ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม


ศูนย์กุมารเวชกรรมให้บริการจากแพทย์เฉพาะทาง 17 สาขา ได้แก่
กุมารแพทย์ทั่วไป , กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ , กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด , กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม , กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ,กุมารแพทย์ด้านโภชนาการ , กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร , กุมารแพทย์ประสาทวิทยา , จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น , กุมารแพทย์โรคหัวใจ ,กุมารแพทย์โรคระบบต่อไร้ท่อและเมตาบอลิสม์ , กุมารแพทย์โลหิตวิทยา,กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไต, กุมารศัลยแพทย์,กุมารแพทย์ตจวิทยา, กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ, กุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

สถานที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312, 3319

บริการทางการแพทย์

คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Baby Clinic)
รับฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามโปรแกรมที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด และวัคซีนอื่นๆ นอกโปรแกรม ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่, อีสุกอีใส, ตับอักเสบ A, เชื้อโรตาไวรัส, ปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumococcal เป็นต้น รับตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน โดยมี โปรแกรมให้เลือกตามอายุและความเหมาะสม

คลินิกทารกแรกเกิด

 • ให้คำปรึกษาเรื่องอาหารเสริม และนมในวัยต่างๆ ตลอดจนผู้ป่วยเด็กที่แพ้นมวัว เป็นต้น
 • ตรวจรักษาโรคในเด็กแรกเกิด เช่น ตัวเหลือง คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจปอดและภูมิแพ้

 • รับตรวจและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาหวัดเรื้อรัง, ไซนัสอักเสบ, หลอดลม/ปอดอักเสบ, ภูมิแพ้ ต่าง ๆ มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค
 • รับทำ Skin test หรือการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนัง
 • รับทำ Tuberculin Test หรือทดสอบภูมิต้านทานต่อเชื้อวัณโรค
  ทดสอบสมรรถภาพของปอด

คลินิกระบบต่อมไร้ท่อ และเบาหวานในเด็ก

 • รับตรวจและให้คำปรึกษาเด็กที่มีความผิดปกติด้านฮอร์โมนต่างๆ
 • คลินิกเพิ่มความสูง, ลดความอ้วน
 • ตรวจภาวะการเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

คลินิกจิตเวช เด็กและวัยรุ่น

 • รับปรึกษา เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น สมาธิสั้น, ออทิสติก, มีปัญหาการเรียน, ปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม, พูดช้า, เก็บตัว, ซน เป็นต้น
 • ให้บริการตรวจวัด IQ/EQ และกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย

คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไตในเด็ก

 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาความผิดปกติของไต ท่อไต และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยรังสีวินิจฉัย ได้แก่ Ultrasound, VCUG, CT Scan เป็นต้น

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

 • ให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบทางเดินอาหารได้แก่ ท้องผูก, ท้องเสีย ทั้งเรื้อรังและฉับพลัน, ปวดท้อง, ภาวะลำไส้อุดตัน เป็นต้น
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัย ด้วยการส่องกล้อง

คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก

 • ให้บริการตรวจคลื่นหัวใจ EKG, Echo Cardiogram

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

 • ให้บริการด้านผ่าตัดศัลยกรรมในเด็ก เช่น ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ไส้เลื่อน นิ้วเกิน ภาวะลิ้นติด

คลินิกพัฒนาการเด็ก

 • ให้คำปรึกษา และทดสอบพัฒนาการเด็กแต่ละวัย

คลินิกโรคทางสมองและระบบประสาท

 • ให้บริการวินิจฉัยและตรวจรักษา ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท
  บริการตรวจ EEG , MRI , CI
 • ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep test)สำหรับเด็กที่มีปัญหานอนกรน

