နံနက္ ၇နာရီမွ ည ၁၀နာရီ

 

ေနရာ

ေသြးေရာဂါ ကုသမွဳဌာန၊ ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး ပထမထပ္

 

ရက္ခ်ိန္းယူရန္နွင့္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္

ဖုန္း – +66(0)2734 0000 ext 2200,2204

ဖက္စ္– +66(0)2734 00445

 

Phone : +66 (0) 2734-0000 ext. 2200,2204

Fax : +66 (0) 2734-0044-5
Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Doctors
Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital