စူပါကစ္ ကေလး စင္တာ

စူပါကစ္ ကေလး စင္တာ

ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး၏ ကေလးအထူးကုသေရးစင္တာသည္ ကေလး ေရာဂါမ်ားကုသမွဳနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားကို တစ္ေနရာတြင္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ ေပးစြမ္းနိုင္ပါသည္။

ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ရာပါရဂူၾကီးမ်ားမွကာကြယ္ျခင္း၊ေရာဂါစစ္တမ္းထုတ္ျခင္း နွင့္ ကုသမွဳ အပိုင္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ကုသေပးေနပါတယ္။

ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား

 • ကေလးျပင္ပလူနာဌာန
 • အေထြေထြေရာဂါကုကေလးေဆးခန္း
 • အေထြေထြကေလးေရာဂါကုသျခင္း
 • ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

ကေလးအထူးကုသမွဳေဆးခန္း

ကေလးတြင္ျဖစ္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကုသျခင္း ဥပမာ- နွလံုးေရာဂါ၊အင္ဒိုခရိုင္းေရာဂါ၊ ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား၊ အဆုတ္နွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါမ်ား၊ ေသြးေရာဂါမ်ား၊ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား

ကေလးဓာတ္မတည့္ျခင္းကိုကုသသည့္ေဆးခန္း

ဓာတ္မတည့္မွဳေၾကာင့္နွာေခါင္းအတြင္းပိုင္းေရာင္ရမ္းျခင္း၊ပန္းနွာရင္က်ပ္ေရာဂါ တို႔တြင္ အေရျပားစစ္ေဆးျခင္း ဥပမာ- ဖုန္မွဳန္႔မ်ား

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကေလးပါရဂူမ်ားနွင့္ ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား
 • အေထြေထြကေလးေရာဂါေဗဒ
 • ေမြးကင္းစကေလးေရာဂါေဗဒ
 • အစာအိမ္နွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါေဗဒ
 • ကေလး ေက်ာက္ကပ္ဆိုင္ရာေရာဂါေဗဒ
 • ကေလးနွလံုးေရာဂါေဗဒ
 • အဆုတ္နွင့္ဆိုင္ေသာေရာဂါေဗဒ
 • ဓာတ္မတည့္ျခင္းဆိုင္ရာေရာဂါေဗဒ
 • ကေလးစိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေရာဂါေဗဒ
 • ကေလးခဲြစိတ္ကုသျခင္း
 • ကေလးဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွဳဆိုင္ရာအထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ား

 ကေလးဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွဳဆိုင္ရာေဆးခန္း
 • ကေလးဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွဳဆိုင္ရာစစ္ေဆးျခင္းနွင့္ရလဒ္မ်ားၾကည့္ရွုျခင္း
 • ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ကေလးဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွဳဆိုင္ရာအတြက္ေဆြးေႏြးအၾကံဳေပးျခင္း

ကေလးနွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္စိတ္က်န္းမာေရးျပဳစုကုသမွဳမ်ား အျပင္ ေအာ္တူဆင္ေရာဂါနွင့္ကေလးအျပဳမွဳဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

ကေလးခဲြစိတ္မွဳဆိုင္ရာေဆးခန္း

 • Surgical treatment of pediatrics general disease
 • ခဲြစိတ္ကုသမွဳနွင့္ကေလးအေထြေထြေရာဂါ
 • Circumcision and surgical treatment of boy’s genital abnormality
 • လိင္တံအေရအျပားထိပ္ျဖတ္ျခင္းနွင့္ပံုမွန္မဟုတ္ေသာလိင္အဂၤါဆိုင္ရာခဲြစိတ္ကုသမွဳ
အထူးေလ့က်င့္ထားျပီးေသာသူနာျပဳမ်ားနွင့္အတြင္းကေလးလူနာခန္း
 • ရိုးရိုးေမြး ေမြးကင္းစေဆာင္ ၅ထပ္
 • ေမြးကင္းစကေလးအထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ ၄ထပ္
 • ကေလးအတြင္းလူနာခန္း

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳေပးေသာကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား
 • ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွဳဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား
 • စိတ္က်န္းမာေရးအထူးကု – ကေလးမ်ားတြင္ IQ ဦးေနွာက္ညဏ္ရည္ စစ္ေဆးျခင္း
 • စကားေျပာဆိုနိုင္မွဳရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးေသာ ပညာရွင္
 • အၾကားအာရံုဆိုင္ရာပညာရွင္ – ကေလးနားၾကား၊မၾကားစမ္းသပ္စစ္ေဆးေပးျခင္း

အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား

 • ျပင္ပလူနာစမ္းသပ္ခန္းမ်ား
 • နို႔တိုက္ေကၽြးခန္း
 • ကုသမွဳေပးေသာခန္း
 • က်န္းမာေရးပညာေပးခန္း
 • ကစားနိုင္သည့္ေနရာ

ေနရာ

စူပါကစ္ ကေလးစင္တာ -ေဝ့ဌာနီေဆးရံုၾကီး ၃ထပ္

အခ်ိန္

တနလၤာ – တနဂၤေႏြ နံနက္ ၈နာရီ မွ ည ၈နာရီထိ

Promotion & Package
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Testimonials
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Videos
Read More..
Articles
သင့် ရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီသော စာမူမတွေ့ပါ။

Read More..
Vejthani Hospital