คลินิกโรคเลือดและมะเร็งวิทยาในเด็ก

 • รับตรวจและคัดกรองภาวะซีดในเด็ก รวมถึงภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน
 • ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซีดทั่วไปและธาลัสซีเมีย
 • โรคเกล็ดเลือดต่ำ
 • ให้คำปรึกษาและรักษาโรคมะเร็งในเด็ก เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งสมอง เป็นต้น

คลินิกโรคเลือดและมะเร็งวิทยาในเด็ก

 • รับตรวจและคัดกรองภาวะซีดในเด็ก รวมถึงภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน
 • ตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคซีดทั่วไปและธาลัสซีเมีย
 • โรคเกล็ดเลือดต่ำ
 • ให้คำปรึกษาและรักษาโรคมะเร็งในเด็ก เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งสมอง เป็นต้น

ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ได้แก่ โรคหวัด, หลอดลมอักเสบ, ติดเชื้อไวรัส, ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก ฯลฯ

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • ห้องตรวจ 14 ห้อง
 • ห้อง Treatment 2 ห้อง
 • ห้องตรวจวิเคราะห์ดูอาการ
 • ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก
 • ห้องให้นมบุตร
 • สนามเด็กเล่นเพื่อสุขภาพ
 • แบ่งแยกโซน เด็กป่วยกับเด็กสุขภาพดี
 • ที่นั่งรอตรวจมากกว่า 50 ที่นั่ง
 • ห้องน้ำสำหรับเด็ก


คณะแพทย์

นพ. กฤติศักดิ์ อนุโรจน์

จิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น

 • จิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น
นพ. ชัยยศ คงคติธรรม

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

 • กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
นพ. นพพร อภิวัฒนากุล

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

 • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
นพ. พงษ์เทพ อังกุรานันท์

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

 • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
นพ. ภูมิพร กตัญญูวงศ์

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. รพีพัฒน์ เทวมิตร์

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

 • กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
นพ. ศุภชัย เลาหพงศ์สมบูรณ์

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

 • กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
นพ. สามขวัญ ทองสุกแก้ว

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

 • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
นพ. สุพจน์ ชีวเกษมสุข

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

 • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
นพ. เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. เติมพงศ์ ดำริห์ศิลป์

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
พญ. ณัฐกานต์ วิฑูรย์

จิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น

 • จิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น
พญ. ธิภาพร ฟูรังษีโรจน์

กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

 • กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
พญ. นรรัตน์ นิมกาญจน์

กุมารเวชศาสตร์โรคไต

 • กุมารเวชศาสตร์โรคไต
พญ. มณินทร วรรณรัตน์

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

 • Pediatric Pulmonology
พญ. ยิหวา สุขสวัสดิ์

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

 • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
พญ. ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร

กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา (ผิวหนัง)

 • กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา (ผิวหนัง)
พญ. รติ ดิวิทยา

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

 • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
พญ. รัตนา พิพิธปรีชา

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

 • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
พญ. วรรณพักตร์ วิวัฒนวงศา

จิตเวชศาสตร์เด็ก

 • จิตเวชศาสตร์เด็ก
พญ. วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์

 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
พญ. วิภา วรัญญูวงศ์

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์

 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
พญ. วิมล เสกธีระ

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ. ศรีวิไล ทัศนวิภาส

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ. ศุภรัตนา คุณานุสนธิ์

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

 • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
พญ. สมฤดี ชัยวีระวัฒนะ

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
พญ. สาลินี หิรัญบูรณะ

กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

 • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
พญ. สินดี จำเริญนุสิต

กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

 • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

 • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
พญ. อภิญญา ธนภิญโญ

กุมารเวชศาสตร์โรคไต

 • กุมารเวชศาสตร์โรคไต
พญ. อาภัสสร เสริมชีพ

กุมารเวชศาสตร์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็ง

 • กุมารเวชศาสตร์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็ง
พญ. อิศราณี วารีสุนทร

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
ศ.นพ. ปิยะ รุจกิจยานนท์

กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา

 • กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
ศ.เกียรติคุณ นพ. ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More